Vannastavne aktivnosti - privatna gimazija Tvrđava

Vannastavne aktivnosti u Gimnaziji Tvrđava

Vannastavne aktivnosti doprinose većoj socijalizaciji i povezivanju sa vršnjacima, utiču na izgradnju ličnosti i razvijaju kreativnost i logiku, što pozitivne efekte ima ne samo na času u učionici, već u svim životnim segmentima.

Šta su vannastavne aktivnosti?

Sve aktivnosti koje se u školi organizuju mimo redovnih časova spadaju u vannastavne aktivnosti. 

Njihova uloga je višestruka: 

  • utiču na socijalizaciju i bolje povezivanje sa vršnjacima

  • imaju pozitivan uticaj na emocionalnu inteligenciju

  • doprinose razvoju kreativnosti i logičkog razmišljanja

  • utiču na smanjenje stresa i razvijanju strpljenja i tolerancije

  • pružaju učenicima uvid u različite segmente i obezbeđuju iskustveno učenje.

Vannastavne aktivnosti uključuju različite sportske aktivnosti, umetničke radionice, posete i upoznavanje sa značajnim kulturnim i naučnim institucijama, projektno učenje… 

One će takođe doprineti razvijanju talenata koje učenici poseduju i probuditi kod njih dodatna interesovanja. 

Vannastavne aktivnosti u Gimnaziji Tvrđava

U Gimnaziji Tvrđava veliku pažnju pored nastavnog procesa obraćamo i na vannastavne aktivnosti, trudeći se da našim učenicima omogućimo što veći broj različitih iskustava i razvijajući kod njih socijalnu i emocionalnu inteligenciju, umetnički i sportski duh, osećaj za timski rad. 

Ove aktivnosti pored edukativne i razvojne, uvek imaju i zabavnu crtu, što u učenicima budi dodatno interesovanje. 

Svakog meseca naši učenici posećuju pozorišne predstave, izložbe u gradskim galerijama i muzejima, bioskop, uče nove veštine poput klizanja, idu na Paintball i u Room Escape i učestvuju u gostujućim predavanjima na različite teme koje dodatno utiču na razvoj kritičkog mišljenja i analitičkog pristupa izazovima i problemima. 

Zainteresovani ste da i Vaše dete pohađa školu koja na ovaj način radi sa učenicima?

Zakažite informativan razgovor ili pozovi te broj telefona 0640850600

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.