Naš nastavni kadar

Predrag Marcikić - Fizičko i zdravstveno vaspitanje

Predrag Marcikić

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

Predrag je oduvek voleo sport i rad sa decom, da bi nakon završenog fakulteta uspeo da te dve ljubavi spoji zajedno. Prvo je rad započeo kao atletski trener, da bi mu se od 2004. godine ukazala prilika da radi i u školama, gde se i dan danas usavršava kroz razne izazove koje mu pružaju nove generacije.

Kroz dve decenije rada, susretao se sa mnogo generacija i to od najmlađih uzrasta, pa do zrelih srednjoškolaca i vremenom, kako se menjaju interesovanja dece i pristižu nove generacije, tako se i pristup radu prilagođavao deci, kako bi im svima bilo zabavno i interesantno na časovima.

Kako je i sam oduvek voleo alternativne sportove i trudio se da isproba što više stvari, tako i kroz svoje časove gleda da učenici, pored uobičajenijih i standardnih sportova koji su zastupljeni u nastavi fizičkog i zdravstvenog obrazovanja, ubaci i neke alternatovne sportove, sa kojima se deca nisu sretala, ali su vrlo zabavni i dinamični (poput krosmintona – spid badmintona, frizbija i slično).
Takođe, često se u nastavi osvrće i na teorijski deo nastave, kako bi učenici i pored usvajanja nekih osnovnih motoričkih znanja i uticanja na razvoj svog tela kroz vežbanje, primili i neka osnovna znanja o važnosti tog vežbanja, kao i pravila određenih sportova. Jer čovek što više zna, to je bogatiji.

Predrag se trudi da prvenstveno vrednuje trud na času i želju za vežbanjem. Jasno je da svi ne mogu biti podjednako uspešni u svakoj motoričkoj aktivnosti koja se obrađuje na časovima, ali se deci pruža mogućnost da te nedostatke u tehnici izvođenja određenih elemenata nadomeste svojim zalaganjem i željom da budu što uspešniji. Predrag smatra da će tako biti spremniji i na brojne izazove koji ih čekaju u životu, gde će nekad biti više ili manje uspešni, ali će sve to savladati sa pozitivnim stavom i razmišljanjem.