Naš nastavni kadar

Miloš Garabandić - Fizika

Miloš Garabandić

Fizika

Svako zadovoljstvo i interes koje sam stekao kroz svoj život čvrsto su povezani sa svetom fizike. Kao profesor fizike, moja strast prema ovom naučnom polju odražava se u mnogim aspektima mog života. Na festivalima, gde volim da se družim, koristim svoju stručnost da inspirišem prijatelje, objašnjavajući im fascinantne zakonitosti prirode. Osvajajući takmičenja, primenjujem principe fizike kako bih rešavao izazovne probleme, što me čini boljim takmičarem i učiteljem.

Moj hobi, pecanje, omogućava mi da razumem fluidnu dinamiku vode i kako faktori kao što su brzina i pritisak utiču na ribolovne uspehe. Kroz sviranje gitare istražujem zvuk i akustiku, dublje razumevajući rezonancu i harmoniju, što su osnovni principi fizike zvuka.

Čak i dok igram video-igre, aktivno razmišljam o simulacijama i modelima u virtuelnom svetu, primenjujući zakone fizike kako bih bolje razumeo igru.

Sve ove aktivnosti ne samo da čine moju strast prema fizici vidljivom u svim sferama mog života, već i doprinose mom ličnom i profesionalnom razvoju, što apsolutno ima pozitivan uticaj na moj rad sa učenicima.