Naš nastavni kadar

Jelena Petrović - Matematika

Jelena Petrović

Matematika

Jelena veruje da voleti neki predmet u školi u velikoj meri zavisi od onoga ko ga predaje. Zahvaljujući predanom, strpljivom i kreativnom radu nastavnika matematike u njenoj srednjoj školi upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. Fakultet joj je pružio dosta kako teorijskog, tako i praktičnog znanja iz različitih oblasti matematike. Međutim, posebnu pažnju posvetila je metodici matematike u nastavi. Fascinirana saznanjem da samo mala promena pristupa može kod svakog učenika izvući maksimum, dobila je motivaciju za razvijanjem kreativnosti u nastavi.

Radeći za firmu Quizlet stekla je iskustvo u korišćenju različitih programa i alata koji mogu pomoći pri rešavanju zadataka i time ujedno ceo proces učenja učiniti što lakšim i interesantnijim učenicima. Svakodnevno se trudi da sve više napreduje baš zato da bi na što jednostavniji i zanimljiviji način sve svoje znanje prenosila učenicima, kao i da bi im pokazala da matematika nije ništa strašno i komplikovano, samo ako se odabere pravi pristup i doda malo kreativnosti.