Tehnike uspešnog učenja

Tehnike uspešnog učenja featured image
Tehnike uspešnog učenja bi trebalo da ti daju jasne smernice koje mogu pomoći pri usvajanju gradiva. Učenje podrazumeva proces usvajanja znanja, veština, sposobnosti i navika, koji dovodi do promene ličnosti. Kao i pamćenje, učenje može biti dugoročno i kratkoročno. Naravno, kakvo će učenje biti zavisi od mnogo faktora, ali cilj treba da nam bude sticanje funkcionalnog znanja jer samo tako nam naučeno može služiti u svakodnevnim životnim situacijama. Ne mora svako učenje nužno biti uspešno. U praksi se često dešava da „učimo ceo dan“, ali da ne zapamtimo ništa, ili da nam je jako teško da se „nateramo“ da učimo, da naučeno zaboravimo odmah nakon testa i sl. Ovo znači da nešto radimo pogrešno. U želji da ti olakšamo proces sticanja znanja, dajemo ti neke tehnike uspešnog učenja.
Sadržaj

Napravi plan učenja

Tehnike uspešnog učenja trebalo bi da ti daju i odgovor na pitanje kako da unaprediš i olakšaš  proces sticanja znanja. Neorganizovanost je često jedan od glavnih uzroka neefektivnog učenja. Razumljivo je da jedan dan nije dovoljno dug da se posvetiš svakom od minimum 12 nastavnih predmeta, da odeš na trening i imaš slobodno vreme za odmor. Zato je veoma važno da praviš raspored, odnosno plan učenja. To znači da odrediš vreme i sadržaj učenja. 

Vreme učenja se određuje u zavisnosti od tvojih dnevnih obaveza. Bitno je da svaki dan imaš određeno kada počinješ da učiš, da ne odlažeš obaveze i uvek počneš u to vreme koje si isplanirao. Pored vremena, važno je da odrediš šta ćeš učiti. 

Kao što je pomenuto, jasno je da ne možeš svaki dan posvetiti pažnju svim nastavnim predmetima, zato je potrebno da odrediš prioritete. U zavisnosti od obimnosti gradiva, broja pređenih lekcija, termina testiranja ili ispitivanja možeš odrediti šta koji dan učiš. Naravno, ukoliko treba da učiš više predmeta u toku jednog dana, trebalo bi na početku da učiš ono što ti je teže. Koncentracija na početku učenja je znatno viša i to bi trebalo da iskoristiš. Na primer, prvo bi trebalo da rešavaš složene zadatke koji zahtevaju umni napor, a zatim da čitaš lektiru, praviš prezentaciju i sl. Takođe, slične nastavne predmete ne bi trebalo učiti jedan za drugim, kako ne bi došlo do mešanja gradiva.

Prati nastavu

Tehnike uspešnog učenja mogu biti korisne samo ukoliko se angažuješ u izgradnji vlastitog znanja. To znači da ne budeš pasivan posmatrač nastavnog časa, već da se aktivno uključiš u proces nastave. Čak i ako ti se čini da ti predavanja nisu korisna, pažljivim slušanjem i prepisivanjem, tvoj mozak će se prvi put susresti sa podacima, te će prilikom samostalnog čitanja informacije delovati poznato i lakše će se pamtiti. Još jedna prednost praćenja nastave je to što uvek možeš prekinuti nastavnika i pitati da ti dodatno objasni gradivo. Postavljanjem pitanja, diskusijom o temi, samostalnim istraživanjem, postiže se veći stepen razumevanja i trajnosti usvojenih informacija.

 

Piši beleške

Prepisivanje sa table je važan deo učenja, ali samo ukoliko se to ne radi mehanički. Prepisivanjem nastavnikovih beleški, pravi se selekcija važnih podataka iz lekcije, te ti značajno olakšava da pri samostalnom učenju razlikuješ bitne od nebitnih informacija. Beleške su vrsta vodiča kroz lekciju. Pored nastavnikovih, važno je da praviš i vlastite beleške. „Hvatanjem“ zanimljivosti sa časa, pisanjem napomena, dopunjavanjem nastavnikovih zapisa, postiže se temeljnija obrada primljenih informacija što će značajno olakšati i skratiti proces samostalnog učenja.

Važno je da beleške pišeš pregledno i kratko. Odnosno, ne u formi eseja, već kratkih teza, kako ti zapisivanje ne bi ometalo praćenje nastave. Ukoliko zapisuješ sve što nastavnik kaže, pitaš ga da ponavlja ili da sačeka, ne samo da narušavaš kvalitet časa, već tvoje beleške neće imati smisla jer si skoncentrisan da sve zapišeš, ali ne i na sadržaj onoga o čemu pišeš.

Pročitaj lekciju nakon časa

Veoma važna tehnika uspešnog učenja je i čitanje nove lekcije taj dan kada je obrađena u školi. Smisao ove tehnike uspešnog učenja leži u činjenici da nam je pređena lekcija još uvek sveža, te ćemo njenim iščitavanjem detaljnije obraditi primljene informacije, uporediti i dopuniti beleške. Ukoliko ti nešto nije bilo jasno, možeš  pitati nastavnika odmah na sledećem času, pre prelaska na narednu lekciju.

Još jedna funkcija čitanja lekcije je u tome što se na taj način pripremaš za ono što dolazi. Odnosno, ova tehnika ne samo da će ti olakšati učenje pređene lekcije, već će ti pomoći da nadogradiš svoje znanje i bolje razumeš nastavak oblasti.

Uči u intervalima

Naš mozak se brzo umara, zato je veoma važno da ne probaš da ga „opteretiš“ velikom količinom informacija odjednom. Ukoliko treba da memorišeš puno stvari, korisno je da odrediš intervale učenja, između kojih treba da imaš pauze. Jedan interval može da traje 45-60 minuta, a pauze 10-15 minuta. Vreme pauze treba da iskoristiš da se protegneš, udahneš svež vazduh, ili nešto pojedeš.

Smisao pauze je da se mozak odmori i integriše primljene informacije. Takođe, tokom dugog učenja može doći do pada koncentracije, pospanosti, te smenjivanje aktivnosti ima posebno važnu ulogu. Pored rada i pauze, smenjivanje aktivnosti može uključiti i prelazak sa jednog na drugi predmet. Na taj način, predmeti koji su ti lakši i zanimljiviji, ili se uče na drugi način, mogu imati ulogu „odmora“.

Osmisli gradivo

Tehnike uspešnog učenja mogu biti korisne samo ukoliko ne učiš mehanički i napamet. Međutim, ponekad ćeš morati da naučiš neke informacije koje ti na prvi pogled deluju nepovezano. Veoma je važno da najpre definišeš nepoznate termine, a zatim da osmisliš na koji način ćeš najbolje zapamtiti gradivo. Pri tom, možeš koristiti crtanje, asocijacije, mape uma i sl. Korišćenje raznovrsnih boja, podvlačenje, pisanje napomena sa strane, može ti značajno olakšati pamćenje informacija. Samostalnim osmišljavanjem gradiva, ne samo da ćeš uštedeti vreme za preslišavanje, već će stečeno znanje biti znatno trajnije.

Obnavljaj naučeno

Veoma je važno da naučeno gradivo redovno ponavljamo. Naš mozak svakodnevno je izložen velikoj količini informacija, te je podložan i njihovom gubljenju. Što više novih stvari učimo, više starih informacija (posebno ukoliko su one površno pređene) ćemo zaboraviti. Da bismo to izbegli trebalo bi da posvetimo vreme obnavljanju naučenog. U zavisnosti od toga koliko smo temeljno nešto naučili, menjaće se i vreme koje nam je potrebno za obnavljanje. Što više puta nešto ponovimo, manje će nam vremena trebati za naredno obnavljanje. Takođe, ukoliko smo detaljno osmislili lekciju prilikom učenja, njeno ponavljanje nam neće oduzeti mnogo vremena.

Preporučuje se da prvo ponavljanje bude odmah naredni dan, a kasnije se možeš preslišavati i na 3-4 dana, pre početka učenja nove lekcije.

Tehnike uspešnog učenja – Za kraj

Na osnovu svega navedenog možemo da zaključimo da je učenje složena umna aktivnost, na koju utiču brojni faktori. Tehnike uspešnog učenja značajno će ti olakšati učenje, ali se podrazumeva da si odmoran, sit i skoncentrisan. Uspešno učenje podrazumeva da za manje vremena stekneš primenljivo i trajno znanje, te je bez primene ovih tehnika moguće da se desi da „učiš ceo dan“ i ne zapamtiš ništa. Veoma je važno da vreme koje provodiš učeći koristiš efektivno i da aktivno razmišljaš o onome o čemu čitaš.

Pedagoško-psihološki tim privatne gimnazije Tvrđava primenom radioničarskog ili individualnog rada veliku pažnju posvećuje razvijanju tehnika uspešnog učenja i pamćenja kod učenika. Na ovaj način pomažemo učenicima da lakše postižu svoj maksimum, a nadamo se da smo ovim tekstom uspeli da olakšamo i ostalima kako da uče efikasnije uz pravilne tehnike uspešnog učenja.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.