5 najtraženijih zanimanja za društvenjake

zanimanja za društvenjake
Nasuprot verovanju da su najtraženija i najbolje plaćena zanimanja rezervisana samo za one kojima od ruke idu prirodne nauke, poslednjih nekoliko godina na tržištu rada sve više mesta se otvara za društvenjake. Mnoge kompanije uviđaju značaj socijalnih nauka, komunikacionih i jezičkih veština, te srednje škole i fakulteti koji obrazuju mlade u ovim oblastima imaju sve više izazova da razviju talente i veštine mladih tako da odgovaraju zahtevima modernog tržišta rada. I dok su ranije deca koja završavaju društveno-jezički smer u gimnazijama uglavnom završavala u prosveti, pravu ili ustanovama za socijalne delatnosti, danas se raspon zanimanja kojima se mogu baviti značajno proširuje. Mnoga od ovih modernih zanimanja nemaju ekvivalentan smer na fakultetima, zbog čega u profesionalnom usavršavanju sve veći značaj dobijaju srednje škole koje prate potrebe tržišta rada, neformalno obrazovanje, kao i lične osobine i talente svakog pojedinca. U tekstu pročitajte top 5 najtraženijih zanimanja za društvenjake trenutno i kako je nabolje da se za njih pripreme.
Sadržaj

Ljudski resursi - HR

Zanimanja za društvenjake uglavnom se vezuju za smerove kao što su psihologija, pedagogija, jezici, novinarstvo, pravo, politika i sl. I dok je većina mladih društvenjaka koji završe Filozofski fakultet svoju karijeru gradila u prosveti, danas se oni usmeravaju ka različitim departmanima modernih kompanija. Jedno od najpopularnijih zanimanja za koje se odlučuju mladi psiholozi je oblast ljudskih resursa. 

Cilj svake perspektivne kompanije je da razvije pun potencijal svojih zaposlenih i da poveća produktivnost, a preduslov toga su zadovoljni ljudi. Prema tome HR menadžment ili menadžment ljudskih resursa, predstavlja upravljanje ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju poslovnih ciljeva organizacije. Mendažer ljudskih resursa treba da brine o zaposlenima i kontinuirano radi na njihovom zadovoljstvu poslom. HR ima ulogu u povećanju produktivnosti i efikasnosti svakog posebnog sektora, jer povezuje timove i ljude, pronalazi najbolji balans između zaposlenih i uprave kompanije, ubrzava i olakšava radne procese. Da bi u tome bio uspešan, menadžer ljudskih resursa mora imati dobre komunikacione i savetodavne veštine, razvijenu empatiju, sposobnost aktivnog slušanja, procene karaktera, taktičnosti i samopouzdanja. 

Menadžer ljudskih resursa je obično zadužen za sprovođenje procesa selekcije i regrutacije novih zaposlenih, ali i brigu o nivou zadovoljstva ostalih u kompaniji, te identifikovanje oblasti koje zahtevaju poboljšanje.

Kao što je već pomenuto mladi koji se opredeljuju za ovo zanimanje, uglavnom imaju formalno obrazovanje iz oblasti psihologije i socijalnih nauka, uz neformalne ili formalne edukacije u oblasti poslovne psihologije, veština uspešne komunikacije ili menadžmenta ljudskih resursa. 

Pisci - Content writer i Copywriter

Sa razvojem društvenih mreža i interneta, sve više jača moć informacija u virtuelnom svetu. Da li ste nekada razmišljali ko je zadužen za pisanje svih tih sadržaja na sajtovima i društvenim mrežama koje svakodnevno konzumiramo? 

Pisci! Dok smo ranije pisce povezivali sa ljudima koji pišu priče i romane, danas oni svoj talenat za pisanje koriste za pisanje edukativnih, reklamnih i drugih tipova sadržaja u e-poslovanju. 

Kreiranje sadržaja je ključ uspeha digitalnog marketing, pa su ova zanimanja i te kako cenjena i tražena. Kratki opisi iznad fotografija koje viđamo na društvenim mrežama i čiji je cilj da uhvate našu pažnju dok skrolujemo, nazivaju se “copy”, pa je osoba koja ih piše poznata kao copywriter. Sa druge strane, content pisci pišu duže sadržaje koji imaju za cilj da edukuju i informišu online publiku, to su na primer blogovi, tekstovi za web strane, e-knjige i sl. 

Kako pisci ovakvih sadržaja moraju imati sposobnost da privuku i zadrže pažnju publike, da izazovu emociju, podstaknu odluku, ali i da pruže kvalitetnu informaciju, jasno je da moraju imati brojne veštine. Pre svega, to su empatija kako bi se stavili na mesto čitaoca, istraživačke i analitičke sposobnosti neophodne da upoznaju temu o kojoj pišu, izuzetno verbalno i pismeno izražavanje, talenat za pisanje, kao i poznavanje trendova i tehnologija u digitalnom marketingu. 

Kada je reč o školovanju pisaca, poseban smer na fakultetima koji priprema za ovo zanimanje ne postoji, ali se kroz celokupno srednjoškolsko i visko obrazovanje društvenjaka mogu razvijati i usavršavati sposobnosti koje će im omogućiti da kasnije postanu content i copywriteri. 

zanimanja za društvenjake

Growth hackeri

Growth hacking je moderno zanimanje u oblasti marketinga. Danas brojne kompanije koje se bave prodajom u svom timu imaju growth hackera, odnosno osobu koja je zadužena  za povećanje prodaje i za brigu o kupcu. Growth hacking treba da vodi kupca kroz ceo proces kupovine i nakon toga. On učestvuje u samom procesu razvoju proizvoda, planiranju, testiranju, promovisanju i na kraju, prodaji. 

Growth hacker mora znati sve o proizvodu i sve o kupcu kako bi pravom klijentu ponudio pravi proizvod. Prema tome, growth hackeri su osobe koje poznaju savremeno tržište, oblast prodaje, marketinga, i modernnih tehnologija. Growth hackeri rade sa različitim timovima, te su spremnost za timski rad, razvijene socijalne veštine i asertivnost od neprocenjive važnosti za ovu poziciju. 

Kvalitetno obrazovanje za posao growth hackinga treba da uključi podsticanje stvaralaštva, kritičkog mišljenja, kreativnosti i timski rad na zajedničkim projektima još tokom srednjoškolskog školovanja. Ovakav pristup doprinosi razvoju samopouzdanja, veština komunikacije, kao i intelektualnom i emotivnom sazrevanju. Samo deca koja se ovako obrazuju mogu izrasti u svestrano razvijene, samoinicijativne ličnosti, sposobne da svoje ideje sprovedu u delo, što je preduslov growth hackinga. 

Menadžeri društvenih mreža - Social Media Manager

Oblast digitalnog marketinga svakodnevno jača, te svaki biznis veliku pažnju posvećuje svom prisustvu na društvenim mrežama. Posao menadžera društvenih mreža je jedna od najpopularnijih pozicija današnjice. Ovo zanimanje podrazumeva izgradnju i promociju brendova, usluga i proizvoda kroz različite kanale komunikacije. 

Social Media Menadžeri imaju brojne poslovne prilike, od rada u agencijama za digitalni marketing, do marketinških timova koji danas postoje u gotovo svakoj komapniji. Njihov glavni zadatak je da brinu o rastu broja pratilaca, njihovoj angažovanosti u okviru kanala komunikacije, da grade autoritet brenda, osiguravaju kvalitet komunikacije, povećavaju prodaju proizvoda, posete sajtu i drugo u zavisnosti od ciljeva konkretne kampanje.

Da bi uspešno odgovorio na sve ove zadatke, social media menadžer mora dobro poznavati savremene tehnologije i trendove u digitalnom marketingu. Pored toga, potrebno je da tokom školovanja razvija socijalnu i emocionalnu inteligenciju, komunikacione sposobnosti, kreativnost, kao i ljubav prema stvaranju i istraživačkom radu. 

Istraživači i analitičari tržišta

Istraživači i analitičari tržišta su osobe koje prikupljaju podatke o tržištu i potrošačima, te na taj način pomažu u poslovnoj praksi i politici preduzeća. Istraživanjem i analizom tržišta oni pokušavaju da odgovore na pitanja:

  • zašto opada prodaja nekog proizvoda ili usluge?
  • kakav proizvod ili uslugu ponuditi potrošačima?
  • što menjati na proizvodu kako bi se bolje prodavao? 
  • ko su potrošači određenog proizvoda? 
  • koju su cenu potrošači spremni da plate? 
  • kako proizvod nazvati?
  • koji ton komunikacije koristiti u promocijii ponuđenog proizvoda? 

Prema tome, u opis ovog posla ulazi priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, te sastavljanje anketnih upitnikai intervjua. Ovako prikupljeni podaci se zatim obrađuju i interpretiraju, na osnovi čega se izrađuju izveštaji koji služe kao smernice za marketing i prodaju određenog proizvoda ili usluge. Analitičari tržišta stvaraju odgovarajuće modele na osnovi kojih pokušavaju razumeti, objasniti i predvideti ponašanje potrošača. 

Istraživači i analitičari tržišta treba da imaju dobre organizacijske sposobnosti, spremnost za timski rad, veoma dobru pismenost i sposobnost usmene prezentacije. Za ovu profesiju nužno je dobro poznavanje statistike, istraživačkog rada i savremenih tehnologija. 

Za bavljenje poslovima istraživača tržišta potrebno je završiti neki od fakulteta društvenih nauka, kao što su ekonomija, psihologija, sociologija, političke nauke, pravo i sl.

5 najtražnijih zanimanja za društvenjake - Za kraj

Izbor zanimanja za društvenjake je iz dana u dan sve veći, te je potrebno decu na vreme pripremati za savremene poslove. Nismo svi za “matematiku” i ne treba da budemo. Nismo svi ni za IT. Svako dete ima svoje talente i sposobnosti, a osnovni zadatak škole je da mu pomgone da ih osvesti, razvije i iskoristi na najbolji način. 

Društveno-jezički smer gimnazije Tvrđava ne samo da učenicima pruža korisna znanja iz društvenih nauka, već je celo njihovo školovanje priprema za sjajnu budućnost u sektoru digitalnih medija, menadžmenta i drugih traženih, savremenih zanimanja za društvenjake. Učenici Tvrđave dobijaju učenje na najsavremenijim tehnologijama, mogućnost da razviju svoju kreativnost, veštine govora, čitanja, pisanja, znanje potrebno za savremene poslove u oblasti društvenih nauka, sjajnu pripremu za najbolje fakultete kod nas i u inostranstvu, odnosno veštine koja će im otvoriti vrata modernih kompanija. Pogledaj više informacija na našem sajtu. Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.