Top 5 alata za interaktivnu nastavu

Top 5 alata za interaktivnu nastavu
Verujemo da je nastavni proces u kome nastavnik “predaje” lekciju, dok učenici pasivno “upijaju” gradivo ostao u prošlom veku. Savremeni obrazovni pristupi postavljaju učenika u centar obrazovnog procesa kao osnovnog aktera u procesu izgradnje vlastitog znanja i zalažu se za interaktivnu nastavu. Ovako kažu knjige, ali praksa je nešto drugačija, pa se nastavnici često bezuspešno trude da učenicima objasne da “treba da učestvuju u izgradnji vlastitog znanja”. U moru zanimljivih sadržaja na internetu, danas je zaista izazov privući pažnju i odraslih, a zamislite tek dece. Baš zato, umesto suvoparnog objašnjavanja, deci bi trebalo da ponudite sadržaje na način koji će njima biti izazovan i zanimljiv, tako da ih podstiče i motiviše da se sami uključe u nastavu. Zato vam dajemo listu od top 5 alata koji podstiču interakciju u učionici i doprinose izgradnji trajnog i kvalitetnog znanja.
Sadržaj

Šta je interaktivna nastava i zašto je važna?

Interaktivnu nastavu obrazovni teoretičari definišu polazeći od pojma interakcije, odnosno aktivnosti koja se odvija na relaciji dve osobe, u ovom slučaju između učenika i nastavnika. 

Interaktivna nastava podrazumeva da su i nastavnici i učenici zainteresovani za ostvarivanje obrazovnih ciljeva i zadataka. Aktivnost učenika u procesu nastave zahteva da budu kritički orijentisani, kreativni i samostalni u izvršavanju svojih obaveza, te možemo reći da interaktivna nastava kod dece razvija kompetencije neophodne za život i rad u budućnosti. Ukoliko uzmemo u obzir da ovako organizovana nastava podrazumeva upotrebu interaktivnih metoda i sredstava za sticanja znanja, veoma je važno pitanje koliko su tradicionalne škole u mogućnosti da učenicima ponude ovakav način rada. 

Polazeći od prednosti interaktivne nastave za razvoj deteta, savremene škole poput gimnazije Tvrđava posvećuju veliku pažnju stručnom usavršavanju nastavnika upravo u oblasti organizacije interaktivnog časa. Tokom ovako organizovanog časa učenik stiče znanja u toku samog predavanja, što doprinosi njihovoj trajnosti i kvalitetu. Pored toga, tokom interakcije na času razvija se povoljna emocionalna klima u odeljenju koja podiže nivo motivacije i utiče na razvoj saradnje među učenicima koji istovremeno uče i preuzimaju odgovornost za rad u grupi. Učenici razvijaju veštine komunikacije i obučavaju se za razmenu ideja, iznošenje vlastitog mišljenja na prilagođen način, kao i na korišćenja medija i drugih izvora znanja.

Da bi interaktivna nastava ostvarila sve svoje benefite potrebno je da bude dobro organizovana, tako da se ne pretvori u slobodno ćaskanje i pričanje uglas. Zbog toga je imperativ interaktivne nastave obučen nastavni kadar, odnosno nastavnik koji je vođa, organizator i inovator. Ovakav nastavnik vrlo dobro poznaje savremena nastavna sredstva i metode, dobro vlada modernim tehnologijama i tačno zna na koji način da podstakne aktivnost učenika kako bi što više naučili.

Ukoliko želite da počnete da primenjujete interaktivnu nastavu u učionici, evo nekih alata koje bi trebalo da savladate:

 

Kahoot

Kahoot je platforma za učenje zasnovana na edukativnim igricama koje podstiču aktivnost i međusobnu interakciju svih učesnika obrazovnog procesa. Ovaj interaktivni web alat pomaže nastavnicima da naprave kvizove, upitnike i diskusije kako bi podstakli učenike da uče kroz aktivnost motivisani željom da sakupe što veći broj bodova.

Sistem za bodovanje se temelji na bodovima dobijenim za tačan odgovor i vremenu unutar kog učenik odgovori. Na primer,  učenik koji tačan odgovor unese u petoj sekundi od početka odbrojavanja, dobija više bodova od učenika koji tačan odgovor unese u osmoj sekundi. Alat je osmišljen na način da se pitanje prikazuje učenicima preko projektora i nakon pet sekundi započinje sa odbrojavanjem i prikazuju se odgovori označeni bojama i oblicima. Učenici na svojim uređajima imaju prikazane samo odgovarajuće boje i oblike vezane za odgovore (bez samog teksta odgovora) i treba da odaberu ono polje koje označava tačan odgovor. 

Nakon svakog odgovora deca dobijaju povratnu informaciju o tome jesu li odabrali tačan odgovor, koliko su bodova osvojili, na kom su mestu i  koji je ukupan broj bodova koji su do sada osvojili. Na ekranu se nastavniku prikazuje nakon svakog pitanja, koliko je učenika odabralo koji odgovor i konačna lestvica  gde je prikazano pet učenika sa najviše bodova. Još jedna stvar zbog koje je Kahoot izuzetno dobar obrazovni alat je mogućnost nastavnika da kontroliše dinamiku igre. To znači da nakon svakog pitanja nastavnik određuje kada će se preći na sledeći zadatak, tako da može uzeti vremena koliko je potrebno da učenicima objasni lekciju o kojoj je zadatak bio, te da ukaže na greške. 

Sada kada znate kako Kahoot funkcioniše, sigurni smo da imate ideje kako da ga primenite u svojoj učionici. Da biste to uradili potrebno je da se registrujete i napravite svoj vlastiti kviz, ali i da svojim učenicima objasnite kako da koriste alat.

 

Quizizz

Quizizz je jedan od najzanimljivijih alata za interaktivnu nastavu, o čemu svedoči i podatak da je u Americi široko rasprostranjen , te ga oko 50% edukatora koristi u poučavanju. 

Quizizz je idealan alat za interaktivnu nastavu jer je prilagođen kako učenju u učionici tako i učenju na daljinu, jer nastavnik u svakom trenutku može pratiti postignuće učenika i probleme sa kojima se suočava. Prema tome, Quizizz omogućava:

  • Uživo angažovanje učenika – ovaj alat omogućava interakciju u učionici kroz veliki broj kvizova, anketa i lekcija, kojima učenici pristupaju sa svojih uređaja kroz pažljivo vođstvo nastavnika.
  • Asinhrono učenje – pored uživo učenja, Quizizz je idealan za učenje na daljinu koje ne zahteva da nastavnik i učenik budu istovremeno u online učionici. Dovoljno je da učenicima postavite rokove do kada nešto treba da nauče pomoću različitih opcija na ovoj platformi, tako da oni mogu da uče u vreme koje njima najviše odgovara. Na ovaj način možete individualizovati proces učenja, prilagoditi ga svakom učeniku kroz podsticanje samostalnosti i lične odgovornosti kod dece. 
  • Sticanje uvida u učenje svakog deteta – jedna od najvećih prednosti Quizizz-a je upravo mogućnost nastavnika da identifikuje problematična područja u učenju i izazove sa kojima se učenik suočava, te da mu omogući dodatna objašnjenja i materijale. 

Socrative

Socrative je alat koji omogućava nastavnicima da na efikasan način prate i ocenjuju znanje učenika, dok istovremeno pružaju kvalitetna i zanimljiva predavanja koja podstiču interakciju učenika. 

Pomoću ovog alata nastavnici mogu pripremati kvizove ili kratka pitanja koja im omogućavaju da odmah steknu uvid u znanje učenika, na osnovu čega deci mogu dati brzu povratnu informaciju i usmeriti njihovo učenje pre nego što pređu na narednu oblast. Na taj način se izbegavaju “rupe u znanju” i osigurava se kontinuirano savladavanje obrazovnih ciljeva i zadataka. 

Takođe, ovaj alat nastavnicima štedi vreme za ispravljanje i ocenjivanje jer procenjuje znanje učenika automatski u realnom vremenu i daje im dodatno vreme da pređu sa decom one oblasti koje su se pokazale kao problematične. 

 

ClassCraft

Da li znate da postoji alat koji provereno smanjuje smetnje uzrokovane neprimerenim ponašanjem učenika u toku časa za čak 91%? Zvuči neverovatno, zar ne? Ali, upravo je to jedan od razloga zbog kog nastavnici obožavaju ClassCraft. 

Classcraft se temelji na principima igre uloga i važan je alat u upravljanju ponašanjem dece u učionici. Naime, svaki učenik može izabrati između tri uloge: ratnik, čarobnjak i istraživač. Svaka od tih uloga ima ključne funkcije i spoosbnosti za celu u grupu. Sakupljanjem bodova deca mogu birati željene sposobnosti u okviru svoje uloge. Na primer, sposobnosti mogu biti dodatnih pet minuta za pisanje testa ili potvrda odgovora na jedno pitanje u toku kontrolne vežbe. Bodovi se stiču dobrim ponašanjem i učešćem u aktivnostima, na primer kada učenik tačno odgovori na neko pitanje ili se uzorno ponaša tokom časa. Takođe, učenici gube bodove ako se neprimereno ponašaju, recimo ako ne urade domaći zadatak ili ometaju čas. 

Ukoliko se učenik određen broj puta ponaša neadekvatno i izgubi sve bodove, sledi kazna koju nastavnik odredi, na primer da ima nekoliko minuta manje za pisanje testa. Kada jedan učenik izgubi sve bodove to se odražava negativno na celu grupu u kojoj se njegov lik nalazi, odnosno svi članovi tima gube određen broj bodova. Na ovaj način se učenicima pokazuje koliko je timski rad važan i kako njihovo loše ponašanje utiče na druge ljude. 

Ukoliko učenik izgubi sve bodove njegov lik „umire” kao u video igricama. A nijedno dete ne voli da gubi, zar ne?  Da bi podstakli decu da uče na svojim greškama, ClassCraft im daje priliku da urade zadatak i održe svog lika u životu. Pre nego što učenik koji je izgubio sve bodove dobije zadatak, ostala deca iz grupe ga svojim sposobnostima mogu spasiti ako žele i ako je nastavnik definisao takve sposobnosti. 

Posledice lošeg ponašanja određuju se u kategoriji “Book of Laments” gde se slučajnim odabirom učenicima dodjeljuju zadaci koje moraju izvršiti kako bi se iskupili za loše ponašanje, a zadatke nastavnici mogu prilagoditi prema onome što žele da nauče decu. Ako učenik uradi zadatak njegov lik dobija jedan bod kako bi dalje nastavio sa igrom. 

Ovaj alat se pokazao posebno interesantim učenicima jer imaju priliku da sami budu glavni junaci video igre, ali je sa druge strane izuzetno korisan i nastavnicima jer im omogućava da decu uče lepom ponašanju i da snose odgovornost za svoje postupke. 

WordWall

WordWall je alat koji nastavnicima omogućava da kreiraju interaktivne sadržaje ili čak posebne radne listove u skladu sa potrebama svog odeljenja. Alat nudi veliki broj aktivnosti koje se prave po šablonima, na primer nastavnik vrlo jednostavno može napraviti kviz, ukrštenicu, ili igrice za učenje kao što su Jurnjava lavirnitom i Avion. Pored toga, alat sadrži i mogućnost upravljanja učionicom kroz funckionalnost poznatu kao Raspored sedenja. 

Svi interaktivni sadržaji deci se mogu predstaviti na interaktivnoj tabli, gde izlaze i rešavaju zadatke uz vođstvo nastavnika. Na taj način učenik koji je na tabli može da se takmiči sa celim odeljenjem. Zvuči zabavno, zar ne? To je jedan od razloga zašto učenici gimnazije Tvrđava jedva čekaju da izađu pred tablu. 

 

Top 5 alata za interaktivnu nastavu - Za kraj

Navedeni digitalni alati mogu se primeniti u nastavi bilo kog predmeta kao prateće ili samostalne aktivnosti koje imaju za cilj da podstaknu kvalitetnije usavajanje znanja, timski rad, učešće u nastavi i pozitivne oblike ponašanja. Ovi alati nastavnicima mogu pomoći da organizuju nastavni čas na individualizovan način, tako da podstaknu svakog učenika da se uključi u proces učenja. Sa druge strane, značajno štede vreme prilikom evaluacije i sticanja jasnog uvida u postignuće i napredak učenika. 

Pored ovih alata u privatnoj gimnaziji Tvrđava, učenici se podstiču da samostalno koriste tehnologiju u sticanju znanja. Na primer, platforma Virtuelna učionica nudi deci zanimljiva video i tekstualna objašnjenja, kao i interaktivne vežbe sa odgovorima. Učenici samostalno mogu pratiti svoj napredak kroz osvajanje titula i bedževa, kao i rang listu za svaku urađenu vežbu. 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.