Naš nastavni kadar

Alena Klaćikova - Likovna kultura

Alena Klaćikova

Likovna kultura

Otkako pamti sebe, Aleni je umetnost uvek bila oslonac, utočište i izvor neiscrpnog uživanja. Imala je veliku privilegiju da odabere profesionalnu delatnost koja je za nju životni poziv i ujedini dve svoje najveće ljubavi: prema likovnom stvaralaštvu (i umetnosti uopšte) i pedagoškom radu koji podrazumeva dalje prenošenje iste te ljubavi. Zavolela je pedagoški rad u toku studija i nastoji da se njime bavi ceo svoj životni vek. Živimo u vremenu kada je umetnost marginalizovana i kada je moderni čovek uskraćen za redovnu konzumaciju kvalitetnih kulturnih sadržaja, koja je esencijalna za razvoj kritičke svesti, kreativnosti, mašte, plemenitosti i saosećajnosti. Stoga, na časovima likovne kulture nastavnica nastoji da učenike podstiče, odnosno „otvara brojna vrata“ kroz koja mogu da iskorače u nepoznato, da se susretnu sa nebrojanim granama likovne umetnosti i veličanstvenim svetovima velikih umetnika. Uslovno rečeno, kreiranjem interesantnih, interaktivnih sadržaja i osvrta na istoriju umetnosti želi da im „otvori apetit“ i stvori afinitet prema kulturi.

Osnovne i master studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pored pedagoškog rada aktivno se bavi likovnim stvaralaštvom, te je za sad priredila brojne samostalne izložbe i učestvovala na oko osamdeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Njena dela su deo muzejskih i privatnih kolekcija u Srbiji, BiH, Makedoniji, SAD, Kini, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Učesnica je brojnih internacionalih rezidencijalnih boravaka koji su joj pružili uvid u strane aktuelne umetničke prakse.  Prethodne tri godine je bila u organizacionom timu novosadskog Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi. Član je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, dobitnica više nagrada iz oblasti vizuelne umetnosti.