5 najinovativnijih škola na svetu

5 najinovativnijih škola na svetu
Svet se menja ogromnom brzinom, znanja zastarevaju, a tržište rada je sve zahtevnije i dinamičnije. Uprkos evidentnim promenama današnjice, čini se da su deca budućnosti i dalje deo onog obrazovnog sistema kome su pripadali i njihovi roditelji. Digitalno doba postavlja velike izazove pred škole, čiji glavni zadatak postaje da decu pripreme za one poslove koji možda još uvek ne postoje. Iako je mali broj onih obrazovnih ustanova koje teže da kroz inovativne obrazovne pristupe, moderne tehnologije i opremu podignu kvalitet savremenog obrazovanja, one se ipak ističu po svojim rezultatima i jedinstvenosti. Ovakve primere treba slediti, te ćemo u nastavku teksta da otkrijemo u čemu je tajna 5 najinovativnijih škola na svetu i šta od njih možemo naučiti.
Sadržaj

Saunalahti škola u gradu Espo – Škola sreće

5 najinovativnijih škola na svetu svakako imaju neke zajedničke karakteristike koje daju pozitivne rezultate, ali svaka od njih razvila je poseban koncept rada koji je u skladu sa vrednostima ustanove. The Saunalahti School je škola koja se nalazi u gradu Espo u Finskoj, koja naglašava ogroman uticaj okruženja na učenje i generalnu sreću deteta.

Ova škola predstavlja jedan otvoren i slobodan sistem, zasnovan na tzv. barrier-based modelu, odnosno konceptu bez ograničenja. Arhitektura škole u potpunosti prati njenu glavnu ideju, te je celokupan prostor na površini od 10 000 kvadratnih metara napravljen od prirodnih materijala koji daju toplu i prijatnu atmosferu.

Otvorenost škole ispoljava se i kroz njenu povezanost sa lokalnom zajednicom. Naime, prozori su okrenuti ka ulici tako da se deca i dok su u školi mogu povezivati sa realnim životom. Školska biblioteka je otvorena za javnost i predstavlja centralnu tačku gde se okupljaju stanovnici grada Espo. Neguje se slobodni pedagoški pristup, te deca tokom nastave imaju pravo da šetaju, sede  i premeštaju svoju stolicu gde god se osećaju prijatno.

Steve Jobs škola u Amsterdamu – Škola drugačijeg načina razmišljanja

Steve Jobs škola u Amsterdamu predstavlja jednu od 5 najinovativnijih škola na svetu jer odbija principe tradicionalnog obrazovanja kojima se dete prilagođava proseku, naglašavajući da svaka ličnost treba da prati vlastito vreme za učenje. Moto ove škole je „Svako svojim tempom“.

Pedagoški koncept se zasniva na potpunoj individualizaciji nastave, pri čemu svaki učenik kreira specifičan individualni plan svog učenja, modifikuje ga i kontroliše zajedno sa roditeljima i nastavnicima, odnosno mentorima. Plan se pravi na svakih 6 nedelja, a učenici poseduju aplikaciju koja ih vodi i usmerava kroz njihov plan učenja. Zbog izrazito personalnog pristupa, ovu ustanovu zovu i škola drugačijeg načina razmišljanja.

Ørestad Gimnazija u Kopenhagenu – Škola u kocki

Ørestad gimnazija je osnovana u Kopenhagenu sa željom da mladima od 16 do 19 godina pruži priliku da steknu kvalitetno obrazovanje na najinovativniji način. Cilj ove škole je da učenike učini aktivnim protagonistima vlastitog razvoja, zbog čega zajedno sa nastavnicima sarađuju na stvaranju personalizovanih puteva učenja.

Pored savremenih pedagoških pristupa, arhitektura škole „u kocki“ je u potpunosti osmišljena tako da podržava ciljeve kojima škola teži. U centralnom delu zgrade nalazi se masovno stepenište koje povezuje moderne, nekonvencionalne učionice sa prizemljem. U prizemlju se nalazi prostrana trpezarija koja je centralna tačka socijalizacije i druženja, kao i teretana koja se zahvaljujući unutrašnjim kliznim zidovima koristi za najrazličitije aktivnosti.

Ovaj inovativan i funkcionalan prostor ispunjen je najsavremenijom tehnologijom koja je obavezan deo nastavnog procesa. U školski život je implementiran i Sistem upravljanja učenjem putem kog nastavnik sa učenicima deli plan sadržaja i organizacione aspekte koji se odnose na prostor i vreme.

"Possible school" u Torinu – Škola bez klupa i zadataka

U Torinu je osnovana prva škola bez klupa i zadataka, kao rezultat dvogodišnjeg istraživanja sprovedenog od strane Instituta za primenjenu umetnost i dizajn (IAAD – The Institute of Applied Arts and Design). Ova škola teži da učenicima obezbedi eksperimentalno učenje, zasnovano na znanjima 21. veka. Prema tome, ne postoje tradicionalni predmeti, već su znanja fluidna i povezuju različite discipline, tako da deca mogu da dožive, shvate i razumeju svet u celini.

„Possible school“ teži da upozna decu sa lepotom inovativnosti, te da unese savremenost u proces učenja. Ovo nije samo škola, to je obrazovni koncept koji brine o sreći deteta. Škola od učenika želi da napravi globalne građane budućnosti, koji jesu obrazovani, ali su i srećni i ispunjeni.

 

Londonska internacionalna škola – Škola koja povezuje različite nastavne discipline

Londonska internacionalna škola svoj pedagoški koncept zasniva na kombinovanju i povezivanju znanja kroz različite nastavne discipline umesto tradicionalne podele po predmetima. Osnivači ove škole ističu da povezivanje znanja iz različitih disciplina pomaže učenicima da sagledaju realne životne izazove, te da usvojena znanja primene na stvarnim problemima. Oni ukazuju da učenje ne može stati u kutije, kao ni život, stoga umesto što decu ograničavamo na znanja strogo podeljena između predmeta, treba da im dozvolimo da misle u sistemu.

Interdisciplinarni program ove škole podrazumeva da se jedan isti problem sagledava iz različitih uglova i polaznih tačaka. Problemi kojima se deca tokom školovanja bave su povezani sa svakodnevnim izazovima današnjice, te teme mogu biti raznovrsne, od problema gojaznosti kod mladih do epidemije kriminala. Nakon diplomiranja učenici su osposobljeni da izađu u realan svet i da naprave promenu.

Šta možemo naučiti od 5 najinovativnijih škola na svetu

Možda neki koncepti  koji se primenjuju u ovim školama na našim prostorima ne bi bili prihvaćeni, stoga je važno da prilikom implementacije nekih inovativnih rešenja uvažimo i kulturološki aspekt obrazovanja. Zasigurno sve ove škole daju brojne primere dobre prakse na koje treba da se ugledamo u pripremanju mladih za poslove budućnosti.

5 najinovativnijih škola na svetu uči nas da negujemo individualnost i drugačiji način razmišljanja, te da je obrazovni koncept koji decu približava proseku zastareo i neefektivan. Obrazovanje mora ići u korak sa vremenom, umesto što decenijama ide za njim. Inovativne škole ne predstavljaju tehnologiju kao neprijatelja obrazovanju, već promišljeno i vođeno koriste sve benefite digtalnog doba u učionici.

Nadalje, sve pomenute škole predstavljaju transparentne sisteme, koji se povezuju sa lokalnom zajednicom, u želji da daju doprinos društvenom napretku. Saradnja sa okolinom i roditeljima učenika preduslov je napredovanja dece.

Gimnazija Tvrđava je škola koja po ugledu na svetske standarde u obrazovanju teži da učenicima donese novo iskustvo učenja. Ovo je ustanova koja kroz  inovativne obrazovne pristupe, najsavremeniju opremu,  moderno uređen prostor i ekspertizu svojih zaposlenih,  priprema učenike za one poslove koje roboti neće moći da obavljaju. To su poslovi koji zahtevaju kritičko mišljenje, kreativnost, komunikativnost i sposobnost razmišljanja izvan šablona. Učenici gimnazije Tvrđava uče kako da povežu znanja kroz različite discipline, te da ih praktično primene u nekim od najpoznatijih kompanija. 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.