Nastavnik kao podrška učeniku u procesu učenja

nastavnik kao podrška učeniku
Teorija kaže da se uloga nastavnika u procesu vaspitanja i obrazovanja poslednjih nekoliko godina značajno promenila. Umesto autoriteta i jedinog izvora znanja, nastavnik postaje moderator obrazovanja koji učeniku pomaže da razvije kritičko mišljenje, da pronađe i promišlja informacije. Savremen nastavnik kao podrška učeniku u procesu učenja treba da doprinese razvoju mlade osobe kroz određivanje, procenu i zadovoljenje obrazovnih potreba i sposobnosti, podsticanje motivacije, negovanje aktivnog učenja, davanje povratne informacije i razvijanje pozitivne slike o sebi. A šta kaže praksa? Pročitajte u tekstu.
Sadržaj

Savremen nastavnik treba da…

Nastavnik kao podrška učeniku u procesu učenja je ideal savremenih teorija obrazovanja. Zašto? Jer implicira promenu položaja učenika i nastavnika u nastavnom procesu. Nastavnik koji je podrška, umesto uloge prenošenja znanja dobija ulogu partnera u izgradnji znanja, te učenik postaje aktivan učesnik u nastavi. Aktivnost učenika i podrška nastavnika doprinose izgradnji trajnih i primenljivih znanja i sposobnosti, što je imperativ za život i rad u 21. veku. 

Da bi se ovo postiglo u praksi savremen nastavnik treba da: 

Razvija pozitivan odnos prema nastavnom predmetu

Odnos učenika prema učenju određenog nastavnog predmeta umnogome zavisi od nastavnika. Nastavnik treba da koristi različite strategije da bi kod učenika podstakao radoznalost i interesovanje za učenje njegovog predmeta. Nastavnik može da razvija pozitivan odnos prema nastavnom predmetu kroz:

Preispitivanje tvrdnji. Na primer, zanimljivije je da učenike pitate da li je Kolumbo zaista otkrio Ameriku nego da to samo kažete. Ovo pitanje iziskuje da učenici dokažu da li se to zaista desilo, pa će istraživati kuda se Kolumbo kretao, koje godine je krenuo, gde je zapravo krenuo i zašto. Odnosno, deca će doći do istih informacija koje ste vi planirali da im prenesete, ali će ih trajno zapamtiti jer su ih sami procenili kao korisne i do njih došli istraživanjem da bi dokazali tvrdnju. 

Primenu metoda koje podstiču lično angažovanje i interesovanje učenika. To mogu biti metode  simulacije, igre uloga, gejmifikacije, slikovne ili usmene demonstracije, upotreba različite slikovne ili pisane građe ili različiti oblici iskustvenog učenja. 

Alternativno ocenjivanje. Provera  znanja u obliku zagonetki i kvizova na interaktivnoj tabli, umesto testiranja i strogog ispitivanja.  

Omogućavanje izbora tema i biranje načina kako izvesti određene zadatke. Recimo, učenici biraju književna dela koja će pročitati i prezentovati.  

Različite oblike i tehnike predavanja. Prilikom izlaganja nastavnici mogu koristiti tehnike opuštanja i vizuelizacije, metaforičko pripovedanje i muziku. Umesto frontalnog oblika rada, mogu podsticati rad u grupama, voditi decu na stručne izlete, arhive, muzeje i sl. 

Kreira podsticajnu i motivišuću atmosferu u učionici

Savremen nastavnik treba da kreira povoljnu klimu u učionici koja će podstaći angažovanje učenika. Neka istraživanja pokazuju da su učenici znatno više zainteresovani i angažovani ukoliko nastavnik prvih nekoliko minuta časa posveti podsticanju motivacije. 

Saveti za stvaranje podsticajne atmosfere u učionici:

  • Kreiranje organizovane razredne sredine
  • Omogućavanje doživljaja uspeha kroz davanje zadatka koji predstavljaju izazov, ali nisu preteški 
  • Negovanje pozitivnih očekivanja kroz postavljanje jasnih i ostvarivih ciljeva 
  • Pokazivanje vrednosti učenja povezivanjem gradiva sa potrebama i interesovanjima učenika
  • Podsticanje koncentracije i fokusa
  • Individualizovan pristup
  • Pohvale i nagrade.

Neguje kvalitetne interpersonalne odnose sa učenicima

Nastavnik treba da daje učeniku dovoljno prostora da iznese svoje mišljenje, da argumentuje i zastupa svoje stavove. Nastavnik koji podstiče kvalitetne interpersonalne odnose:

Poštuje svako dete kao jedinstvenu i neponovljivu ličnost, kontinuirano prati napredak i mogućnosti učenika i sve to koristi za planiranje novih nastavnih aktivnosti.

Otvoren je za inicijativu i inventivnost učenika, te sa njima razvija partnerski odnos koji je prožet međusobnim poverenjem.

Osmišljava aktivnosti, odnosno strategije, metode i postupke koje podstiču različite aspekte razvoja učenika (fizički, socijalni, emocionalni, intelektualni).

Svestan je svojih kompetencija, ali i nedostataka. Nastavnik kritički procenjuje i samoevaluira svoj rad.

Prihvata učenike, razume ih i ne osuđuje. Nastavnik pomaže deci da izgrade samopouzdanje, sluša ih, savetuje i osnažuje njihovu ličnost. 

Permanentno se stručno usavršava, da bi odgovorio na izazove savremenog društva i pripremio učenike za rad na promenljivom tržištu rada.

nastavnik kao podrška učeniku

A šta treba savremenom nastavniku?

Činjenica je da promene u društvu, tehnološki razvoj i novo tržište rada, postavljaju brojne izazove pred nastavnike. Teorija je puna stvari koje nastavnik treba da uradi da bi kvalitetno realizovao nastavni čas i pripremio učenika za život i rad u budućnosti. Međutim, da bi u praksi odgovorio na sve ove zahteve, savremeni nastavnik mora imati odgovarajuću podršku. To podrazumeva kreiranje adekvatnih uslova u kojma nastavnik može dati svoj maksimum i kvalitetno poučavati. U državnim školama sa velikim brojem učenika u odeljenju, nedovoljnom tehnološkom opremljenošću i nestimulativnim uslovima za rad, postavlja se pitanje koliko je nastavnik zaista motivisan da odgovori na svako “trebalo bi” koje se od njega očekuje. 

Zbog toga je važno da istovremeno sa zahtevima za nastavnike kreiramo i uslove za njihovo ispunjavanje. A to su:

Kvalitetno stručno usavršavanje

Da bi nastavnik odgovorio na zahteve savremenog obrazovanja potrebno je da bude adekvatno obučen. Dok teorija kaže da nastavnik treba da koristi tehnologiju u učionici, praksa pokazuje da nastavnici nisu dovoljno upoznati sa svim mogućnostima koje tehnologija obezbeđuje, pa se često protiv nje i bore. Oduzimanje telefona ili njegovo korišćenje u obrazovne svrhe? Prvo je sigurno lakše, ali drugo će znatno doprineti kvalitetu nastave. 

Nastavnik mora ići u korak sa dostignućima nauke i tehnike, a za to nije dovoljna diploma koju je stekao tokom studija. Umesto stručnog usavršavanja za bodove, nastavnicima treba obezbediti kontinuiran profesionalni razvoj, odnosno upoznavanje sa najsavremenijim obrazovnim sredstvima i inovativnim načinima poučavanja.

Oprema i uslovi za realizaciju savremene nastave

Iako se odgovornost za kvalitet poučavanja često pripisuje samo nastavniku, istina je da kvalitet nastavnog časa značajno zavisi od tehnološke opremljenosti škole, sredstava koje nastavnik ima na raspolaganju i broja učenika u odeljenju. Ovo je posebno problem u državnim školama koje još uvek rade po tradicionalnom principu frontalne nastave sa preko trideset učenika u učionici. 

Savremene škole veliku pažnju posvećuju opremi i formiranju odeljenja sa malim brojem učenika kako bi nastavnik zaista mogao da ispuni ono što se od njega očekuje. 

Motivacija i podsticaj

Lepa reč, cenjenje i satisfakcija za vlastiti rad su ono što svakog čoveka motiviše da nastavi da radi najbolje što ume. Pored toga, važna je spoljašnja motivacija, odnosno odgovarajuća finansijska zasluga za posao koji se obavlja. U našoj zemlji nastavnici imaju nedovoljno motivacije i podsticaja. Od njih se očekuje da rade najbolje što znaju, te da daju svoj maksimum i kontinuirano rade na sebi samo iz ljubavi prema svom poslu. Slažemo se da je izuzetno važno da svaki nastavnik voli ono što radi, ali je priznanje za taj rad i adekvatan podsticaj zasigurno jedan od najvažnijih faktora zadovoljstva poslom.

Da bi nastavnik bio podrška u procesu učenja, potrebna mu je podrška u procesu poučavanja.

Za kraj - Nastavnik kao podrška učeniku u procesu učenja

Možemo zaključiti da je  za  obrazovanje u 21. veku od presudne važnosti da nastavnik na adekvatan način podrži učenika. Zbog toga savremena obrazovna teorija ima velika očekivanja i zahteve od nastavnika kao voditelja nastavnog časa. Međutim, da bi nastavnik odgovorio na sve što se od njega očekuje potrebno je da bude cenjen, motivisan i da ima odgovarajuću opremu i uslove za rad. 

Privatna gimnazija Tvrđava veliku pažnju posvećuje izboru nastavnog kadra, ali i uslovima u kojima će nastavnici raditi. Učionice koje predstavljaju spoj udobnog prostora i savremene tehnologije u potpunosti podržavaju različite modele nastave, donoseći novo iskustvo učenja i poučavanja. Nastavnici imaju punu podršku škole i najsavremenija obrazovna sredstva na raspolaganju, kako bi osigurali da svaki učenik ostvaruje obrazovne ciljeve na način koji najviše odgovara njegovoj ličnosti. 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.