Tehnologija u službi učenja i razonode: interdisciplinarna projektna nastava

Tehnologija u službi učenja i razonode: interdisciplinarna projektna nastava

Tokom maja, učenici Gimnazije „Tvrđava“ su na časovima predmeta Računarski sistemi imali priliku da nauče sintaksu i način programiranja u razvojnom okruženju za programiranje Arduino mikrokontrolera, kao i kako se povezuju Arduino kola.

Nastavnica računarskih sistema A.M. i nastavnik programiranja F.Đ. su tokom deset časova upoznali učenike sa pravilima programiranja Arduino mikrokontrolera kroz osnovne funkcije za upravljanje ulazno/izlaznim periferijama, prezentovali kako funkcionišu diode i senzori, uz rad sa perforiranom pločom, konektorima i otpornicima.

Učenici su naučili razliku između analognih i digitalnih signala, kako se oba tipa signala mogu koristiti, kao i koncept stejt mašine (state machine), matematičkog modela opisa promena stanja. Na časovima je korišćen Arduino Due mikrokontroler, baziran na procesoru Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3, što je prva Arduino štampana ploča koja je bazirana na 32-bitnom ARM mikrokontroleru.

Prve vežbe za učenike su bile povezivanje jedne diode sa mikrokontrolerom i upravljanje diodom tako što se upotrebom osnovnih komandi ona dovodi u stanje da trepće, da se intenzitet njenog sijanja može menjati, kao i da se unosom komandi preko ulazne komandne linije Arduino ploče može uticati na rad diode.

Potom je uvedeno korišćenje potenciometra, analognog ulaznog senzora, kojim je bilo moguće pojačavati intenzitet sijanja diode, aktiviranje diode nakon što se potenciometrom zada određena ugaona vrednost, kao i aktiviranje više dioda pomoću potenciometra.

Na kraju, učenici su se upoznali sa time kako mogu da učitavaju vrednosti sa senzora zvuka i kretanja tako da se na njihove signale može odreagovati na različite načine. Rad na časovima je zamišljen tako da su učenici podeljeni u timove, kako bi mogli da sarađuju i pomažu jedni drugima u povezivanju kola, kao i u programiranju funkcionalnosti.

U nastavku, možete pogledati i kratak video o datoj temi.

https://youtu.be/wjes5ItqFaU

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.