Zašto je važno upoznavanje učenika sa praksom tokom srednje škole

upoznavanje učenika sa praksom
Praksa je važan deo profesionalnog razvoja učenika srednjih škola koji pomaže mladima da se upoznaju sa svetom rada, načinom funkcionisanja u radnom kolektivu, kao i da bolje razumeju teorijske koncepte koje su usvojili. Teorijsko gradivo je deci apstraktno i nepoznato, te se kao takvo teže pamti. Međutim, ako su učenici u mogućnosti da vide, probaju i dožive ono o čemu uče ne samo da će trajno utemeljiti svoje znanje, već će im to pomoći da se bolje usmere pri izboru budućeg fakulteta. Nažalost, u mnogim školama se praksa samo "odradi" da bi se formalno ispoštovao plan, što negativno utiče na kvalitet obrazovanja dece. U tekstu pročitajte zašto je važno upoznavanje učenika sa praksom tokom srednje škole i šta tačno oni time dobijaju.
Sadržaj

Sticanje trajnih znanja i kompetencija

Upoznavanje učenika sa praksom tokom srednje škole značajno olakšava usvajanje znanja i doprinosi njegovoj trajnosti. Velika količina apstraktnih informacija za učenike može biti zbunjujuća, te da bi imali bilje ocene deca često pribegavaju učenju napamet ili prepisivanju. Posledice ovoga su rupe u znanju, što kasnije prilikom upisa na fakultet može biti problem.

Kroz praktičan rad teorisko znanje prelazi u “opipljivo” i vizuelno, zbog čega ga mladi bolje razumeju i trajno usvajaju. Tek kada dožive gradivo na ovaj način, biće sposobni da ga kritički promisle, da probaju da ga primene i razviju.

Razvoj veština poslovne komunikacije - rad sa klijentima i kolegama

Praksa ne uči decu samo kako da primene ono što su u školi naučili, već ih uvodi u radni kolektiv, te ih upoznaje sa radnom kulturom, etikom i osnovama poslovne komunikacije.  Pored ekspertize, svaki stručnjak mora imati odgovarajuće veštine komunikacije kako bi sarađivao sa kolegama i uspešno poslovao.

Tokom prakse deca posmatraju uzore u svojoj oblasti,  nesvesno uče kako da se ponašaju i komuniciraju sa kolegama i klijentima. Na praksi oni preuzimaju druge uloge od onih koje imaju u školi, pa grade iskustvo koje će im biti od neprocenjive važnosti za ono što ih čeka. Obrasce komunikacije koje su usvojili moći će da primene kroz komunikaciju sa profesorima i kolegama već na fakultetu, kao i kasnije kada uđu u svet rada.

Jačanje samopouzdanja

U radu sa mladima puno puta smo čuli da nakon završene srednje škole, a često i nakon fakulteta kažu: “Ja ne znam ništa da radim”. Osećaj da ne znamo ništa nas blokira, te gradimo nisko mišljenje o sebi i svojim sposobnostima.

Mišljenje dece da ne znaju ništa nakon školovanja uslovljeno je nedostatkom prakse u tradicionalnom sistemu obrazovanja. Nastavnik predaje, učenici slušaju, nauče, dobiju ocenu i nikada se ne vraćaju na pređeno gradivo. Ovakav način “prelaženja” gradiva zasigurno dovodi do završavanja školovanja, ali ne i do izgradnje kvalitetnih znanja, kompetencija i samopouzdanja.

Kroz praktičnu primenu onoga što su naučili, učenici mogu da rade na projektima, da kritički promišljaju i iznose svoje mišljenje o određenoj oblasti, da ga dokažu ili opovrgnu. Tako postaju svesni svog znanja i vrednosti, što je preduslov razvoja samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

 

Upoznavanje sa radom na konkretnim projektima

Kroz srednjoškolsku praksu učenici imaju priliku da prvi put rade na realnim projektima uz vođstvo mentora. Ovo je prva prilika da zaista osete kako je to raditi u timu, te da primene ono o čemu su učili. Pored toga, na ovaj način deca razvijaju kritičko mišljenje, radne navike i veštine prezentovanja. Deca koja su imala ovakav praktičan rad tokom srednje škole, neće imati teškoće kada se susretnu sa projektima na fakultetu ili kada počnu da rade, jer su već iskustveno prošla kroz to. Takođe, ovo je prilika da shvate koliko se teorija zaista razlikuje od prakse, te da postavljaju pitanja i uče od stručnjaka kroz konkretne primere.

upoznavanje učenika sa praksom

Nova poznanstva

Deca koja se uključe u praktičan rad tokom srednje škole imaju priliku da upoznaju autoritete u svojoj oblasti, starije kolege, ili one koji su tek završili fakultet i počeli da rade. Pored vrednog iskustva, kroz prakse u kompanijama deca sklapaju poznanstva koja će im kasnije biti od velikog značaja kada budu tražili posao u svojoj struci. Takođe, pored primera dobre prakse koje mogu usvojiti od ljudi njihovoj oblasti, deca od starijih kolega mogu dobiti konkretne savete i smernice koje će im biti izuzetno vredne tokom fakulteta i razvoja karijere. 

 

Priprema za fakultet i svet rada

Najveća prednost praktičnog rada je jer srednjoškolce priprema za visoko obrazovanje i za sve ono sa čime će se u budućnosti suočavati. Kroz rad u prestižnim kompanijama oni se upoznaju sa trendovima i izazovima u svojoj oblasti, što je osnova profesionalnog razvoja. Kada jednom vide kako stvari funkcionišu u praksi, mladi će znati šta je to na šta treba da se fokusiraju, te će dobiti jasniju sliku svog budućeg zanimanja. Videće koje dodatne veštine su im potrebne i imaće dovoljno vremena da ih razviju. Na primer, prezentacione sposobnosti, poznavanje stranih jezika, upravljanje projektima i slično. Deca koja su sve to naučila kroz praksu, neće imati teškoće kada se ponovo susretnu sa istim zadacima i zahtevima na fakultetu i budućem poslu. 

Rad u timu

Sposobnost za timski rad je jedna od najvažnijih kompetencija za rad u dinamičnom kolektivu 21. veka. Ovo je ujedno i osnovni zahtev u mnogim prestižnim kompanijama. Bez obzira na ekspertizu, ukoliko profesionalac ne funkcioniše dobro u kolektivu, on neće biti uspešan u onome što radi. Kroz rad na projektima tokom prakse, deca uče kako da delegiraju zadatke u okviru tima, da iskoriste  jake strane svakog člana tima kako bi ispunili zajednički cilj. Timski duh i kvalitetna komunikacija sa timom je često presudni faktor uspešnosti nekog zadatka. 

 

Učenje od stručnjaka u određenoj oblasti

Često se dešava da mladi po završetku srednje škole ili fakulteta, kada počnu da traže posao ne vide povezanost između onoga što su učili i kvalifikacija koje su im potrebne za određen posao. Mogućnost da dobijaju kvalitetno teorijsko obrazovanje u učionici i praktično van škole, od stručnjaka u njihovoj oblasti, od neprocenjive je važnosti za rešavanje problema mimoilaženja teorije i prakse. 

Gimnazija Tvrđava pored pažljivog odabira nastavnog kadra u školi, posebnu pažnju posvećuje organizovanju praktičnog rada za svoje učenike. Da bi decu što bolje pripremili da odgovore na zahteve promeljivog tržišta rada, u školi imaju priliku da uče od profesora koji su asistenti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, dok praksu obavljaju u prestižnoj firmi Vega IT. Na taj način, deca dobijaju širu sliku svoje buduće profesije, spajajući nauku sa realnim izazovima iz prakse. 

Upoznavanje učenika sa praksom tokom srednje škole - Za kraj

Upoznavanje učenika sa praksom tokom srednjoškolskog obrazovanja je izuzetno važan faktor koji priprema decu za život i rad u budućnosti. Pored znanja i iskustva u svojoj oblasti, mladi razvijaju veštine komunikacije, radne navike i odgovornost prema poslu, kolegama i klijentima. Savremena škola deci treba da obezbedi jaku teorijsku, ali i praktičnu osnovu. Dok teorija pokazuje na koji način stvari funkcionišu, kroz praktičan rad mladi će moći da odgovore na pitanje zašto stvari funkcionišu tako, što je preduslov njihove profesionalne izgradnje i razvoja. 

Promenljivo tržište rada traži stručnjaka koji je spreman na stalno stručno usavršavanje i prilagođavanje. Zbog toga pored kvalitetnih teorijskih znanja gimnazija Tvrđava učenicima obezbeđuje stručnu praksu u prestižnim novosadskim firmama. Praktična nastava sa našim partnerima daće učenicima priliku da naučeno primene u praksi i da uče “na terenu” , od najuspešnijih u određenoj oblasti. Iskustveno stečeno znanje omogućava učenicima zaposlenje odmah nakon srednje škole i daje im osnovu za školovanje na prestižnim fakultetima u Srbiji i inostranstvu. Posetite naš sajt i saznajte više o uslovima upisa u Tvrđavu.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.