Naš nastavni kadar

Filip Đorđević - Nastavnik Gimnazije Tvrđave

Filip Đorđević

Programiranje

Diplomirao i masterirao na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na smeru Primenjeno softversko inženjerstvo, gde radi kao asistent i student je treće godine doktorskih studija. Iskustvo rada na fakultetu prenosi u nastavu u školi kako bi đake što bolje pripremio za obaveze i način rada na fakultetu. Cilj je takođe i prevencija što više “rupa” u stručnom znanju sa kojima učenici dolaze na fakultet.

Kada nije u učionici, kompetitivno igra društvene igre, a taj hobi koristi i u nastavi kako bi učenicima na alternativan način prezentovao neke od koncepata koje su pre toga ili koje će usvajati na časovima programiranja. Jedan od najbitnijih aspekata učenja programiranja, po njegovom mišljenju, je takozvano računarsko (logičko) razmišljanje, a da bi se ono savladalo, pored društvenih igara, pomažu različiti informatički problemi koje će učenici rešavati najpre računski, a kasnije i programirajući.

Takođe, snima podkaste i akreditovani je novinar FIA za auto trke, iskustva koja koristi kako bi učenicima prezentovao način na koji da pričaju (i ređe, pišu) o različitim temama, sa velikim fokusom na korišćenje stručnih izraza koji su u duhu srpskog jezika i njihovu pravilnu upotrebu.