Naš nastavni kadar

Sanja Đukić - Srpski jezik i književnost

Sanja Đukić

Srpski jezik i književnost

Sanja je srpski jezik i književnost masterirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i nastavila svoje usavršavanje na doktorskim studijama; da će bavljenje maternjim jezikom biti njen poziv znala je još u osnovnoj školi, kada je počela sa takmičenjima i osvajanjima nagrada iz ove oblasti, a ova iskustva danas su joj dragocena u mentorskom radu sa nadarenim učenicima, koji neretko zauzimaju visoka mesta na takmičenjima svih nivoa.

Iako je svoje formalno obrazovanje odavno uspešno završila, čvrsto veruje u važnost celoživotnog učenja, zbog čega je neretko učesnica seminara i konferencija o upotrebi IKT alata u nastavi, dobitnica nagrada i Majkrosoft ekspert edukator. Svoja iskustva u radu sa digitalnim alatima i savremenom nastavom rado deli sa kolegama i kao predavač na stručnim konferencijama.

U slobodno vreme voli da se bavi novinarstvom, putuje, otkriva nove stvari. Sve ovo pomaže joj da učenike ne nauči samo pravilnoj upotrebi jezika i tumačenju književnih dela, već i da im razotkrije važnost kritičkog razmišljanja, medijske pismenosti, istraživačkog duha i poštovanju različititosti. Ispunjava je kreativni rad, te joj nisu strane ni organizacije dramskih predstava, kao ni međunarodne saradnje u okviru kojih učenici imaju priliku da upoznaju svoje vršnjake iz svih delova sveta.

Maternji jezik je deo našeg identiteta, a književnost je bezbroj još neotkrivenih svetova – kada se ova dva segmenta spoje sa ljubavlju prema učenicima i pedagoškom radu, za Sanju ne postoji lepši posao od onog koji trenutno radi.

Takođe, dugi niz godina volontira jer veruje da su solidarnost i svest o jedinstvu ključni principi postojanja.

Pogledajte još