Kako razviti samodisciplinu kod dece

kako razviti samodisciplinu kod dece
Kako razviti samodisciplinu kod dece je pitanje koje postavljaju mnogi roditelji i nastavnici u želji da se dete ponaša adekvatno i onda kada oni nisu sa njim. Samodisciplina je osobina na osnovu koje možemo puno saznati o stepenu emocionalne zrelosti i odgovornosti deteta. Za razliku od discipline koja je uslovljena spoljašnjim faktorima, odnosno deca se ponašaju na određen način jer to traže roditelji ili nastavnici, samodisciplina je rezultat dečije volje, te je unutrašnje motivisana. Razvijena samodisciplina je neophodnan uslov učešća deteta u životu socijalne grupe. Ona osigurava poštovanje drugih ljudi, ispunjavanje obaveza, kontrolu impulsa i osigurava društveno prilagođeno ponašanje. Razvoj samodiscipline je proces sa kojim treba početi još u ranom detinjstvu i u velikoj meri zavisi od istrajnosti, doslednosti i samodiscipline roditelja. Svesni značaja koji ovo pitanje ima u svim sferama života ličnosti, u nastavku teksta dajemo vam nekoliko praktičnih saveta o tome kako razviti samodisciplinu kod dece.
Sadržaj

Kako razviti samodisciplinu kod dece - Počnite na vreme

Veoma je važno da budete svesni da se samodisciplina ne razvija odjednom. To je dug proces, koji zahteva kontinuitet, istrajnost i rad.

Ukoliko je dete odrastalo bez discipline, dobijajući uvek ono što u trenutku poželi, ne možemo kriviti tinejdžera koji se ponaša neprilagođeno. Još u najranijem detinjstvu treba učiti dete kako da kontroliše svoje impulse, da odloži zadovoljavanje potreba i da poštuje utvrđena pravila.

Kod male dece karakteristična je impulsivnost, odnosno odgovaranje na draži koje ih privuku u datom trenutku, te će u ovom uzrastu samodisciplina početi da se razvija kao odgovor na zahteve odraslih. Insistiranjem na poštovanju pravila, deca ih vremenom pamte i usvajaju, pa će ih obavljati i u odsustvu odraslih. Nadalje, ovakve voljne radnje vode spremnosti dece da prave vlastite izbore i donose odluke, odnosno povezane su sa razvojem samostalnosti.

Prema tome, što ranije počnete da postavljate temelje samodiscipline, imaćete više uspeha u razvoju stabilne i odgovorne ličnosti.

Budite uzor deci

Poznato je da deca uče po modelu, te će vaše vlastito ponašanje u velikoj meri odrediti njihov razvoj. Problem sa samodisciplinom imaju mnogi odrasli ljudi što deci zasigurno neće promaći. Ukoliko od dece tražite da rade nešto čega se ni sami ne pridržavate, ne samo da određena ponašanja neće biti usvojena, već će vaš odnos sa detetom biti ugrožen. Na ovaj način gubite njegovo poštovanje i poverenje.

Stoga, veoma je važno da čvrsto stojite iza svojih reči, da budete odlučni i odgovorni za svoje postupke. U redu je da ste ponekad umorni i da ne možete da ispoštujete ono što ste obećali sebi ili drugima, ili da izgubite samokontrolu kada se naljutite. Međutim, ukoliko je to vaš način života, deca zasigurno neće usvojiti drugačije obrasce.

Treba da znate da je potpuno u redu da budete slabi, ali morate voditi računa o tome da slabosti ne počnu da upravljaju vama, jer će to narušiti vaš integritet ne samo kao roditelja, već i kao ličnosti.

Obezbedite rutinu

Postojanje dnevne rutine, odnosno redovnog života je jedan od preduslova razvoja samodiscipline. Ukoliko deca lutaju, nemaju isplaniran dan i ne znaju šta ih očekuje, oni će biti podložniji impulsivnom ponašanju i odgovaranju na trenutne draži.

Izvesno je da će im sedenje ispred računara ili televizora po povratku iz škole biti zanimljivije nego izrada domaćeg zadatka ili šetnje sa roditeljima, ali ako na početku ne ostavimo opciju gledanja televizora u to vreme, kasnije nećemo imati problem da dete privolimo da to vreme kvalitetnije provede.

Stoga, deca koja imaju strukturiran dan od ranog detinjstva, sa pravilnim rasporedom obroka, pauza i učenja, igranja, spavanja i drugih dnevnih aktivnosti, već imaju postavljen temelj samodiscipline.

Struktura traži poštovanje pravila. Na početku ona su jednostavna, kao što je vreme ustajanja, obroka, odlaska u školu, itd. Kasnije, dete ove „obaveze“ počinje da doživljava kao prirodne, te mu na primer, neće biti teško da uradi zadatak odmah po povratku iz škole. Međutim, ako se iz dana u dan menjaju aktivnosti, ako na ručak ne stižemo ili ga jedemo usput, ne možemo očekivati da dete ima izgrađenu svest o zdravim životnim navikama i poštovanju pravila ponašanja.

Dobro strukturiran dan uči dete da bude organizovano, samostalno, da odloži zadovoljstvo i napravi pravilan raspored obaveza i slobodnih aktivnosti.

kako razviti samodisciplinu kod dece

Dajte jasna usmerenja

U osnovi samodiscipline je voljna radnja, te da bi dete nešto želelo da uradi bez spoljašnjeg pritiska, veoma je važno da zna šta se od njega očekuje i zašto to radi.

Potrudite se da deci jasno stavite do znanja kako očekujete da se ponašaju u određenim situacijama. Veoma je važno da dajete objašnjenja deci sve dok ne budete sigurni da su vas razumeli. Pored toga, vodite računa da vaši zahtevi budu u skladu sa mogućnostima deteta. Nedovoljno jasna pravila ili ona koje dete nije u stanju da ispuni ne samo da neće pozitivno delovati na razvoj samodiscipline, već se negativno odražavaju na razvoj celokupne ličnosti koja usled neuspeha postaje frustrirana, nemotivisana i bezvoljna.

Obrazloženja kao što su „jer ja tako kažem“ i „zato što mora“ svakako će dovesti do otpora i neće doprineti razvoju samodiscipline. Čak i ako dete ispuni postavljene zahteve, to će biti samo u vašem prisustvu.

Jasno izrečena pravila čije je pozitivne efekte dete u stanju da sagleda, zasigurno će biti zadržana u voljnom delu ličnosti.

Budite dosledni

Kao što je već naglašeno, razvoj samodiscipline je proces koji zahteva vreme i strpljenje. Veoma je važno da ne menjate pravila svakodnevno i da istrajete u svojim ubeđenjima. Ako budete lako odustajali kada dete odbije da ispuni pravila, ili koristili „ne moraš, ali samo ovaj put“ ići ćete značajno težim putem u razvoju samodiscipline.

Često smo umorni, zatrpani svojim problemima i nemamo snage da se „borimo“ sa decom, te je lakše da ih „samo tada“ pustimo. Međutim, odustajenjem od izrečenih zahteva zapravo šaljemo detetu poruku da pravila i nisu toliko bitna, već su proizvod našeg hira u trenutku kada nemamo nijedan drugi problem. Na primer, ako insistirate da dete jednom nedeljno za ručak jede grašak, ostanite pri tome. Ukoliko mu ipak date ono što želi jer „bolje da jede bilo šta nego ništa“ značajno ste naštetili njegovom pravilnom razvoju.

Na ovaj način, dete će znati da ga nikada nećete ostaviti bez obroka, te da samo bude uporno i uvek će moći da jede ono što je zamislilo. Kasnije, ovaj obrazac se sa ishrane prenosi na sve druge aktivnosti.

Ne odlučujte umesto deteta

Samodisciplina podrazumeva sposobnost samostalnog donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti za svoje postupke. Prema tome, da bi dete imalo kontrolu nad vlastitim ponašanjem moramo mu dozvoliti da pravi izbore.

Zadatak roditelja je da dete savetuje, usmeri i da mu pomogne u procesu donošenja prave odluke. Međutim, ukoliko donosite odluku umesto deteta, govorite mu tačno šta treba da uradi, uslovljavate ga kako bi „izabralo“ to što vi želite, odgajićete nesigurnu i nesamostalnu ličnost. Dozvolite detetu da bira sebi garderobu, da se kreativno izrazi, da samo odluči na koji sport želi ići i za koga želi navijati. Pomozite svom detetu da pronađe sebe, čak i ukoliko je to drugačije od onoga što ste vi.

Greške su sastavni deo procesa učenja. Pustite dete da napravi pogrešan izbor, da bi naučilo neko važno pravilo. Upravo ta greška ojačaće vaš odnos jer ste poštovali negovu odluku i stekli poverenje,  te će sledeći put više uvažiti vaš savet.

Omogućite im vidljive rezultate

Veoma je važno da deca vide rezultate onoga što rade, kako bi bila motivisana.  Negativne posledice nekih postupaka ukazaće im zašto to nije dobro i kako treba da se ponašaju, dok će pozitivni rezultati učvrstiti određeno ponašanje.

Radnje čije rezultate deca ne vide i ne osećaju, zasigurno neće postati voljne i obavljaće se samo u prisustvu autoriteta. Na primer, ako insistirate da dete radi domaći zadatak jer tako treba, a pritom  ga nastavnik u školi nikad ne pregleda, dete će to doživeti kao gubljenje vremena i neće biti motivisano za rad. Međutim, ukoliko ga naučite da radi domaći jer na taj način ponavlja naučeno gradivo i kasnije mu treba manje vremena za učenje istog, dete će raditi bez obzira na spoljašnje faktore.

Ne štedite pohvale i podsticaje

Razvoj samodiscipline treba da bude praćen pohvalama i podsticajima koji deci šalju poruku da je ono što rade dobro i da tako nastave. Pohvala odmah nakon obavljene radnje zasigurno će doprineti usvajanju adekvatnog ponašanja.

Nasuprot kažnjavanju, koje nema pozitivne efekte u razvoju samodiscipline jer deci ne ukazuje na to šta su pogrešno uradili, ni kako je pravilno, pohvale i podsticaji stvaraju zadovoljstvo zbog kog će dete težiti da određenu radnju ponovi.

Kako razviti samodisciplinu kod dece - Za kraj

Samodisciplina je odlika zrelosti, samostalnosti i odlučnosti, odnosno spremnosti deteta za preuzimanje određenih društvenih uloga. Samodisciplinu treba razvijati u dobro strukturiranoj sredini u kojoj se dete oseća sigurno jer zna šta može da očekuje. Postavljanje jasnih granica i pravila ponašanja, kao i insistiranje na preuzimanju odgovornosti za svoje postupke ključno je u razvoju stabilne i društveno odgovorne ličnosti.

Privatna gimnazija Tvrđava predstavlja sigurno okruženja, sa jasno utvrđenim pravilima i smernicama koje dopuštaju svakom detetu da izrazi svoju individualnost na društveno prihvatljiv način. Uz kontinuiranu podršku naših nastavnika, dete uči kako da na adekvatan način odgovori na nove situacije i iskušenja koja su pred njim.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.