Šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu

šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu
Šta izdvaja uspešne učenike je veoma teško pitanje ukoliko uzmemo u obzir da svakom konkretnom detetu treba prići individualno, pa se tako i uspeh deteta definiše u odnosu na individualne ciljeve. Međutim, ako uspeh posmatramo u kontekstu školskog postignuća, i te kako postoje zajedničke karakteristike koje uspešne učenike izdvajaju od ostalih u razredu. U želji da osnažimo kvalitetne navike dece i da imamo što više generacija uspešnih učenika, u nastavku teksta ukazaćemo vam na sve ono šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u odeljenju.
Sadržaj

Izgrađene radne navike

Šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu je kompleksno pitanje jer je uslovljeno brojnim faktorima koji zavise od samog učenika, ali i od njegove okoline. Jedna od glavnih karakteristika uspešnih učenika, svakako su izgrađene radne navike. Ovo podrazumeva da su deca naučena da ostvaruju svoje školske obaveze na vreme i na način koji odgovara njihovim sposobnostima.

Izgrađene radne navike doprinose uspehu učenika jer se kroz svakodnevni, umeren rad deca ne zamaraju, ne uče pod pritiskom i u stanju su da otkriju šta im nije jasno pre prelaska na drugu, zahtevniju lekciju. Za razliku od „kampanjskog“ učenja pred test, ovakvo učenje zasniva se na razumevanju gradiva i omogućava lakše praćenje nastavnog časa.

Organizacija vremena i prostora

Uspešni učenici obično imaju jasno strukturiran prostor za rad i vreme za učenje. Ovo podrazumeva da deca imaju svoj prostor za učenje, da tačno znaju gde im se šta nalazi, te ne gube vreme u traženju mesta, materijala i pribora za rad.

Organizacija vremena zasniva se na postojanju pravilnog rasporeda aktivnosti koje učenik provodi u učenju, odmoru i drugim aktivnostima. Iako se veruje da učenici koji imaju izuzetno školsko postignuće provode većinu vremena učeći, oni su često samo veoma dobro organizovani, te su tokom vremena za učenje fokusirani i skoncentrisani, a nakon toga koriste vreme za odmor.

Postavljanje pitanja i pisanje beleški na času

Ono šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu je postavljanje pitanja i pisanje vlastitih beleški. Učenici koji tokom nastavnog časa pitaju su obično oni koji su najpažljiviji, te odmah rešavaju potencijalne nedoumice.

Postavljanjem pitanja učenici ne samo da dobijaju dodatno objašnjenje koje će im biti dragoceno prilikom samostalnog učenja, već i pokazuju svoju znatiželju za određeno gradivo, što je velika prednost. Zapisivanjem sa table, ili onoga što nastavnik kaže, stavljanjem napomena i markiranjem, učenici olakšavaju kasnije iščitavanje, jer će se sećati lekcije sa časa, te im neće trebati puno vremena da je nauče.

Unutrašnja motivacija

Učenici koji imaju izuzetno školsko postignuće obično imaju visok stepen unutrašnje motivacije i fokusirani su na dugoročne nagrade. To u stvari znači da uspešni učenici ne uče zbog obećanih poklona, već teže sticanju znanja, koje će im omogućiti da napreduju, da imaju dobre ocene kao preduslov upisivanja na željene fakultete i ostvarenja ličnih želja.

Naravno, veliki je broj onih učenika koji imaju izuzetno školsko postignuće da bi zadovoljili želje roditelja ili dobili nagrade, međutim, ovaj uspeh nije dugoročan, te će nestati čim prestane spoljašnja motivacija, nadzor roditelja ili nagrađivanje.

Pravljenje plana učenja

Pravljenje plana učenja je ono što izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu. Prilikom pravljenja plana uspešni učenici imaju jasno postavljene kratkoročne i dugoročne ciljeve, kao i načine i vreme do kada žele da ih ostvare. Pravljenje plana učenja znači da deca određuju prioritete u učenju, te se tako neće izgubiti u velikom broju vannastavih aktivnosti i predmeta.

Pravljenjem plana, uspešni učenici određuju šta će učiti koji dan, na osnovu količine gradiva, vannastavnih aktivnosti kojima se bave, svojih ocena, interesovanja, odnosno na osnovu postavljenih ciljeva. Na primer, ukoliko je cilj da učenik popravi ocenu iz matematike, na osnovu vremena kada je zakazano testiranje, uspešan učenik će napraviti raspored vežbanja oblasti koje će biti proveravane i slobodnog vremena za odmor i druge aktivnosti.

Ako deca ne prave plan učenja, postoji mogućnost da se posvete samo aktivnostima koje su im interesantne i da zapostave učenje drugih predmeta. Takođe, problem nastaje ukoliko deca ne znaju da odrede prioritete, te im se svaki predmet u datom trenutku čini jednako važan zbog čega mogu izgubiti previše vremena i energije u želji da sve nauče odjednom.

Korišćenje raznovrsnih tehnika i stilova učenja

Uspešni učenici obično su otkrili svoj stil učenja koji im omogućava da budu veoma produktivni. Adekvatan stil učenja je onaj koji učeniku omogućava da za kraće vreme nauči određeno gradivo i da ga zapamti duži vremenski period. Mnogi učenici zapravo ne koriste jednu, već kombinuju različite tehnike i  stilove učenja, u zavisnosti od nastavnog predmeta ili tipa materije.  

Tehnike i stilovi učenja umnogome zavisi od ličnosti, te je najbolje da učenici kombinuju različite i  da otkriju koji im najviše odgovaraju. Nekima će biti lakše da zapisuju, crtaju mape uma, snimaju i slušaju, dok će drugi jednostavno iščitavati. Svakako, adekvatan stil učenja je zasigurno ono šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu.

Zdrav i redovan život

Za postizanje uspeha veoma je bitno da učenici imaju redovan život. Pod tim podrazumevamo stabilnu dnevnu rutinu, dovoljno sna, zdravih obroka i pravilan raspored aktivnosti i odmora. Na ovaj način se redukuje stres, te je redovan život preduslov zdravlja i razvoja ličnosti deteta u celini. Redovan život  je u velikoj meri određen porodicom, odnosno angažovanjem roditelja u razvoju.

Ukoliko dete ima obezbeđenu stabilnu dnevnu strukturu, zna šta ga kod kuće očekuje i ne mora da razmišlja gde i šta će jesti i kako će provesti dan, već je na putu da bude uspešno.

 

Kontinuirana podrška odraslih

Kontinuirana podrška porodice i nastavnika je ono što je potrebno svakom detetu da bi bilo uspešno. Iza svakog uspešnog učenika stoji odrasla osoba koja brine o njegovom adekvatnom razvoju.

Uloga porodice u uspehu učenika je od neprocenjive važnosti. To pre svega znači da dete uvek može roditeljima da se obrati za pomoć, da ima poverenja u njih, te da dobija razumevanje i empatiju. Ukoliko su roditelji previše zahtevni i očekuju visoko postignuće bez sagledavanja potreba i mogućnosti deteta, ne samo da će negativno uticati na uspeh učenika već će se to odraziti na celokupan razvoj ličnosti i odnos roditelj-dete.

Pored porodice, važna je podrška nastavnika koji zapravo treba da budu partneri učenika u njihovom akademskom napredovanju. Nastavnik je pedagog i ekspert svoje oblasti, koji treba da pomogne učeniku u izgradnji znanja, ali i sampouzdanja i motivacije, što su preduslovi uspeha. 

Učenici gimnazije Tvrđava ne samo da uče od sjajnih stručnjaka, već u svakom trenutku imaju akademsku, emotivnu i drugu vrstu  podrške od strane nastavnika koji su vrsni pedagozi. Naš tim stručnih saradnika kontinuirano savetuje učenike, pomaže im da se izbore sa potencijalnim poteškoćama sa kojima se susreću na putu postizanja akademskog uspeha.

Šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu – Za kraj

Za kraj, ono šta izdvaja uspešne učenike od ostalih u razredu je upornost. Ponekad čak i ako sve radimo kako treba možemo naići na neuspeh, zato je preduslov izuzetnog postignuća da istrajemo u svojim ciljevima. Uspešni učenici su fokusirani na svoje ciljeve, takmičenje sa samim sobom i rešeni su u nameri da postignu to što žele. To podrazumeva i da  uspešni učenici  moraju katkad nečeg i da se odreknu zbog svog uspeha, tako da oni imaju vreme na provod i opuštanje sa drugarima, ali umereno. Ne zaboravite da je mera ključ uspeha!

Uspeh učenika umnogome je određen i samom školom, odnosno pravilnim edukativnim pristupom, adekvatnom školskom opremom i kvalifikovanim nastavnim kadrom. Gimnazija Tvrđava je mesto koje stvara podsticajne uslove tako da svaki učenik može da ostvari svoje individualne ciljeve i da doživi uspeh.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.