ChatGPT u srednjoškolskoj obrazovnoj praksi

ChatGPT
Porast chatbotova zasnovanih na veštačkoj inteligenciji mnogi vide kao novi izazov u sferi obrazovanja. Dok neke škole oštro osuđuju primenu AI chatbotova, druge ih integrišu u svoju obrazovnu praksu. Zahvaljujući svojoj pristupačnosti i jednostavnosti korišćenja, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) postao je omiljeni alat učenika širom sveta. Nastavnici izražavaju zabrinutost da će ovaj oblik veštačke inteligencije omogućiti "varanje" učenicima. Naime, ovaj program ima pristup velikoj količini informacija i sposobnost generisanja koherentnih odgovora na prirodnom jeziku, što dodatno otežava nastavnicima da prepoznaju da li ga učenici koriste u svojim radovima. Bilo da ste za ili protiv veštačke inteligencije, istina je da je ona tu i njeno korišćenje biće sve teže izbeći ili ograničiti. Zbog toga je važno da razumete ove programe kako biste iskoristili njihov pun potencijal u obrazovanju. U ovom tekstu pročitajte kako primenjivati ChatGPT u srednjoškolskoj obrazovnoj praksi.
Sadržaj

Šta je ChatGPT?

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je veliki jezički model (Large language model), odnosno chatbot veštačke inteligencije koji ima sposobnost vođenja pisanog dijaloga na isti način kao ljudi. Zahvaljujući modelu obrade prirodnog jezika, ovaj program odgovara na pitanja i unose korisnika, u obliku pisanog teksta. Razvila ga je i predstavila kompanija OpenAI, a za svega nedelju dana isprobalo ga je više od milion korisnika, jer je besplatan i pristupačan svima. Ono što izdvaja ovaj program od drugih sličnih modela veštačke inteligencije je dodatni nivo obuke, tzv.  Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF), koji koristi povratne informacije od ljudi kako bi pomogao  programu da prati uputstva  i daje ljudima  zadovoljavajuće odgovore na pitanja.

Kao što smo pomenuli, ovo je veliki jezički model, odnosno ima mogućnost da za svega nekoliko sekundi napiše čitave stranice sadržaja na zadatu temu. Ono što je veliki nedostatak ovog programa je to što iako često zvuči uverljivo, ne daje uvek pouzdane informacije. Naime, podaci korišćeni za trening modela prikupljani su pre 2021. godine, te može imati ograničeno znanje o svetu i događajima koji su se desili nakon treninga.  Pored toga, program je obučen korišćenjem povratnih informacija od ljudi, te je “naučio” šta ljudi očekuju kada postave određeno pitanje, zbog čega se neretko dešava da daje generičke, “očekivane” odgovore. Isto tako, kvalitet odgovora koji dobijate često zavisi od formulacije pitanja, odnosno kvalitet izlaznih informacija zavisi od kvaliteta uputstva koje date. 

ChatGPT kao alat za učenje i poučavanje

Nekoliko škola u Danskoj umesto borbe protiv primene veštačke inteligencije, počelo je da je koristi u učionici kao alat za unapređenje učenja i poučavanja. Kako ističu nastavnici koji su prihvatili ChatGPT u svojoj nastavnoj praksi, veštačka inteligencija postaje prepreka učenju onda kada se zloupotrebljava i koristi bez razmišljanja. Zbog toga je od izuzetne važnosti da utičemo na način na koji deca koriste ChatGPT.  Zadatak nastavnika je da nauče decu da veštačku inteligenciju ne doživljavaju kao alat koji radi zadatak za njih već kao sredstvo koje unapređuje njihovo učenje. 

Ne zaboravite da ako deci nešto predstavite kao zabranjeno, to ne znači da oni to neće koristiti, već samo da vam o tome neće pričati. Kroz razgovor i primenu veštačke inteligencije u učionici, zapavo mlade treba da naučimo kako odgovorno da je koriste u svom učenju i radu.

Evo nekoliko načina na koje možete koristiti ovaj program u nastavi:

  • Generisanje ideja

Ako vam nedostaje inspiracija ili niste sigurni kako da predstavite određenu oblast ili zadatak na drugačiji i zanimljiviji način, potražite pomoć veštačke inteligencije. ChatGPT vam u skladu sa vašim upitom može pružiti ideje koje će poslužiti kao osnova za dalji rad. Ovo može biti jednako korisno za nastavnike koji žele da unaprede svoje predavanje ili za učenike koji tragaju za inspiracijom i smernicama za istraživačke projekte.

  • Učenje stranog jezika

Zahvaljujući mogućnosti pisane komunikacije, ChatGPT je idealan za učenje stranog jezika. Pored toga što nastavnici i učenici mogu da daju komande i postavljaju pitanja, ovaj alat im može ispravljati i greške. Jednostavno program možete pitati kako nešto pravilno da kažete na nekom stranom jeziku, tražiti da vam ispravi greške ili samo vežbati pisanje kroz postavljanje pitanja i čitanje odgovora.

  • Objašnjavanje gradiva

Ovaj jezički model sjajan je učitelj, pa ne samo da vam može objasniti bilo koji koncept ili pojam, već način objašnjavanja može prilagoditi uzrastu.

Na primer, ako programu damo komandu da objasni osmogodišnjaku šta je gejmifikacija dobićemo ovakvo objašnjenje:

“Gejmifikacija je kada nešto što obično nije igra postaje zabavnije dodavanjem elemenata iz igara. To može biti davanje bodova, nagrada ili nivoa kada uspešno završiš neki zadatak ili radiš nešto dobro. Umesto da samo radiš obične zadatke, osećaš se kao da igraš igricu i osvajaš nagrade dok učiš ili radiš nešto drugo.”

Isti pojam je detetu od četiri godine objašnjen ovako:

“Zamisli da učenje ili rad na nečemu postane kao tvoja omiljena igra. Gejmifikacija je kada odrasli dodaju zabavne stvari kao što su bodovi ili nagrade kada radiš nešto dobro. Kao kad ti mama ili tata daju poseban crtež ili slatkiš kad lepo pojedeš svoje povrće. Ideja je da ti bude zabavnije dok učiš ili radiš nešto, baš kao kad se igraš svoje omiljene igre!”

Ovo može biti jednako korisno za nastavnike u pripremanju lekcija, kao i za učenike kojima su potrebna dodatna pojašnjenja tokom učenja. Sjajno, zar ne?

  • Pronalaženje resursa

ChatGPT može vam uštedeti vreme za istraživanje dodatnih materijala. Pitajte ChatGPT za preporuke knjiga, članaka, web stranica i drugih resursa koji vam mogu pomoći u učenju ili istraživanju određene teme.

  • Testiranje znanja

Uz pomoć ovog programa učenici mogu samostalno proveriti svoje znanje, a nastavnici ga mogu koristiti kao pomoć u sastavljanju pitanja, kvizova ili drugih oblika provere. Dovoljno je da programu date komandu da vam generiše pitanja na određenu temu ili da vi programu postvljate pitanja i na taj način testirate svoje znanje. 

Izazovi primene ChatGPT-a u školama

Jedan od najvećih izazova koje nosi primena chatbotova ovog tipa u učionici je mogućnost da se učenici previše oslanjaju na ovu vrstu pomoći pri učenju, umesto da razvijaju vlastito istraživačko i kritičko razmišljanje. Pošto alat za svega nekoliko sekundi uradi nešto za šta ljudi troše dosta vremena i truda, njegova primena može nepovoljno uticati na motivaciju i interesovanje učenika. 

Kao logična posledica zloupotrebe ChatGPT-a može se javiti i plagijarizam i akademska nepoštenost. Takođe, kao što smo već pomenuli, odgovori koje alat daje često nisu 100% pouzdani, te ako se informacije ne proveravaju iz više izvora postoji opasnost od učenja i pamćenja netačnog sadržaja. Važno je imati na umu da je ovo “mašina” koja nije savršena i može imati brojna ograničenja u razumevanju konteksta ili specifičnih područja znanja, što rezultira u davanju nepreciznih ili netačnih odgovora.

Veoma je važno da i nastavnici i učenici budu svesni etičkih i tehničkih izazova primene veštačke inteligencije u učenju, kako bi kako bi se maksimalno iskoristile prednosti korišćenja ChatGPT-a u učionici, uz istovremeno prepoznavanje i upravljanje nedostacima i rizicima.  

Preporuke za ograničavanje zloupotrebe veštačke inteligencije u školi

Da biste ograničili zloupotrebu ovog i sličnih alata u školi veoma je bitno da sa učenicima redovno pričate o odgovornoj upotrebi tehnologije, naglašavajući važnost priznavanja izvora, kritičkog promišljanja sadržaja, kao i poštovanja autorskih prava. Definišite jasna pravila i smernice za korišćenje ChatGPT-a u obrazovne svrhe. Ovo može uključivati ograničenja u pogledu tipova zadataka, nastavnih predmeta ili preporuka za proveru informacija.

Pored toga, podstičite kritičko mišljenje kod dece tako da mogu procenjivati, analizirati i proveravati sadržaj koji dobiju. Naučite ih da koriste različite izvore podataka. 

Obavezno postavljajte pitanja prilikom ocenjivanja, tražite da učenika da sami čitaju svoje radove odeljenju, objašnjavaju i diskutuju o njima. Na ovaj način, lako se možete uveriti da li su rad pisali samostalno ili uz pomoć veštačke inteligencije. Ideja nije da “uhvatite učenike u zamku” već da im ukažete da nije dovoljno da svoj zadatak prepuste programu i da se moraju truditi da savladaju gradivo. 

Sa druge strane, ako ocenite boljom ili jednakom ocenom učenika koji je svoj zadatak uradio preko ChatGPT-a i onog koji je pisao samostalno, značajno ćete narušiti motivaciju i razvoj, i jednog i drugog učenika. Prema tome, trudite se da i sami koristite ChatGPT, da biste uspeli da prepoznate šablone i reči koje koristi.

Nadalje, tražite od učenika da svoje pismene radove pišu u sveske umesto u elektronskoj formi, čime možete sprečiti kopiranje sadržaja bez prethodnog čitanja.

Za kraj

Veštačka inteligencija postala je sastavni deo našeg života i više je ne možemo izbeći. U budućnosti ona će biti utkana ne samo u obrazovanje, već će ppronaći svoju primenu u  svakoj oblasti i poslu koji obavljamo. Prema tome, umesto negiranja, važno je da je prihvatimo, ovladamo njome i još kroz školovanje naučimo decu kako odgovorno da je koriste.

Gimnazija Tvrđava je srednja škola koja učenika priprema za poslove budućnosti, razvijajući kompetencije koje veštačka inteligencija neće moći da obavlja. Cilj nam je da mladi steknu tehničke veštine i izgrade etičke principe koji će im pomoći da se odgovorno služe tehnologijom u budućnosti.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.