Naš nastavni kadar

Sanja Đukić - Srpski jezik i književnost

Sanja Đukić

Srpski jezik i književnost

Sanja je masterirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i nastavila svoje obrazovanje na doktorskim studijama na Odseku za jezik i književnost. Pored toga, konstantno se stručno usavršava učestvujući na seminarima i konferencijama, a u nastavi je posebno interesuju teme digitalizacije, osavremenjivanja i obrazovnih inovacija. Svoja iskustva u radu i stručno znanje rado deli sa kolegama i kao predavač na konferencijama i kao autor naučnih radova.

Osim u nastavi, angažovana je i u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti i projekata u Gimnaziji, odnosno svih dodatnih sadržaja koje obogaćuju iskustva učenika u školi, a u slobodno vreme voli da se bavi novinarstvom, putuje, otkriva nove stvari. Sve ovo pomaže joj da učenike ne nauči samo pravilnoj upotrebi jezika i tumačenju književnih dela, već i da im razotkrije važnost kritičkog razmišljanja, medijske pismenosti, istraživačkog duha i poštovanju različititosti.

Maternji jezik je deo našeg identiteta, a književnost je bezbroj još neotkrivenih svetova – kada se ova dva segmenta spoje sa ljubavlju prema učenicima i pedagoškom radu, za Sanju ne postoji lepši posao od onog koji trenutno radi.

Takođe, dugi niz godina volontira jer veruje da su solidarnost i svest o jedinstvu ključni principi postojanja.