Naš nastavni kadar

Marija Bogićević - Srpski jezik i književnost

Marija Bogićević

Srpski jezik i književnost

Osnovne studije srpskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je zatim upisala masterske studije na istom smeru. Tokom školovanja bavila se volonterskim radom na više manifestacija. Bila je angažovana kao demonstrator na predmetima Dijalekti u nastavi srpskog jezika i Terenska lingvistika, gde se prvi put oprobala u ulozi predavača i u startu razvila ljubav prema tom pozivu. Pored toga, bila je uključena u rad Centra za srpski jezik kao strani u okviru kojeg je držala lektorska vežbanja srpskog jezika studentima koji uče naš jezik kao strani. To joj je pomoglo da poboljša komunikacione veštine, stekne dodatno iskustvo u predavanju, ali i da sagleda maternji jezik iz nekog drugog ugla.

Ljubav prema književnosti razvila je još u detinjstu, dok je za ljubav prema srpskom jeziku i njegovim zakonitostima zahvalna dobrim profesorima iz osnovne i srednje škole, koji su delom zaslužni za odabir studija.

Rad sa decom smatra inspirativnim i zanimljivim, a nastavu vidi kao prostor u kojem može da pokaže kreativnost i entuzijazam.