Privatna gimnazija
Tvrđava

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, Privatna gimnazija Tvrđava predstavlja spoj jedinstvenog nastavnog programa, savremenih obrazovnih pristupa i podsticajnog okruženja.

Privatna gimnazija Tvrđava
Sa jasnim fokusom na 21. vek!

Privatne srednje škole Novi Sad - Savremeni obrazovni pristup

Kombinacijom najsavremenijih obrazovnih pristupa  privatna gimnazija Tvrđava odgovara na potrebe novih generacija. Učionice koje predstavljaju spoj udobnog prostora i savremene tehnologije u potpunosti podržavaju različite modele nastave, donoseći novo iskustvo učenja. Polazeći od činjenice da se učenici međusobno razlikuju po nivou predznanja, tempu i stilu učenja, naša škola ne uklapa učenike u jedan kalup, već prilagođava učenje potrebama individue. Zahvaljujući adaptivnom modelu učenja svaki učenik ostvaruje obrazovne ciljeve na način koji najviše odgovara njegovoj ličnosti.  Interaktivno i interdisciplinarno učenje podržano najnovijim obrazovnim tehnologijama podstiče povezivanje različitih sadržaja, kritičko mišljenje, radoznalost i motivaciju učenika da istražuju i otkriju više. 

Smerovi u Gimnaziji Tvrđava

Najsavremenije pedagoške metode

Učenje po meri svakog deteta

Adaptivno učenje

Zahvaljujući malom broju učenika u odeljenju nastavni proces se u potpunosti prilagođava potrebama svakog pojedinačnog učenika. Za razliku od tradicionalnog pristupa, koji ne prepoznaje razlike između dece, privatna gimnazija Tvrđava akcenat stavlja na adaptivno učenje, odnosno učenje koje se prilagođava učeniku. To u praksi znači da se ista nastavna jedinica obrađuje različito prilagođavajući se predznanju pojedinačnog učenika, njegovoj ličnosti i stilu učenja, što nije karakteristično za druge privatne srednje škole Novi Sad. Ovo omogućava da svaki učenik ostvaruje postavljene obrazovne ciljeve svojim tempom, učeći na način koji mu najviše odgovara.

Preduzetničke veštine

Povezivanjem nastavnih sadržaja opšteg i stručnog karaktera, naši učenici ne dobijaju samo sjajnu osnovu za dalji rad, već se osposobljavaju za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama. Podsticanje stvaralaštva, kritičkog mišljenja, kreativnosti i timski rad na zajedničkim projektima tokom školovanja, doprinosi razvoju samopouzdanja, veština komunikacije, kao i intelektualnom i emotivnom sazrevanju. Zahvaljujući tome naši učenici su nakon četvorogodišnjeg obrazovanja svestrano razvijene, samoinicijativne ličnosti, sposobne da svoje preduzetničke ideje sprovedu u delo.

Nastava budućnosti

Privatne škole u Novom Sadu ulažu u budućnost učenika, dok se nastava u privatnoj gimnaziji Tvrđava realizuje se u moderno dizajniranim učionicama koje nastavni proces čine dinamičnim, a učenje zanimljivim. Naša škola opremljena je najsavremenijim obrazovnim tehnologijama, kao što su interaktivne table, tablet uređaji, računari, te se učenje bazira na „gejmifikaciji“ i online materijalima koji su u svakom trenutku dostupni učenicima. Upotreba edukativnog softvera podstiče istraživačko i problemsko učenje, razvija kritičko mišljenje i pomaže učenicima da ostvare najviše moguće standarde.

Svi kapaciteti za upis u školsku 2024./2025. godinu su popunjeni.

Naša misija je da pripremamo decu za budućnost!

Fokus na sticanju trajnih znanja i veština

Naša glavna misija je da pripremamo decu za poslove budućnosti. Iako nije moguće tačno predvideti koji će to poslovi biti, jasno je da će to biti poslovi koje roboti i veštačka inteligencija neće moći da obavljaju…
Nastava i stimulativno okruženje

Naš nastavni kadar podstiče kreativnost

Podsticajno okruženje

Privatna gimnazija Tvrđava opredelila se za moderan metodski pristup, koji u prvi plan stavlja aktivnost učenika u procesu sticanja znanja. Problemski postavljena nastava podstiče razvoj kritičkog mišljenja i istraživačkih sposobnosti što doprinosi razumevanju i trajnosti usvojenog znanja. Prepoznajući elektronsku pismenost kao najvažniju kompetenciju 21. veka, naše učionice opremili smo najsavremenijim multimedijalnim, audio i video nastavnim sredstvima.

Praktična nastava

Promenljivo tržište rada traži stručnjaka koji je spreman na stalno stručno usavršavanje i prilagođavanje. Stoga, pored kvalitetnih teorijskih znanja naša škola učenicima obezbeđuje stručnu praksu u prestižnim novosadskim firmama. Praktična nastava sa našim partnerima daće učenicima priliku da naučeno primene u praksi i da uče "na terenu" , od najuspešnijih u određenoj oblasti. Iskustveno stečeno znanje omogućava učenicima zaposlenje odmah nakon srednje škole i daje im osnovu za školovanje na prestižnim fakultetima u Srbiji i inostranstvu.

Nastavni kadar

Odnos učenika prema nastavnom predmetu često je određen predmetnim nastavnikom. Upravo zbog toga, nastavni kadar privatne gimnazije Tvrđava, izabran je prema strogo postavljenim standardima. Pored toga što su naši nastavnici vrhunski stručnjaci svoje oblasti, oni su izvrsni metodičari i pedagozi. Cilj naših nastavnika nije "prenošenje znanja" na učenika, već vođenje učenika kroz proces sticanja znanja. Prema tome, nastavnik nije kontrolor kog se dete plaši, već partner koji pomaže učenicima da odgovore na akademske izazove.

Svi kapaciteti za upis u školsku 2024./2025. godinu su popunjeni.

Šta nas izdvaja od drugih

Zanima vas kako naša Gimnazija izgleda?

Pogledajte 360 stepeni interaktivnu turu naše škole.

Oni veruju u naš rad

Upoznajte naše partnere

vega it logo
AIESEC logo

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.