7 prednosti privatne škole u odnosu na državnu

7 prednosti privatne škole u odnosu na državnu
7 prednosti privatne škole u odnosu na državnu ukazuje na glavne razloga zašto se poslednjih godina sve veći broj roditelja i njihove dece odlučuje za privatno školstvo. Pored brojnih razlika u funkcionisanju ova dva sistema, postoje i one karakteristike koje važe za sve vaspitno-obrazovne ustanove, bez obzira na način finansiranja. Naime, na našim prostorima još uvek postoje predrasude prema privatnom školstvu u čijoj osnovi leži sumnja o priznatosti stečenih diploma. Ukoliko razmišljate o privatnoj srednjoj školi, važno je da proverite da li je određena ustanova akreditovana. Akreditacija podrazumeva da škola ispunjava standarde propisane od strane Republike Srbije, te je njen status u potpunosti izjednačen sa državnim školama. U praksi to znači da će prilikom zapošljavanja ili upisa na fakultete vaša diploma privatne škole biti apsolutno priznata. Ako se još uvek pitate zbog čega onda treba da izaberete da plaćate srednjoškolsko obrazovanje, pročitajte naših 7 prednosti privatne škole u odnosu na državnu.
Sadržaj

Mali broj učenika u odeljenju

Jedna od 7 prednosti privatne škole u odnosu na državnu je mali broj učenika u odeljenjima. Broj učenika se menja u zavisnosti od konkretne škole, ali uglavnom je on dva do tri puta manji nego u državnoj školi. Na ovaj način nastavnici mogu dobro upoznati sve svoje učenike, te individualizovati proces nastave i prilagoditi ga potrebama svakog pojedinačnog deteta. Nastavni proces u odeljenjima sa velikim brojem učenika, ne pravi razlike između dece, odnosno učenik se prilagođava proseku, koji je određen sistemom. 

U privatnim školama, zahvaljujući malom broju učenika u odeljenju, celokupan nastavni proces se prilagođava konkretnom  detetu, njegovom predznanju, stilu i tempu učenja, kao i načinu ispitivanja koji najbolje odgovara njegovoj ličnosti. Ovakvim pristupom svako dete ostvaruje propisane obrazovne ciljeve, ali u skladu sa vlastitim sposobnostima.

 

Moderno opremljen prostor

Još jedna prednost privatne škole u odnosu na državnu je moderno i funkcionalno opremljen prostor koji podržava savremene obrazovne pristupe i podstiče učenike na rad. Iako današnje generacije žive u digitalnom dobu, učionice u državnim školama i dalje su uređene tako da odgovaraju potrebama tradicionalne nastave. 

Privatne škole veliku pažnju posvećuju prostoru u kom se uči, stvarajući podsticajno okruženje za učenike. Pored udobnosti, akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije u obrazovne svrhe, te su učionice privatnih škola uglavnom opremljene najsavremenijim obrazovnim tehnologijama. Korišćenje interaktivne table, tablet uređaja i računara čini proces učenja dinamičnim, zanimljivim i sadržajnim. 

Upotreba savremenih tehnologija u nastavi doprinosi većoj aktivnosti učenika.  Đaci nisu usmereni na pasivno prepisivanje informacija sa table, jer su svi materijali sačuvani i dostupni na platformama i aplikacijama u bilo kom trenutku. Ovako uređen prostor podstiče razvoj kreativnosti, motivacije i digitalnih veština kod učenika. Takođe, primena savremenih tehnologija u nastavi pruža veću raznovrsnost sadržaja i nastavnih metoda. Savremena učionica, zahvaljujući funkcionalno dizajniranom nameštaju i prostoru, pogodna je za  radioničarski, grupni ili individualni rad.

Visoko kvalifikovan i motivisan nastavni kadar

Složićemo se da odnos učenika prema predmetu u velikoj meri zavisi od predmetnog nastavnika. Zbog velikog broja učenika u odeljenju u državnim školama nastavnici ne mogu da se posvete svakom učeniku individualno. Zato se neretko dešava da se neka deca osećaju zanemareno, dok postoje i oni „voljeni“ od strane nastavnika. 

U privatnim školama nastavnici su partneri učenicima u sticanju znanja i jednako su posvećeni svim učenicima. Zahvaljujući malom broju dece u razredu i mogućnostima individualnog rada, u privatnim školama nema potrebe za plaćanjem privatnih časova jer se oni mogu organizovati u samoj ustanovi.

Drugi problem koji se javlja u državnim školama je nedovoljna motivisanost nastavnika za rad. Nezadovoljni položajem prosvete u društvu i niskim platama, neki nastavnici često nesvesno to nezadovoljstvo prenose u učionicu. Državna škola, kao što ne prepoznaje razilke između učenika, jednako vrednuje sve zaposlene, te će i onaj nastavnik koji se trudi da savesno, kreativno i odgovorno uradi svoj posao imati isti položaj kao i onaj koji ga obavlja formalno. Ovo posebno negativno utiče na motivaciju nastavnika za rad.  

U interesu svake privatne ustanove je zadovoljstvo svih aktera u procesu rada. Zato privatne škole  veliku pažnju posvećuju izboru kvalifikovanog nastavnog kadra, jer od njih u velikoj meri zavisi kvalitet rada i zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja. Samo motivisan i zadovoljan nastavnik, koji je poštovan i cenjen, može razviti kod učenika samopoštovanje i podstaći interesovanje za nastavni predmet.

Praktična nastava

Sadržaji nastave u privatnim školama određeni su u skladu sa propisima donetim od strane Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja. Međutim, zahvaljujući savremenoj tehnologiji u učionicama, moderno opremljenim kabinetima za praktičnu nastavu i saradnji sa partnerskim firmama, privatne škole važan deo nastave posvećuju primeni naučenog u praksi. 

Razvoj funkcionalnog znanja i veština za 21. vek postiže se interdisciplinarnim pristupom nastavi i učenjem kroz praktičnu demonstraciju gradiva. Pored jedinstvenog razvoja teorijskog i praktičnog znanja, učenici privatnih škola razvijaju kompetencije van učionice, učešćem na različitim manifestacijama, kroz posete prestižnim kompanijama, naučnim i kulturnim institucijama. Na ovaj način podstiče se radoznalost učenika i neguje istraživački duh.

U državnim školama još uvek je akcenat na znanju koje se stiče u učionici i ispituje testiranjem. Često se učenici u završnom razredu prvi put susreću sa praktičnom nastavom, koja postoji kao poseban predmet. Odvajanjem prakse od konkretnog teorijskog znanja u državnim školama, učenici se onemogućavaju  da primene naučeno, te teoriju doživljavaju kao gomilu nepotrebnih informacija. Kao posledica toga, mladi nakon srednje škole imaju diplomu i zvanje, ali ne i veštine i znanje neophodno za rad.

Savremeni obrazovni pristupi

Privatne škole uglavnom se opredeljuju za moderan pristup nastavi, koji podrazumeva upotrebu savremenih obrazovnih sredstava koji čine proces učenja zanimljivim i dinamičnim. U državnim školama još uvek je veoma zastupljena tzv. frontalna nastava koja stavlja nastavnika u centar obrazovnog procesa, dok učenici pasivno primaju informacije koje im se daju u gotovom obliku. Ovakva nastava je jednolična, ne budi radoznalost i ne podstiče kritičko mišljenje. 

Za razliku od ovakvog pristupa, u privatnom školstvu akcenat je na interaktivnoj nastavi, koja podrazumeva da je učenik aktivan učesnik obrazovnog procesa koji učestvuje u izgradnji vlastitog znanja. Primenom savremenih tehnologija, nastavnik podstiče učenike da istražuju, analiziraju i diskutuju, čime oni preuzimaju aktivnu ulogu. Nastava se postavlja problemski, što zahteva umno angažovanje učenika, umesto učenja gotovih informacija. Učenici rade na zajedničkim projektima, čime razvijaju sposobnost komunikacije, timski duh i osposobljavaju se da naučeno primene u praksi. 

Zahvaljujući malom broju učenika u odeljenju u privatnoj gimnaziji Tvrđava nastavni proces se individualizuje, te svaki učenik stiče znanje u skladu sa vlastitim stilom učenja, predznanjem i sposobnostima.

 

Vannastavne aktivnosti

Brojne državne škole imaju  programe vannastavnih aktivnosti, međutim, usled pretrpanosti redovnim školskim obavezama učenici nemaju dovoljno vremena da im se posvete. Često se  organizaciji ovih oblika nastave ne posvećuje dovoljna pažnja, pa nisu dovoljno privlačni deci. Usled velikog broja đaka i finansijskih ulaganja, aktivnosti van škole u državnom sistemu se organizuju veoma retko.

U želji da razviju svestranu ličnost i aktivnog člana društva, privatne škole veliku pažnju posvećuju vannastavnim aktivnostima.  Posete različitim manifestacijama, bioskopima, pozorištima, muzejma, sportskim događajima,  deo su redovne školske prakse privatnih ustanova.

Privatna gimnazija Tvrđava svojim učenicima nudi širok spektar vannastavnih aktivnosti kako bi odgovorila na interesovanja i potrebe svakog pojedinačnog deteta.

Bezbednost učenika

U državnim školama usled velikog broja učenika, veoma je teško voditi računa o bezbednosti dece u školi. Jedna od najvažijih prednosti privatnih škola je sigurno okruženje. Moderna opremljenost školskog prostora uključuje pokrivenost zgrade kamerama.

Privatna gimnazija Tvrđava pored video nadzora, ima stalni nadzor od strane dežurnih lica, te se na vreme sprečavaju bilo kakvi oblici nasilja. Zahvaljujući posvećenom pedagoško-psihološkom timu, vodi se računa o eventualnim promenama ponašanja kod učenika, čime se preventvno deluje na razvoj neprilagođenih oblika ponašanja.

7 prednosti privatne škole u odnosu na državnu - Pripremite se za budućnost

 Evidentno je da državne škole, usled velikog broja đaka, tradicionalnog uređenja i načina izvođenja nastave, nisu u mogućnosti da odgovore na zahteve promenljivog tržišta rada. Zahvaljujući malom broju učenika u odeljenju i primeni najsavremenijih tehnologija, privatne škole imaju potencijal da u potpunosti pripreme učenike za rad ili nastavak školovanja u budućnosti. 

Privatna gimnazija Tvrđava, kombinacijom savremenih obrazovnih pristupa teži da odgovori na potrebe novih generacija. Pored sticanja akreditovanih diploma, naša škola obezbeđuje svojim polaznicima kvalitetno, primenljivo znanje i veštine koje ih u potpunosti pripremaju za promenljivo tržište rada ili za nastavak školovanja na fakultetima. Stručan i pažljivo odabran nastavni kadar privatne gimnazije Tvrđava ima slobodu kreiranja i organizovanja modernih načina rada u odeljenjima sa malim brojem učenika, uz primenu mentorskog i individualizovanog pristupa. Interaktivna nastava obezbeđuje aktivnost učenika u nastavnom procesu, podstičući ga na istraživanje i eksperimentisanje. Upis je u toku! Čekamo vas.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.