Naš nastavni kadar

Gordana Milošević - Nastavnica hemije

Gordana Milošević

Hemija

Kod Gordane ljubav prema hemiji rodila se već sa prvim susretom sa eksperimentom. Otkriće da najviše uživa u radu decom desilo se spontano kada je nakon završenih osnovnih studija na Departmanu za hemiju dobila posao u školi čiji je đak i sama bila.

Godine 2015. dobija posao u Privatnoj osnovnoj školi „Tvrđava“ u Petrovaradinu, gde, pored Gimnazije “Tvrđava” i sada radi. U radu sa učenicima počev od prvog razreda, kroz izborne predmete i vannastavne aktivnosti i rednovnu nastavu hemije trudi se da kod učenika razvije naučni pristup i kritičko razmišljenje. Sa učenicima neguje aktivnu nastavu uz individualni pristup, rad u malim grupama i diferencirane sadržaje. Uživa u osmišljavanju kreativnih aktivnosti koje decu i mlade uvode u svet hemije i pomoću kojih oni uviđaju vezu i primenu hemije u svakodnevnom životu.

Posebnu radost i ponos za Gordanu predstavljaju đaci koji su uz nju otkrili radost istraživanja ovog predmeta i hemiju kao mogući životni poziv.