Privatna gimnazija Tvrđava

Privatna gimnazija Tvrđava - Novi Sad

O nama

Saznajte ko su osnivači Gimnazije Tvrđava, koja je misija škole i na koji način pripremamo decu za budućnost.

Misija škole

Naša glavna misija je da pripremamo decu za poslove budućnosti. Iako nije moguće tačno predvideti koji će to poslovi biti, jasno je da će to biti poslovi koje roboti i veštačka inteligencija neće moći da obavljaju. To znači da će poslovi koji podrazumevaju zdrav razum biti sve zastupljeniji. Poslovi koji zahtevaju kreativnost i razvijenu maštu, analitičnost, saradnju, komunikaciju i fleksibilnost će biti veoma traženi.

Svet je već u tranziciji koja ide od materijalnih dobara ka intelektualnim. Da bismo bili uspešni u budućnosti, treba da obrazujemo kadrove koji će biti u mogućnosti da sarađuju i da se udružuju, da poznaju tehnologije i da koristeći svoju kreativnost i stečena znanja stvaraju intelektualnu svojinu koja će doprinositi napretku društva u kome živimo.

Osnivači

Da bi gimnazija Tvrđava bila u mogućnosti da pruži deci obrazovanje koje je zaista nekoliko nivoa iznad trenutnih opcija za školovanje, udružile su se organizacije koje svojim znanjem, rezultatima i iskustvom mogu da stvore okruženje u kome će deca moći da ostvariju svoj maksimum. 

Upotreba inovacija u svakodnevnoj nastavi je neophodna da bi se pratio napredak društva. Jedan od osnivača je Dragan Kovačević, nastavnik engleskog jezika, autor deci poznatog YouTube kanala i sajta Virtuelna Učionica i vlasnik IT firme Zequester, specijalizovane za izradu internet platformi za učenje na daljinu i interaktivnih edukativnih sadržaja koja će omogućiti implementaciju najsavremenije tehnologije u nastavi.

Dokazano proveren kvalitet nastave i visok nivo organizacije koji već godinama funkcioniše u osnovnoj školi Tvrđava biće prenet i na Gimnaziju, budući da je osnovna škola takođe jedan od osnivača.

U gimnaziji je poželjno da pored teorijskog, deca stiču i primenjiva znanja, te treći osnivač gimnazije Tvrđava, poznata IT firma Vega IT iz Novog Sada, obezbeđuje deci praksu i stipendije i omogućava im da razvijaju veštine koje će im biti potrebne na fakultetima i tržištu rada. 

Privatna gimnazija

Kako to postižemo?

Znanje i inovativnost

Privatna gimnazija Tvrđava primenjuje moderan pristup nastavnom procesu, vodeći računa o trajnosti i primenljivosti stečenih znanja. Razvoj teorijskih i praktičnih veština u modernom okruženju, uz primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi je  imperativ obrazovanja za budućnost. 

Iskustvo i rezultati

Privatna gimnazija prepoznaje značaj učenja kroz iskustvo, te se nastavni proces zasniva na aktivnom učešću svih učenika, zajedničkim projektima, diskusiji i razmišljanju o materiji. Akcenat nije na kratkoročnim rezultatima, kao što su ocene, već na dugoročnim kompetencijama koje će mladima obezbediti školovanje na najprestižnijim fakultetima i pripremiti ih za svet rada. 

Podrška

Pored toga što će učiti od sjajnih stručnjaka, naši učenici  u svakom trenutku imaju akademsku, emotivnu i drugu vrstu  podrške od strane nastavnika koji su vrsni pedagozi. Naš tim stručnih saradnika kontinuirano savetuje učenike, brine o njihovom mentalnom zdravlju i pomaže im da se izbore sa potencijalnim poteškoćama.  

Zajednica

Svesni smo činjenice da je zdrava i inspirativna sredina od presudnog značaja za kvalitet razvoja ličnosti. Privatna gimnazija Tvrđava sa svojim pedagoškim timom kreira bezbednu i podsticajnu sredinu, u kojoj se neguje jedinstvo kulture lepog ponašanja, moralnog i akademskog kodeksa. 

Priprema Vaše dece za budućnost je naša glavna misija

Naš adaptivni model učenja stavlja fokus na različite talente i mogućnosti svakog učenika. Ovakav pristup omogućava svakom učeniku da dostigne svoj maksimum, a da u isto vreme neguje svoja interesovanja.

Uz fokus na znanja i veštine za 21. Vek, gimnazija Tvrđava priprema učenike za budućnost, osiguravajući da veštine koje steknu tokom školovanja mogu da primene u različitim okruženjima i okolnostima.

Na ovaj način doprinosimo formiranju uspešnih i sposobnih mladih ljudi koji će se ostvariti u različitim sferama našeg društva.

Upoznajte naš

Nastavni kadar

Partneri Vaše dece u učenju  koji svakodnevno otključavaju njihov potencijal i pobuđuju i hrane njihovu radoznalost.

Jovan Jovanović

Srpski jezik i književnost

Milica Mimić

Nemački jezik

Dragan Kovačević

Englesi jezik

Branko Stojkov

Latinski jezik

Sanela Puljiz

Istorija

Tijana Jovanović

Matematika

Dragana Velček

Biologija i hemija

Mister X

Programiranje

Tamara Tomić

Muzička kultura