Naš nastavni kadar

Tea Varga - Nastavnica Gimnazije Tvrđave

Tea Varga

Latinski jezik

Tea je diplomirala na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu gde je završila i master akademske studije. Od 2021. godine pohađa doktorske studije i predaje latinski jezik uživajući u radu sa decom i mladima. Svoju nastavu doživljava kao prozor u antički svet, a učenike usmerava da kroz usvajanje novih znanja latinski jezik posmatraju iz ugla komparativne lingvistike i to kao osnovu učenja svih savremenih indoevropskih jezika. Pored srpskog govori i mađarski i engleski jezik, a kao master klasični filolog kvalifikovani je predavač starogčkog jezika. Pošto je osoba koja voli da usvaja nova znanja, bavi se učenjem
nemačkog i staroindijskog jezika.

U svoje slobodno vreme voli da planinari i boravi u prirodi ali i da se bavi raznim temama iz psihologije, naročito iz oblasti motivacije i samopouzdanja za šta smatra da je nerazdvojni deo rada sa mladima i svoju ulogu u nastavi pre svega vidi kao ulogu motivatora.