Naš nastavni kadar

Dragana Popov Tapavički - Psiholog

Dragana Popov Tapavički

Psihologija

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za psihologiju, pokazujući posebno interesovanje za pedagošku i kliničku psihologiju. Nakon završenih studija istovremeno započinje obavljanje pripravničkog staža u Vojnomedicinskom centru u Novom Sadu i upisuje edukaciju iz integrativne psihodinamske psihoterapije. Kao psihoterapeut u superviziji, godinama aktivno radi sa klijentima, uglavnom adolescentima i osobama rane odrasle dobi. Volontirala je u Centru za ratnu traumu Novi Sad i prošla obuku za pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja u SOS Ženskom centru. Psihologiju ne smatra samo svojom profesijom nego i životnim pozivom pa tako i svoje slobodno vreme provodi u čitanju i pisanju sadržaja koji je podstiču kako na
profesionalni, tako i na lični rast i razvoj. Uživa u gledanju detektivskih filmova i serija i igranju društvenih igara u krugu porodice i prijatelja. Voli da putuje, a more je najbolji prirodni „lek za njenu dušu“.
Veruje da smo najsrećniji i najispunjeniji kada živimo svoju istinsku prirodu. Zbog toga nastoji da svoje učenike pored sticanja znanja koje je predviđeno nastavnim programom, nauči da otkriju svoje talente i darove, razviju svoje sposobnosti i interesovanja, steknu mudrost i ovladaju veštinama koje bi im pomogle da žive najbolju verziju sebe.