Naš nastavni kadar

Dragan Kovačević - Direktor Gimnazije Tvrđave

Dragan Kovačević

Direktor

Po formalnom obrazovanju nastavnik engleskog jezika, Dragan Kovačević je jedan od osnivača i direktor Gimnazije Tvrđava.

Autor je deci poznatog YouTube kanala i sajta Virtuelna Učionica sa preko 2 miliona pregleda. Vlasnik je IT firme Zequester, specijalizovane za izradu internet platformi za učenje na daljinu i interaktivnih edukativnih sadržaja koji omogućavaju implementaciju najsavremenije tehnologije u nastavi. Ovo mu omogućava da u kontinuitetu bude u toku sa najnovijim trendovima u sferi inovativnog obrazovanja i da te modele primenjuje u praksi.

Iako vrši funkciju direktora i dalje drži nastavu engleskog jezika kako bi uvek bio u mogućnosti da eksperimentiše u nastavi i da uživa, jer smatra da je nastavnik zvanje, a ne profesija, i da je ljubav prema ovom pozivu neophodna.
Pored engleskog jezika, govori italijanski, španski i nemački jezik i svakodnevno se trudi da svojim primerom želje za celoživotnim učenjem bude dobar uzor deci.

Kao suosnivač i zastupnik Obrazovno-metodičkog centra “Katedra” učestvovao je u brojnim projektima posvećenih edukaciji i usavršavanju mladih, posebno u sferi IT industrije i preduzetništva. Koautor je i realizator programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, pod nazivom Kreiranje multimedijalnih prezentacija, animacija i videa za nastavnike, odobrenog od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Takođe, autor je i realizator nacionalnog i regionalnog kursa preduzetništva u sklopu projekta “My career from 0 to hero” finansiranom od strane Evropske unije.

Svoju karijeru je posvetio inovacijama u obrazovanju, savremenim obrazovnim metodama i konceptima nastave koje se sada sprovode u Gimnaziji Trđava.