Izazovi u učenju – 6 saveta kako pomoći detetu da ih savlada

izazove u učenju pomoći detetu
Kako pomoći detetu da savlada izazove u učenju je pitanje koje zaslužuje pažnju roditelja, nastavnika, stručnih saradnika, kao i svih onih koji žive ili rade sa školarcima. Deca često ne mogu da izađu na kraj sa školskim zadacima, što se negativno odražava ne samo na njihovo postignuće, već i na motivaciju i celokupan odnos prema školi. Odgovor na pitanje kako pomoći detetu da savlada izazove u učenju je kompleksan jer je uslovljen brojnim faktorima. Pre svega, veoma je važno da otkrijemo uzrok zbog kog dete ima teškoće, odnosno da li je problem u detetu, u konkretnom nastavnom predmetu ili u učenju uopšte. Deca često ne mogu da savladaju školsko gradivo jer imaju previše obaveza van škole, jer ne znaju pravilno da organizuju svoje vreme ili jer nemaju izgrađene radne navike. U nastavku teksta 6 saveta kako pomoći detetu da savlada izazove u učenju, daćemo vam nekoliko smernica na koji način da pomognete deci da na pravi način savladaju izazove u učenju.
Sadržaj

Pomozite detetu da organizuje svoje vreme

Kako pomoći detetu da savlada izazove u učenju je komplesno pitanje, čiji odgovor umnogome zavisi od razloga koji deci izazivaju teškoće. Jedan od najčešćih razloga zbog kog se deca susreću sa teškoćama prilikom učenja školskog gradiva je neadekvatna organizacija vremena. Naime, pored školskih obaveza deca danas imaju veliki broj vannastavnih aktivnosti, što se neretko negativno odražava na njihovo školsko postignuće.

Zbog toga je veoma važno da deca ne budu preopterećena velikim brojem aktivnosti svakodnevno, te da imaju dovoljno vremena za učenje, domaće zadatke, ali i odmor. Ukoliko dete nema dnevni raspored aktivnosti, postoji opasnost da mu vreme prođe u besciljnom skrolovanju na telefonu ili na društvenim mrežama. Na taj način, ne samo da neće završiti svoje obaveze, već se neće ni odmoriti. Prema tome, prvi korak u odgovoru na pitanje kako pomoći detetu da savlada izazove u učenju je da obezbedimo detetu redovan život, odnosno strukturiran i predvidiv dan. Organizovan dan doprineće efektivnijem korišćenju vremena i izgradnji radnih navika kod dece, a samim tim deca će lakše savladati izazove u učenju.

Naučite decu da odrede prioritete

Ukoliko se pitate kako pomoći detetu da savlada izazove u učenju, pored organizacije vremena, trebalo bi da naučite dete da postavi prioritete. Neretko se dešava da deca kada imaju puno školskih obaveza nisu sigurna od čega da počnu. Tada će obično izabrati ono što im je najzanimljivije, ili će se u želji da stignu sve izgubiti, te neće do kraja završiti nijedan zadatak. Rastrzanost između nekoliko predmeta, učiniće da deca nisu u potpunosti skoncentrisana ni na jedan.

Ovakav način rada neće se samo negativno odraziti na njihovo školsko postignuće, već i na motivaciju. Naime, deci će se činiti da „ceo dan uče“, a rezultati su opet nezadovoljavajući ili prosečni. Stoga, veoma je važno da naučimo dete kako pravilno da usmeri svoju pažnju.

Pri postavljanju prioriteta za savladavanje školskih izazova važno je da odredimo realne ciljeve. Ukoliko dete ima pismeni zadatak iz matematike sutra, naravno da će mu danas biti prioritet da vežba taj predmet. Međutim, ako je detetu cilj da dobije peticu iz matematike, realno je da sa pripremama pismenog počne nekoliko dana ranije. Ako je detetu cilj da dobije pozitivnu ocenu na aktivnost, trebalo bi da radi domaće zadatke i da se redovno priprema za svaki čas iz određenog predmeta.

Prema tome, naučiti decu da odrede svoje ciljeve i u skladu sa tim da postave prioritete je drugi ključni korak u odgovoru na pitanje kako pomoći detetu da savlada izazove u učenju.

Objasnite detetu značaj predmeta koje “ne voli da uči”

Poseban deo izazova za vas biće da objasnite detetu da mora da uči i one stvari koje mu u ovom trenutku nisu interesantne ili mu „ne idu“. Deca će prirodno izbegavati da uče one nastavne predmete koji im iz nekog razloga izazivaju neprijatnost. To može biti uverenje da im te discipline ne odgovaraju i bez obzira koliko uče neće uspeti da ih savladaju, drugi razlog proizilazi iz same tematike predmeta ili im jednostavno ne odgovara nastavnik datog predmeta.

Bez obzira na uzrok koji izaziva odbojnost deteta prema određenom nastavnom predmetu, naš zadatak je da im pomognemo da prihvate činjenicu da ne mogu učiti samo ono gradivo koje im se dopada. Način na koji ćemo detetu pomoći da savlada ovaj izazov, zavisi od detetovog „izgovora“, kao i konkretnog nastavnog predmeta.

Ukoliko  dete smatra da mu jezici ne idu, zbog čega se javlja odbojnost prema učenju engleskog, najbolje će te mu ukazati na značaj predmeta ako mu date konkretan primer zašto mu je engleski jezik neophodan. Na primer, možete pronaći uputstva za njegovu omiljenu igricu na engleskom ili drugu tematiku koja odgovara detetovim interesovanjima. Na ovaj način, na jasnom primeru objasnićete mu značaj predmeta koje ne voli da uči.

Ponudite im pomoć u učenju

Da bi vaše dete bilo uspešno u učenju veoma je važno da zna da uvek može da vam se obrati za pomoć. Naravno da trud ponekad nije dovoljan za visoko postignuće, te će detetu pored učenja, biti potrebno objašnjenje i dodatne smernice u savladavanju školskog gradiva.

Deca često nemaju dovoljno poverenja u nastavnike da bi ih pitali da im dodatno pojasne materiju, stoga je veoma važno da znaju da se mogu osloniti na vas. Uzrok nepoverenja je to što su nastavnici ti koji ih ocenjuju, te ako im kažu da nešto ne znaju, deca veruju da neće moći da imaju visoke ocene. Stoga, kroz razgovor sa decom trebalo bi da ih ohrabrite da uvek pitaju za pomoć, te da uče kroz postavljanje pitanja.

Nastavnici gimnazije Tvrđava zahvaljujući malom broju učenika u odeljenju i savremenim obrazovnim pristupima, svakodnevno prate napredovanje učenika, što im omogućava da uvide eventualne teškoće koje deca imaju u učenju. Učenici su aktivno uključeni u nastavni proces, čime nastavnik tokom časa stiče uvid u to kako su deca razumela određeno gradivo.

Dajte im savete koji olakšavaju pamćenje i preslišavanje

Motivacija deteta za učenje i uspeh u savladavanju školskog gradiva umnogome su određeni njihovim tehnikama učenja, odnosno pamćenja i preslišavanja. Ukoliko nemaju adekvatne načine, učenici često mogu provoditi dug vremenski period u učenju, bez pozitivnih rezultata, što će se negativno odraziti na motivaciju i postignuće.

Veoma je važno da deci ponudite raznovrsne metode sticanja znanja, odnosno način učenja koji najbolje odgovara njihovoj ličnosti ili tipu gradiva. Umesto učenja napamet zadataka iz matematike, koje se sastoji iz rešavanja svakog zadatka u zbirci, efektnije je da detetu logički objasnimo kako da reši određen zadatak, te da sve slične može rešiti na isti način.

Kako pomoći detetu da se savladaju izazovi u učenju? Pružite im podršku i razumevanje!

U procesu vaspitanja i obrazovanja važno je da znate da ne postoji tačan „recept“, odnosno da svaki savet morate prilagoditi konkretnom detetu i situaciji. Međutim, univerzalno pravilo je da svakom detetu treba obezbediti bezuslovnu podršku i razumevanje. Dete će se uspešno izboriti sa školskim i svim drugim izazovima ako umesto rečenica „to je lako, kako to ne znaš“ ili „stigao bi da uradiš domaći da nisi ceo dan igrao igrice“ čuju „hajde da vidimo zajedno zašto ti je to teško“ ili „u redu, danas nisi stigao da uradiš, dobićeš minus, koji možeš popraviti ako budeš radio naredne zadatke“. Osuđivanje, pritisak i nerazumevanje izazvaće otpor prema učenju, te je važno da ih izbegavamo u odnosu sa decom ukoliko želimo pozitivne razultate.

Stručni pedagoško-psihološki tim gimnazije Tvrđava svakodnevno je na raspolaganju svojim učenicima i njihovim roditeljima u rešavanju školskih ili drugih izazova sa kojima se deca suočavaju. Upis je u toku, kontaktirajte nas i zakažite besplatnu konsultaciju.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.