Naš nastavni kadar

Aleksandra Bugarski - sprski jezik i književnost

Aleksandra Bugarski

Španski jezik

Aleksandra je još u detinjstvu otkrila ljubav prema španskom jeziku i kulturi. U skladu sa tim, završila je osnovne i master studije španskog jezika, kulture i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osim toga, deo studija završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Salamanki, u Španiji.
U svom master radu se bavila istraživanjem savremene digitalne nastave stranih jezika i te principe nastoji da primenjuje u radu sa decom.
Smatra da je učenje stranih jezika sve potrebnije u svakodnevnom životu i da pruža mogućnost upoznavanja novih svetova i otvara nove vidike.
U slobodno vreme voli da čita, putuje, istražuje nova mesta i kulture i uči nove stvari. Voli prirodu i uživa u dugim šetnjama.