Naš nastavni kadar

Slobodan Matić

Slobodan Matić

Psihologija

Osnovne i master akademske studije psihologije završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa usmerenjem na razvojnu i kliničku psihologiju. Interesovanje za psihologiju je razvio pred kraj srednje elektrotehnicke skole, vise privučen životnim događajima nego dotadašnjim obrazovanjem.
Iako je u srednjoj školi učio programiranje i održavanje sistema i time zarađivao džeparac, posle više od 15 godina bavljenja psihologijom, danas, upravljanje modernim tehnologijama rado uči od svojih đaka.

2019. godine kreće na edukaciju za psihodimanskog integrativnog psihoterapeuta, te je trenutno ,,psihoterapeut u edukaciji”. Aktivno radi sa klijentima i volontira kao psihološki savetnik u Novosadskom humanitarnom centru. Veruje u volonterske aktivnosti ne samo kao pozitivan doprinos društvu, već i kao izuzetno pozitivan doprinos sopstvenoj duši. Tokom studija volontirao je u nekoliko MNRO centara kao i u Dečjem selu.

U radu sa učenicima cilj mu je da kroz dijalog i diskusiju podstakne razvoj kritičkog mišljenja i samostalnog zaključivanja. Pored savladavanja nastavnog plana i programa kao takvog, trudi se da svaku lekciju pretoči u životnu pouku koju će đaci moći da koriste u savladavanju budućih životnih zadataka.

Pogledajte još