Akreditacija društveno jezički smer

Omogućite svom detetu da se profiliše za tražena zanimanja već tokom srednje škole

Sistem obrazovanja koji ne prati potrebe savremenog društva, ne upoznaje decu sa modernim i traženim zanimanjima, što im smanjuje mogućnost da se adekvatno usmere pri izboru buduće profesije.

Društveno-jezički smer Gimnazije Tvrđava je nastao u saradnji sa prestižnim firmama sa ciljem da decu uvede u svet najtraženijih poslova u oblasti društvenih nauka.

Akreditovana srednja škola koja razvija uspešne, zadovoljne i sposobne mlade ljude

Gimnazija Tvrđava je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, te deci obezbeđuje priznate diplome i isti status kao da su završili državnu srednju školu.
Priprema za prestižne svetske fakultete
Glavna misija škole je da deci obezbedi jaku teorijsku i praktičnu osnovu za nastavak školovanja na najboljim fakultetima u Srbiji i inostranstvu.
Razvija preduzetničke i prenosive veštine
Savremeno tržište rada se brzo menja, menjajući sklop kompetencija, znanja i veština koje su mladima potrebne za uspešan profesionalni i lični život. Gimnazija Tvrđava kod dece razvija prenosive veštine, koje će im omogućiti da se prilagođavaju promenljivom tržištu rada, te da sazrevaju u svestrano razvijene i samoinicijativne ličnosti.
Neguje emocionalni i socijalni razvoj
Poznato je da trenutni obrazovni sistem malu pažnju posvećuje socijalnom i emocionalnom razvoju dece, zbog čega mladi nemaju mehanizme za nošenje sa stresom, kriznim situacijama i sposobnosti neophodne za uspešno snalaženje na savremenom tržištu rada. Kroz obrazovanje kadrova na društveno-jezičkom smeru gimnazija Tvrđava posebnu pažnju posvećuje razvoju kritičkog mišljenja, kreativnosti, liderskih sposobnosti, podsticanju unutrašnje motivacije, kao i uspešnom upravljanju emocijama i funkcionisanju u timu.
Gradi finansijsku pismenost i veštine potrebne za život u 21. veku
Jedan od najvećih nedostataka formalnog obrazovanja je odsustvo edukacije o upravljanju finansijama i drugim veštinama neophodnim za snalaženje u svakodnevnom životu. Odgovornost obrazovnog sistema nije samo da nauči decu kako da zarade novac, već i na koji način njime da raspolažu, kako da odgovorno i efikasno upravljaju svojim finansijama.

Savremen model učenja koji priprema za poslove budućnosti

Osnivači Gimnazije Tvrđava su vrsni stručnjaci iz oblasti obrazovanja i poslovnog sektora, koji su na osnovu svoje ekspertize i dugogodišnjeg iskustva kreirali jedinstvenu školu koja deci pruža idealne uslove da ostvare svoj maksimalan potencijal:

Interaktivna nastava - privatna Gimnazija Tvrđava

Interaktivna nastava sa najsavremenijom opremom

Gimnazija Tvrđava opremljena je najsavremenijom tehnologijom koja u potpunosti podržava moderne obrazovne pristupe. Svaki učenik ima svoj tablet i vlastitu klupu, koja omogućava da deca rade samostalno, u paru ili u grupama. Zahvaljujući fleksibilnom nameštaju raspored učionice se jednostavno menja i prilagođava potrebama svakog nastavnog časa.

Sve učionice opremljene su interaktivnom tablom ili LED televizorom velike dijagonale, koji su prema našem dosadašnjem iskustvu omiljeno sredstvo za rad i učenicima i nastavnicima. Za razliku od stresa koji izaziva prozivka pred tablu u tradicionalnom školovanju, naši učenici jedva čekaju da pokažu šta su naučili kroz zanimljive kvizove i igrice na interaktivnoj tabli.

Nastavni čas počinje uvodnim upoznavanjem sa temom časa, putem zanimljivih video materijala ili radionica. Pažljivo osmišljenim vođstvom nastavnici podstiču aktivnost učenika kroz niz zanimljivijih edukativnih igrica. Ovakav način nastave doprinosi boljem pamćenju i izgradnji trajnih znanja, pa se najveći deo gradiva savlada upravo u školi, umesto suvoparnog učenja napamet kod kuće.

Adaptivni model učenja

Prilikom kreiranja odeljenja i upisa učenika vodi se računa da svi učenici imaju približna predznanja i sposobnosti, ali se način poučavanja, predavanja i testiranja prilagođava svakom pojedinačnom detetu, odnosno primenjuje se adaptivni model učenja.

To u praksi znači da se ista nastavna jedinica obrađuje različito prilagođavajući se ličnosti svakog učenika i njegovom stilu učenja. Ovo omogućava da svaki učenik ostvaruje postavljene obrazovne ciljeve svojim tempom, učeći na način koji mu najviše odgovara.

Adaptivni modul učenja

Razvoj preduzetničkih veština i letnji kampovi

Pored sticanja znanja predviđenog planom i programom učenici Gimnazije Tvrđava tokom školovanja imaju priliku i da razvijaju preduzetničke veštine i mnogobrojne obuke i treninge. Sarađujemo sa različitim organizacijama kao što je AIESEC, UNESCO i UN, kroz čije programe naši zainteresovani učenici stiču veštine koje inače ne bi sticali kroz redovno školovanje.

Cilj ovih obuka je da se učenici upoznaju sa mogućnostima koje im nudi neformalno obrazovanje koje je fokusirano na razvoj mekih i preduzetničkih veština, koje će im biti od koristi bez obzira na kasnije odabranu profesiju.

Bezbedno školsko okruženje u centru Novog Sada

Gimnazija Tvrđava nalazi se u centru Novog Sada, u Jevrejskoj 7, na mestu stare Baletske škole. Škola posebnu pažnju posvećuje sigurnosti učenika, pa se već tokom upisa vrši psihološka procena svakog deteta, kako bi se kreirala odeljenja u kojima vlada pozitivna i prijateljska atmosfera.

Tokom boravka u školi učenici su okruženi timom stručnjaka koji imaju odlična pedagoško-psihološka znanja.

Optimalan broj učenika

Optimalan broj učenika u odeljenju

Svake godine društveno-jezički smer upisuje jedno odeljenje od 16-20 učenika. Naše dugogodišnje iskustvo u radu sa decom pokazalo je da je ovo idealan broj, jer omogućava da lako primenimo bilo koji oblik nastave, te da organizujemo rad u parovima, grupama ili individualno. U slučaju velikog broja kvalitetnih kandidata, maksimalan broj upisanih učenika je 20.

Stručan i proveren nastavni kadar

Gimnazija Tvrđava posebnu pažnju posvećuje izboru kvalitetnog nastavnog kadra, a jedini kriterijumi su stručnost u svojoj oblasti, iskustvo i pedagoške kompetencije.

Naši nastavnici su vrsni pedagozi i eksperti koji neprestano ulažu u svoje dalje usavršavanje. Deo našeg nastavnog kadra radi i u drugim prestižnim školama (Gimnazija J.J. Zmaj, Gimnazija Isidora Sekulić, Karlovačka gimnazija) kao i asistenti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nastavni kadar privatne gimazije Tvrđava
Materijal za učenje

Deca dobijaju vlastiti tablet i sve potrebne materijale za učenje

Prilikom upisa sva deca dobijaju vlastiti tablet, ranac, udžbenici, sveske i sve neophodne materijale za rad, koji ostaju njihovi i po završetku školovanja u Tvrđavi. Deca tokom školovanja tablet koriste i za sopstvene potrebe i po želji ga nose kući.

Vannastavne aktivnosti i radionice

Gimnazija Tvrđava organizuje veliki broj vannastavnih aktivnosti i radionica zahvaljujući sjajnoj saradnji sa IT zajednicom i brojnim organizacijama mladih, kao što su AIESEC, UNICEF i UN. Ovakve aktivnosti pružaju deci priliku da se upoznaju i druže sa ostalom talentovanom i vrednom decom iz Novog Sada, da grade poznanstva i šire svoju mrežu kontakata već u srednjoj školi.

Vannastavne aktivnosti - privatna gimazija Tvrđava

Kriterijumi za upis u gimnaziju Tvrđava

Kako bi se svakom upisanom detetu obezbedilo sigurno i podsticajno okruženje, pedagoško-psihološki tim gimnazije Tvrđava odredio je kriterijume za upis. Obavezan deo procedure upisa je psihološka procena deteta i intervju. Na ovaj način smanjuje se mogućnost pojave “problematičnog ponašanja” i kreiraju se odeljenja u kojima vlada pozitivna i prijateljska atmosfera.

Za decu koja prođu procenu škole, škola organizuje prijemni ispit u februaru (prvi upisni rok) i u junu, dve-tri nedelje pre ispita u državnim školama (drugi upisni rok). Deca koja su ostvarila izvanredan uspeh u osnovnoj školi, prođu ulazno psihološko testiranje i intervju i pokažu izvanredna znanja ne polažu prijemni ispit.

Pozovite nas bez bilo kakve obaveze i saznajte više o školi i da li Vaše dete ispunjava uslove upisa. 

Naša misija je da pripremamo decu za budućnost!

Broj mesta je ograničen jer upisujemo samo 16 učenika godišnje

Kontaktirajte školu i osigurajte svom detetu mesto za sigurnu i uspešnu budućnost.

Nastavni plan

Obavezni nastavni predmeti I II III IV
Srpski jezik i književnost
4
4
5
5
Engleski jezik
2
3
4
3
Latinski jezik
2
2
-
-
Sociologija
-
-
-
3
Psihologija
-
2
-
-
Filozofija
-
-
2
3
Istorija
2
2
3
3
Geografija
2
2
2
-
Biologija
2
2
2
-
Matematika
4
3
3
3
Fizika
2
2
2
2
Hemija
2
2
-
-
Računarstvo i informatika
2
-
1
1
Muzička kultura
1
1
1
1
Likovna kultura
1
1
1
1
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
2
2
2
2
Verska nastava/građansko vaspitanje
1
1
1
1
Španski jezik
2
2
2
2
Zdravlje i sport
1
1
-
-
Održivi razvoj
1
1
2
2

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.