Kako izgraditi poverenje između roditelja i škole

Poverenje između roditelja i škole
Porodica i škola su dva sistema koja imaju jedan zajednički cilj – vaspitanje i obrazovanje deteta. Iako se načini razvoja ličnosti u porodičnim i školskim uslovima značajno razlikuju, odnos poštovanja, poverenja i komplementarnosti je neophodan. Komunikacija roditelja sa stručnim timovima škole, nastavnicima i razrednim starešinama sve više se svodi na roditeljske sastanke par puta godišnje ili rešavanje konkretnog problema koje dete ima. To u praksi znači, da ako dete ima primereno vladanje redovna saradnja porodice i škole će izostati. Škola neće biti upoznata sa detetovim potencijalnim problemima, sve dok se to ne odrazi na njegov uspeh ili ponašanje. Isto tako, roditelji će biti upoznati sa školskim rezultatima svog deteta, odnosno ocenama, ali će ostati uskraćeni za sve lepe stvari kojima se dete bavi tokom vremena provedenog u školi. Kako se na temeljima ovakve komunikacije može razviti poverenje?
Sadržaj

Redovna komunikacija gradi poverenje između roditelja i škole

Poverenje između roditelja i škole gradi se redovnom komunikacijom, koja uključuje razgovor kako o poteškoćama, tako i o pozitivnim stvarima koje dete doživljava. Ukoliko se komunikacija zasniva na problemima i kritikama, međusobno poverenje će izostati.

Na primer, roditelj koga iz škole zovu samo kada dete ima problem, osećaće se krivo i osuđeno zbog ponašanja svog deteta. Prirodna reakcija biće izbegavanje škole, jer niko od nas ne voli da bude kritikovan. Ovakav pristup škole može biti kontraproduktivan, naročito ukoliko u porodici postoje problemi koji su uzrokovali poteškoće deteta u školi. To će biti samo još jedna briga roditelju, koji će problem pokušati da reši sa detetom. Ovo može izazvati začarani krug nepoverenja na relaciji roditelj-dete-škola. Roditelj će se osećati kao da je dobio kritiku zbog ponašanja deteta, preneće svoje nezadovoljstvo na dete, a i jedni i drugi će razviti odbrambeni odnos prema školi.

Da bi se ovo sprečilo, potrebno je da komunikacija između porodice i škole bude redovna, odnosno da uključuje i dobre vesti. Ako roditelja zovu iz škole da pohvale ponašanje deteta, biće ponosan i srećan. Ovo će razviti pozitivna osećanja roditelja prema školi, jer je dobio poruku priznanja. Doživljavanjem škole kao partnera koji mu pomaže u razvoju deteta, roditelj će lakše prihvatati potencijalnu kritiku, ali će i biti voljan da školu uputi u sve što se dešava u detetovom privatnom životu. Sa tim informacijama, stručni timovi škole će moći da prilagode svoj pristup i da pruže adekvatnu podršku detetu i roditeljima.

Zajedničko slavljenje uspeha

Svi vole da dobiju priznanje i zasluge, to je temelj na kom treba da se gradi poverenje između roditelja i škole. Nastavnici treba da pozovu roditelje u školu, indvidualno, da im pokažu koliki uspeh je dete postiglo na školskom takmičenju. Ili da ga obaveste koliko se trudi da popravi ocenu iz određenog predmeta. Pridavanje značaja procesu učenja, a ne samo krajnim rezultatima koji mogu biti pozitivni ili negativni, osnažiće poverenje između porodice i škole.

Sa druge strane, roditelji ne treba da drže uspehe učenika samo za sebe. Posete školi, deljenje detetovih uspeha u vanškolskim aktivnostima, ukazaće stručnim timovima škole da je roditelju stalo, te da želi da škola kao institucija bude uključena u sve što se tiče deteta.

 

Razvijen sistem podrške

Proces vaspitanja deteta nije lak, naročito u promenljivim uslovima u kojima živimo. Zbog toga je važno da škola kao institucija koja okuplja stručnjake u oblasti vaspitanja i obrazovanja pruži adekvatnu podršku porodici u odgajanju zdrave i uspešne ličnosti. Nastavnici su ti koji svakodnevno rade sa velikim brojem dece istog uzrasta, dok su roditelji u kontaktu samo sa svojim detetom. Zbog toga je iskustvo i znanje koje nastavnici mogu ponuditi roditeljima dragoceno. Porodica koja ima podršku stručnih timova škole, neće se osećati usamljeno u rešavanju razvojnih problema deteta, što značajno olakšava savremeno roditeljstvo.

Sa druge strane, danas se neretko dešava da se nastavnici plaše reakcije roditelja u primeni određenih vaspitnih postupaka. Ranije su nastavnici imali mnogo veću autonomiju u učionici, jer se podrazumevalo da će ih roditelji podržati. Međutim, vreme u kom živimo donelo je brojne promene u savremenu učionicu, zbog čega i nastavnici najpre moraju osigurati punu podršku roditelja. Preduslov ovoga je svakako otvorena, redovna i iskrena komunikacija između nastavnika i roditelja.

Pedagoški tim gimnazije Tvrđava pored pružanja akademske i emotivne podrške učenicima, veliku pažnju posvećuje komunikaciji sa njihovim roditeljima. Naši stručni saradnici su osobe na koje roditelji uvek mogu da se oslone, te da dobiju realan i stručan savet za sve nedoumice u vezi razvoja svog deteta. Samo kroz zajednički rad možemo negovati jedinstvo kulture, lepog ponašanja, moralnog i akademskog kodeksa.

Dani Otvorenih vrata

Organizovanje dana Otvorenih vrata je još jedan način koji razvija poverenje između roditelja i škole. Davanje mogućnosti roditeljima da dođu u školu kada su slobodni, da se informišu o aktivnostima škole, upoznaju sa drugim roditeljima i ljudima koji brinu o njihovoj deci osnažiće osećaj pripadnosti i međusobnog poštovanja.

Boravak u školskom prostoru i komunikacija sa odgovornim licima u školi, roditeljima će uliti sigurnost i uverenje da je njihovo dete bezbedno, što je ključni faktor izgradnje poverenja. Ukoliko roditelji imaju priliku da se upoznaju sa nastavnicima svoje dece i da razgovaraju sa njima, imaće više poverenja u njihovu procenu i savet. Na primer, kada dete dođe kući i kaže da je dobilo jedinicu jer ga „hemičarka ne voli“, većina roditelja će se osetiti povređeno i izgradiće negativnu sliku o nastavnici. Međutim, ako su prethodno imali priliku da popričaju sa nastavnicom biće sposobni da donesu realan zaključak o onome što dete govori.

Korišćenje savremenih tehnologija u komunikaciji

Ono što najviše otežava redovnu komunikaciju između roditelja i škole je zasigurno nedostatak vremena. Nastavnici često rade sa velikim brojem učenika, ponekad i u više različitih škola, pa bi individualna komunikacija sa svim roditeljima oduzela dosta vremena. Sa druge strane, roditelji neretko jedva da imaju vremena da dođu na obavezne, grupne roditeljske sastanke.

Zbog toga primena savremenih tehnologija u što većoj meri, značajno može unaprediti komunikaciju između porodice i škole uz obostranu uštedu vremena. Mejlovi, školski sajt i grupe roditelja samo su neki od načina koji doprinose međusobnom povezivanju roditelja sa školom svog deteta. Naravno, veoma je važno da se ova komunikacija odvija u adekvatno vreme radnim danima, kako se ne bi uticala na privatni život nijedne strane.

Školski sajt je sjajan način za indirektnu ili direktnu komunikaciju roditelja sa školom. Na sajtu gimnazije Tvrđava roditelji mogu pronaći sve aktuelne informacije o dešavanjima u školi. Na školskom blogu mogu pročitati korisne savete stručnjaka koji će im pomoći u pravilnom vaspitanju svog deteta. Pored toga, svaki roditelj ima opciju da individualno komunicira sa stručnim timovima škole na sajtu, putem mejla, telefona ili posetom školi.

Uključivanje roditelja u aktivnosti škole

Poverenje između roditelja i škole jača se uključivanjem porodice u važna dešavanja škole. Bilo da je reč o priredbama, konferencijama, kulturnom životu ili donošenju pravila, uloga roditelja u školskim aktivnostima ne bi smela da bude u drugom planu.

Roditelji se mogu uključiti u život škole, kroz individualan doprinos i učešće u različitim događajima. Ali, i kroz angažovanje u nekim organima škole, kao što je Savet roditelja. Ovo omogućava roditeljima da budu uključeni u donošenje važnih odluka kao što su pravila ponašanja, školske ekskurzije, rekreativne nastave i generalno način funckionisanja institucije. Roditelji koji su deo saveta, trebalo bi odgovorno da prihvate svoju ulogu, da daju predloge i redovno prisustvuju dogovorenim sastancima. Pored toga, mnoge škole imaju različite ankete čije cilj da se čuje i uvaži glas roditelja.

Za kraj: Zašto je važno poverenje između roditelja i škole

Rad na izgradnji međusobnog poverenja između porodice i škole je imperativ savremenog obrazovanja. Ono što se često zaboravi, a što je glavni interes oba ova sistema je DETE. Redovna i jasna komunikacija između porodice i škole doprinosi usaglašavanju vaspitnih mera, što se pozitivno odražava na celokupan razvoj mlade ličnosti. Uključenost roditelja u dešavanja u školi doprinosi većem zadovoljstvu i motivaciji sve tri strane, kao i lakšem praćenju postignuća učenika. Pored benefita za decu, roditelji koji aktivno sarađuju sa školom se osećaju sigurno i osnaženo u vaspitavanju svog deteta, bolje su informisani i dobijaju neophodnu podršku u rešavanju potencijalnih problema.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.