Kako veštačka inteligencija utiče na način na koji učimo

veštačka inteligencija
U našem društvu još uvek postoji doza straha kada se pomene moć veštačke inteligencije. Međutim, ne možemo poreći da je ona postala sastavni deo našeg života i da svi koristimo njene benefite. Svaki individualizovan predlog koju dobijate na internetu, zapravo se zasniva na veštačkoj inteligenciji koja koristi “svoje znanje” o vama da bi vam pružila najbolje korisničko iskustvo. Zašto onda taj potencijal ne iskoristiti u obrazovanju? Primena savremenih tehnologija koje se baziraju na veštačkoj inteligenciji rešava mnoge nedostatke tradicionalnih obrazovnih pristupa, kao što je prilagođavanje učenja individualnim potrebama i interesovanjima svakog učenika. Interaktivne platforme i alati za učenje, ne samo da imaju potencijal da pruže personalizovana obrazovna iskustva, već značajno unapređuju nastavnu praksu i sistem davanja povratne informacije. U nastavku teksta otkrivamo koji su potencijali veštačke inteligencije u sferi obrazovanja i kako veštačka inteligencija utiče na način na koji učimo.
Sadržaj

Šta je veštačka inteligencija?

Veštačka inteligencija (eng. artificial intelligence, skraćeno AI) je oblast računarstva koja omogućava računarima da koriste velike količine podataka kako bi mogli sami da izvršavaju određene akcije. Osnovna svrha veštačke inteligencije je u.

Veštačka inteligencija koristi različite tehnike, kao što su mašinsko učenje (eng. machine learning) duboko učenje (eng. deep learning), obrade prirodnih jezika (eng. natural language processing), i druge, kako bi omogućila računarima da da “imitiraju” ljudsku inteligenciju i  obavljaju zadatke koji zahtevaju razmišljanje, učenje, prepoznavanje obrazaca i rešavanje problema na način sličan ljudskom mozgu. 

Potencijali i primena veštačke inteligencije u obrazovanju

Odgovorna primena veštačke inteligencije značajno može unaprediti kvalitet obrazovanja, zbog čega je ona sastavni deo savremenih obrazovnih alata, programa i platformi. 

Uticaj veštačke inteligencije posebno je primetan u sledećim oblastima:

Adaptivno učenje

Zahvaljujući velikoj količini podataka koju prikuplja o učenicima, uključujući rezultate testova, odgovore na zadatke, vreme provedeno na zadacima i druge relevantne informacije., veštačka inteligencija može precizno pratiti napredak učenika i ponuditi personalizovane planove učenja.

Naime, na osnovu analize podataka, AI može prilagoditi program učenja tako da odgovara trenutnom nivou znanja svakog učenika. To znači da se učenici koji imaju viši nivo znanja neće usporavati, dok oni koji sporije napreduju mogu dobiti dodatnu podršku i dodatne resurse. Prema prethodnim rezultatima učenika, AI može predlagati dodatne materijale za učenje, knjige, video lekcije i kurseve koji se podudaraju sa njihovim  interesima i sposobnostima, čime omogućava adaptivno učenje. Na taj način, deca uče sopstvenim tempom kroz personalizovane preporuke. Ovo ne samo da zadovoljava jedinstvene obrazovne potrebe učenika, već doprinosi i dubljem razumevanju predmeta. 

Pored toga, AI platforme doprinose inkluziji, jer pomažu i učenicima sa invaliditetom da dobiju neophodne alate i resurse da bi se u potpunosti uključili u proces obrazovanja.

U gimnaziji Tvrđava nastavnici koriste raznovrsne edukativne platforme i alate za učenje koji ne samo da omogućavaju adaptivno učenje, već čine nastavu privlačnijom za učenike i značajno povećavaju njihovo učešće u procesu sticanja znanja. 

Interaktivno učenje

Nastavnici sve više prave kvizove kako bi poboljšali svoje prakse ocenjivanja i uključili učenike u interaktivna iskustva učenja.Brojne  EdTech kompanije koriste algoritme mašinskog učenja za generisanje dinamičnih kvizova prilagođenih individualnim potrebama učenika. Ovi alati mogu automatski da generišu pitanja, analiziraju odgovore učenika i daju trenutne povratne informacije, štedeći nastavnicima dragoceno vreme i trud.

Na primer, ovi kvizovi  omogućavaju učenicima da aktivno učestvuju u nastavi postavljajući im pitanja koja se prilagođavaju njihovim sposobnostima i interesima. Na osnovu odgovora, veštačka inteligencija ponovo daje zadatak učenicima, konstantno ih podstičući da se trude i unapređuju svoje znanje. 

Pored toga, programi kao što je ChatGPT rade na principu pisane komunikacije sa korisnikom. Pa je potrebno da učenici napišu komandu, da bi dobili odgovarajuću povratnu informaciju. 

Unapređena povratna informacija

Zahvaljujući automatskom ocenjivanju i analizi zadataka, obrazovni alati koji sadrže veštačku inteligenciju mogu pomoći nastavnicima da preciznije i bolje identifikuju jake i slabe strane svakog učenika, čime se osigurava kvalitetna povratna informacija. 

Pored toga, ovi alati daju trenutnu i pravovremenu povratnu informaciju, pa učenici ne samo da mogu momentalno saznati svoje rezultate, već i dobiti personalizovanu podršku kako da unaprede svoj rad. 

Ovo kontinuirano praćenje napretka učenika tokom vremena,  značajno pomaže nastavnicima da bolje razumeju obrazovne potrebe svojih učenika i da prilagode poučavanje kako bi se postigla veća efikasnost.

1 na 1 tutorstvo 

Inteligentni tutorski sistemi (ITS) koriste veštačku inteligenciju kako bi učenicima pružili personalizovano poučavanje jedan na jedan. Ovi sistemi su dizajnirani da simuliraju funkciju stvarnih ljudskih nastavnika, omogućavajući učenicima individualizovanu pomoć, upute i povratne informacije tokom učenja. 

Ono što ove sisteme čini posebnim je mogućnost ne samo da prepoznaju odgovore učenika, kao na primer kvizovi, već i da ih detaljno objasne. ITS mogu da identifikuju gde učenik greši i da mu u skladu sa tim pruže instrukciju koja ima funkciju razumevanja određenog sadržaja. 

Inteligentni tutorski sistemi imaju višestruke benefite:

  • može da radi sa velikim brojem učenika, što je teško izvodljivo sa jednim ljudskim mentorom.
  • učenicima je pomoć dostupna bilo kada, bez vremenskih ograničenja.
  • smanjuje anksioznost koju neki  učenici imaju kada nešto ne znaju pred nastavnikom. Učenici nemaju strah od postavljanja pitanja. 

Ono što je nedostatak ovih sistema je to što oni ne mogu postavljati pitanja učenicima. Pa oni nemaju šansu da objasne svoja razmišljanja i zapažanja. 

Učenje kroz iskustvo

Veštačka inteligencija takođe pokreće inovacije u tehnologijama kao što su virtuelna realnost (VR) i proširena stvarnost (AR). 

Ove tehnologije omogućavaju učenicima simulacije nekih događaja, istraživanje virtuelnih okruženja i manipulaciju virtuelnim objektima. Zahvaljujući tome učenici mogu da vide neke istorijske događaje, da obiđu znamenitosti ili čak da izvode eksperimente bez straha od greške. 

Na primer, studenti medicine imaju priliku da koriste VR tehnologiju kako bi stekli prvo iskustvo u obavljanju hirurške intervencije. Ovaj pristup omogućava im da se upuste u virtuelni svet hirurške sale i steknu praktično iskustvo bez rizika po pacijente. 

Asistencija nastavnicima

Veštačka inteligencija u obrazovanju značajno menja i posao nastavnika. Zahvaljujući automatizaciji zadataka kao što su ocenjivanje i analiza odgovora učenika, priprema nastavnih jedinica, online kvizova i tutorijala,  veštačka inteligencija omogućava nastavnicima da se više fokusiraju na podsticanje kreativnosti, emocionalnog i socijalnog razvoja učenika.

Uz veštačku inteligenciju kao asistenta, nastavnik ima dovoljno vremena da se posvetiti svakom svom učeniku, brinući istovremeno o njihovom obrazovanju i vaspitanju.  

Šta kažu nastavnici o primeni veštačke inteligencije u učionici?

Mnogi nastavnici širom sveta prihvataju AI tehnologije i ugrađuju ih u svoje lekcije, koristeći njihove prednosti za učenike. Međutim, pored ovog usvajanja, ulažu se napori da se razviju smernice i standardi za odgovornu i pravičnu upotrebu veštačke inteligencije u obrazovanju, obezbeđujući da ona služi kao sredstvo koje podržava učenje i rast učenika uz poštovanje etičkih principa. 

 

Ono što je kritično pitanje mnogih nastavnika je kako sprečiti učenike da varaju i da umesto kao pomoć u učenju koriste veštačku inteligenciju za rešavanje svojih zadataka.

 

Na primer, aplikacija Photomath za učenje matematike omogućava korisnicima da otpreme sliku matematičkog problema ili jednačine i na osnovu toga će im dati odgovor, ChatGPT može napisati esej ili uraditi analizu kniževnog dela za učenike. Kako nastavnici ističu učenici su se tokom pandemije previše oslanjali na aplikacije ovog tipa, što je rezultiralo rupama u znanju kada su se konačno vratili u učionicu.

 

Prema tome ključno je razvijati programe koje deci ne daju gotova rešenja, već smernice i instrukcije kako da sami dođu do rešenja. 

 

Profesor Harvardovog kursa CS50, David J. Malan, istakao da su programi veštačke inteligencije poput ChatGPT-ja i GitHub Copilota „trenutno previše korisni” i da je fokus implementacije veštačke inteligencije u ovaj kurs da  „vodi studente ka odgovoru umesto da im daje gotovo rešenje”. 

Za kraj - Kako veštačka inteligencija utiče na način na koji učimo

Veštačka inteligencija unosi revolucionarne promene u obrazovanje i taj trend će se nastaviti. Analiza podataka, automatizacija zadataka, virtuelni nastavnici, edukativni roboti i interaktivna školska oprema od krucijalne su važnosti za kvalitet savremenog obrazovanja. Nažalost, usled nedostatka stručnih kadrova i ograničenih resursa implementacija ovih savremenih tehnologija u naše škole će ići sporije. 

 

Kada je reč o dostupnim alatima, programima i platformama koje koriste veštačku inteligenciju, važno je obučavati nastavnike i učenike kako da ih odgovorno koriste da bi iskoristili sve potencijalne benefite.  


Idejni tvorac i jedan od osnivača gimnazije Tvrđava je Dragan Kovačević, nastavnik engleskog jezika, autor deci poznatog YouTube kanala i sajta Virtuelna Učionica  vlasnik je IT firme Zequester koja je specijalizovana za izradu internet platformi za učenje na daljinu i interaktivnih edukativnih sadržaja. Zahvaljujući iskustvu u izradi edukativnih platformi, u gimnaziji Tvrđava, velika pažnja se posvećuje obuci nastavnika i učenika za odgovorno i pravilno korišćenje tehnologije kako bi se iskoristio njen pun potencijal za razvoj ličnosti.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.