Šta ulazi u cenu privatnih srednjih škola

cenu privatnih srednjih škola
Broj privatnih srednjih škola u Srbiji se iz godine u godinu povećava usled potrebe da se obrazovanje modernizuje i odgovori na potrebe tržišta rada budućnosti. Dok su privatne škole u inostranstvu uglavnom dostupne samo privilegovanoj deci čiji roditelji imaju izuzetno visoka primanja, u Srbiji cena privatnih srednjih škola u velikoj meri je prilagođena mogućnostima građana. Posebno je značajno što gotovo svaka privatna srednja škola u našoj zemlji roditeljima daje mogućnost plaćanja školarine na rate dinamikom koja njima odgovara. Ipak, cene privatnih srednjih škola se razlikuju jer zavise od same ponude određene škole, prostora, opreme, odnosno od toga šta je sve uključeno u školarinu. Pročitajte šta uglavnom ulazi u cenu privatnih srednjih škola u Srbiji.
Sadržaj

Motivisan i posvećen nastavni kadar

Cenu privatnih srednjih škola oblikuje usluga koju konkretna škola nudi svojim učenicima i njihovim roditeljima. Osnovna usluga svake privatne srednje škole sastoji se u pružanju vrednih znanja koja će mlade pripremiti za svet rada. Samo motivisan nastavnik koji radi u podsticajnim uslovima može obezbediti takvo obrazovanje učenicima. 

U državnim školama zbog velikog broja učenika u odeljenju nastavnici ne mogu da se posvete svakom učeniku individualno. Takođe, usled nezadovoljstva platama i položajem prosvete u društvu, nastavnici često nisu dovoljno motivisani da se posvete kvalitetnoj pripremi nastavnog časa. U državnim školama svi nastavnici se jednako vrednuju, te će i onaj nastavnik koji se trudi da kreativno i odgovorno uradi svoj posao imati isti status kao i onaj koji ga obavlja formalno. Ovo veoma negativno utiče na motivaciju nastavnika za rad.  

Privatne škole su svesne da od nastavnika u velikoj meri zavisi kvalitet rada i zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja, te posebnu pažnju posvećuju izboru kvalifikovanog nastavnog kadra. Pored toga, zahvaljujući malom broju dece u razredu, nastavnici mogu prići svakom učeniku individualno i odvojiti više vremena za pripremu časa. Zbog toga u privatnim školama nema potrebe za plaćanjem privatnih časova jer se nastavnici posvećuju svakom učeniku individualno, prilagođavajući sadržaje sposobnostima i predznanjima deteta.  Motivisan i zadovoljan nastavnik kod učenika će razvijati samopoštovanje i potruditi se da podstakne interesovanje za nastavni predmet.

Udžbenici i materijali za rad

Početak svake školske godine u državnoj školi obeležen je traženjem udžbenika, biranjem odgovarajućih izdavača, u skladu sa zahtevima nastavnika i nastavnog predmeta. Komplet polovnih udžbenika često je veoma teško pronaći, naročtio za prvu godinu ako deca ne poznaju starije učenike u istoj školi kojima su predavali isti nastavnici kao njima. Sa druge strane, novi užbenici su skupi, naročito jer se izbor neophodnih materijala manja od nastavnika do nastavnika, pa često za jedan predmet može biti potrebno više knjiga. 

Većina privatnih škola svojim učenicima obezbeđuje sve materijale za rad, odnosno svaki učenik na početku godine dobija odgovarajuće udžbenike za svaki nastavni predmet. 

U gimnaziji Tvrđava učenici pored ovoga dobijaju i elektronske materijale tako da mogu učiti bilo gde. Na primer, zahvaljujući platformi Knjiga priča, svoje lektire za srpski jezik mogu slušati dok sede u busu, trče ili obavljaju drudge aktivnosti. 

Akreditovana srednjoškolska diploma

Pored organizacije nastave, u cenu privatnih srednjih škola uključeno je i sticanje priznate diplome. U našoj zemlji dugo se sumnjalo u verodostojnost diplome stečene u privatnoj srednjoj školi. Međutim, privatne srednje škole moraju ispuniti određene zahteve i propisane standarde zakona da bi uopšte dobile dozvolu za rad. Prema tome, većina privatnih srednjih škola svojim učenicima osigurava dobijanje diplome priznate pred zakonom Republike Srbije, koja se vreduju na isti način kao i državne. 

Pravo na dobijanje akreditovane srednjoškolske diplome sa kojom se dete može upisati na fakultete u zemlji i inostranstvu je obavezno uključeno u cenu privatnih srednjih škola. 

 

cenu privatnih srednjih škola

Šta ulazi u cenu školarine u gimnaziji Tvrđava?

Privatna gimnazija Tvrđava je srednja škola u Novom Sadu koja teži da prevaziđe sve nedostatke državnih i privatnih škola, te da deci ponudi potpuno drugačiji pristup obrazovanju, a roditeljima kvalitetno i pristupačno školovanje dece. Ova škola jedinstvenom kombinacijom savremenih obrazovnih pristupa svojim učenicima nudi sticanje primenljivih znanja i sposobnosti traženih na svetskom tržištu rada. Plan i program gimnazije Tvrđava propisani su od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali se realizuju na inovativan način uz primenu tehnologije i ekspertize vrhunskih stručnjaka.

Pored motivisanog nastavnog kadra, svih materijala za rad i diploma koje našim učenicima otvaraju vrata savremenog tržišta rada,  cena školarine gimnazije Tvrđava uključuje:

Kvalitetan rad sa decom u modernom prostoru

Moderno i funkcionalno opremljen prostor je svakako jedna od značajnih prednosti zbog kojih se deca i roditelji odlučuju za Tvrđavu. Škola je opremljena najsavremenijom tehnologijom koja može da podrži inovativne obrazovne pristupe, te učionice poseduju interaktivne table, tablet uređaje, računare i drugu opremu koja proces učenja čini dinamičnim i zanimljivim. Primena savremenih tehnologija u nastavi obezbeđuje veću raznovrsnost nastavnih metoda i sadržaja jer svaki učenik ima priliku da stiče znanje na način koji njemu najviše odgovara.

Pored opreme i prostora, gimnazija Tvrđava ima pažljivo odabran nastavni kadar koji veliku pažnju posvećuje primeni modernih načina rada u odeljenjima sa malim brojem učenika, uz primenu mentorskog i individualizovanog pristupa. Interaktivna nastava obezbeđuje aktivnost učenika u nastavnom procesu, podstičući ga na istraživanje i eksperimentisanje.

Takođe, tim stručnih saradnika škole brine o vaspitnom aspektu razvoja i izgradnji zdravih životnih stavova kod dece. 

Praksu u prestižnim partnerskim firmama

Upisom u gimnaziju Tvrđava učenici pored teorijskih dobijaju i vredna praktična znanja. Tokom svog školovanja u Tvrđavi naši učenici imaju organizovanu praksu u prestižnoj firmi Vega IT. 

Cilj ove prakse nije samo da deca nauče da rade na stvarnim projektima i da svoje teorijsko znanje primene, već i da pre nego što završe srednju školu budu upućeni u najnovija softverska rešenja, načine rada i trendove u IT sektoru. Tokom prakse mladi imaju priliku da vide kako je to raditi u velikoj IT firmi sa preko 700 zaposlenih, kao i da se upoznaju sa modernim profesijama, što će im značajno olakšati izbor fakulteta i usmerenja po završetku srednje škole.

Laptop, ranac i sve materijale za rad

Kvalitetno obrazovanje umnogome zavisi od izbora adekvatne literature, koja mora biti u skladu sa vremenom u kom živimo. U modernom modelu školovanja nema mesta zastarelim udžbenicima. 

Kako svaki čas u gimnaziji Tvrđava uključuje aktivnost učenika, interakciju i najnovije tehnologije, prilikom upisa deca od škole dobijaju i vlastiti laptop koji ostaje kod njih i nakon završenog školovanja.

Pored laptopa i materijala za rad koji će deci pružiti praktična znanja i pripremiti ih da odgovore na zahteve tržišta budućnosti, učenici dobijaju i ranac, bidon za vodu, miš i podlogu za miš, a po završetku školovanja sve prelazi u vlasništvo učenika.

Vannastavne aktivnosti i radionice

Učenici Tvrđave neće dodatno plaćati ni vannastavne aktivnosti. Naime, gimnazija svojim učenicima nudi širok spektar vannastavnih aktivnosti, u želji da odgovori na potrebe svakog pojedinačnog deteta. Bioskopi, pozorišta, ekskurzije i sportske aktivnosti su važan deo školske prakse i za decu su potpuno besplatne.

Pored toga, deca imaju obezbeđen kreativan radioničarski sa našim timom pedagoga i psihologa. Cilj ovih radionica je kontiuiran rad na podsticanju kreativnosti, što pomaže učenicima da ostanu motivisani, da prevaziđu potencijalne probleme i pripreme se za realne životne situacije.

Za kraj - Šta ulazi u cenu privatnih srednjih škola

Jasno je da u cenu privatnih srednjih škola ulaze brojne pogodnosti koje bi u suprotnom roditelji morali naknadno da plate ili bi čak deca ostala uskraćena za mnoge od njih. Naravno, nisu sve privatne škole iste, te je veoma važno da se roditelji raspitaju o školi i šta tačno ulazi u cenu školarine pre samog upisa. 

Pročitaje više o uslovima i načinu upisa u gimnaziju Tvrđava

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.