Društveno-jezički smer: Zašto je izbor sve većeg broja dece?

društveno-jezički smer
Moderna zanimanja koja se svakodnevno pojavljuju otvorila su nove prilike za društvenjake. Dok su ranije prestižni i dobro plaćeni poslovi bili namenjeni onima koji kidaju matematiku i fiziku, zahvaljujući ubrzanom tehnološkom razvoju na savremenom tržištu rada sve više se cene jezičke, komunikacione sposobnosti i intuicija. Ranije su deca koja završavaju društveno-jezički smer u gimnazijama uglavnom završavala u prosveti, pravu ili ustanovama za socijalne delatnosti, dok se danas oni uglavnom nalaze u perspektivnim kompanijama. Ova moderna zanimanja još uvek nemaju ekvivalentne smerove na fakultetima, zbog čega u profesionalnom usavršavanju sve veći značaj dobijaju srednje škole koje prate potrebe tržišta rada, neformalno obrazovanje, kao i lične osobine i talente svakog deteta. U tekstu pročitajte zašto je društveno-jezički smer izbor sve većeg broja dece.
Sadržaj

Širok spektar karijernih mogućnosti

Društveno-jezički smer nudi bogatu raznolikost zanimanja i otvara brojne karijerne prilike. Zanimanja za društvenjake uglavnom se vezuju za smerove na Filozofskom fakultetu kao što su psihologija, pedagogija, jezici, novinarstvo, pravo, politika i sl. Međutim, danas mladi društvenjaci sve više primenjuju svoje znanje u perspektivnim kompanijama, u profesijama kao što su menadžeri ljudskih resursa, pisci marketinških sadržaja – content and copywriter, menadžeri društvenih mreža, analitičari tržišta i drugi. 

Zahvaljujući kvalitetnom i svestranom opštem obrazovanju, deca koja završe društveno-jezički smer mogu da se prepoznaju i usmere ka raznovrsnim karijerama. Više o ovoj temi pročitajte u tekstu 5 najtraženijih zanimanja za društvenjake

 

Razvija komunikacijske veštine

U svetu društvenih mreža, medija i globalizacije, komunikacijske veštine su jedna od najsnažnijih kompetencija. Učenici koji upišu društveno-jezički smer razvijaju veštine čitanja, pisanja, debatovanja, javnog govora, analitičkog razmišljanja, što ih čini dobrim govornicima. Komunikacijske veštine im pomažu da uspešno komuniciraju sa svojim saradnicima, kolegama i klijentima, da izraze svoje ideje i postignu poslovni uspeh. 

 

Tokom školovanja na društveno-jezičkom smeru deca u okviru svakog predmeta vežbaju držanje prezentacija, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, artikulaciju, upotrebu gestova i održavanje pažnje publike. Sve ovo pomaže im da razviju sposobnost tumačenja tuđih poruka, da prilagode svoj govor ciljevima koje žele da ostvare, te da konstruktivno izražavaju svoje stavove.

Više o ovoj temi pročitajte u tekstu Zašto je razvoj veština javnog nastupa bitan za kasniji uspeh dece u životu. 

 

Otvara vrata u svet i širi vidike

Mladi danas teže da putuju, da rade remote, da upoznaju druge kulture i narode. Društveno-jezički smer u gimnazijama im pruža mogućnost da se za to pripreme još tokom srednje škole. Naime, obrazovanje na ovom smeru podrazumeva dublje izučavanje predmeta kao što su psihologija, sociologija, istorija, književnost, što mladima pruža priliku da se bolje upoznaju sa različitim kulturama, jezicima i običajima. Kroz proučavanje ovih disciplina i učenje stranih jezika deci se otvaraju vrata ka svetu, proširuje se njihovo razumevanje drugih perspektiva, te se razvija toleranciju i prihvatanje različitosti. 

Pored toga, poznavanje stranih jezika omogućava im da rade za strane kompanije, bez obzira na profesiju koju odaberu.  Prema tome, društveno jezički smer je izbor sve većeg broja dece jer pruža dobru osnovu za usvajanje jezičkih veština, kao i istraživanje i razumevanje drugih kultura. 

Podstiče kritičko mišljenje

Jedna od važnih kompetencija za 21. vek je razvijeno kritičko mišljenje. U moru informacija kojima su svakodnevno izloženi na internetu i u medijima, deca traže načine da izdvoje bitne od nebitnih, istinite od neistinitih i vredne od bezvrednih.  I dok u školi iznova uče dodatne informacije propisane planom i programom, razvoj kritičkog mišljenja često izostane.

Zbog toga deca biraju one škole koje im dozvoljavaju da kritički promišljaju sadržaje, argumentuju svoje stavove i dolaze do vlastitih rešenja. A društveno-jezički smer im omogućava upravo to – da analiziraju književna dela, novinske članke, govore, istraživačke radovi i slično. Takva nastava podstiče ih da postavljaju pitanja, prepoznaju implicitne poruke, identifikuju argumente i procenjuju verodostojnost informacija. 

Aktivno učešće u društvu

Učenici na društvenim smerovima su ona “kreativna, pokretačka” struja, pa su kao takvi obično uključeni u sve sekcije, školske priredbe, dešavanja i događaje u lokalnoj zajednici. Zahvaljujući razvijenim komunikacijskim veštinama i samopouzdanju, oni se bez straha volonterski angažuju u lokalnim organizacijama, kao što su humanitarne organizacije, udruženja za zaštitu životne sredine i kulturni centri.

Takođe, društvenjaci su često u organizaciji kulturnih ili edukativnih događaja u saradnji sa lokalnim institucijama, kao što su škole, biblioteke, muzeji ili lokalna samouprava. Na primer, često drže vršnjačka predavanja u drugim školama na različite teme, što doprinosi prevenciji bolesti, jačanju empatije i povezanosti među vršnjacima.

Mogućnost upisa na prestižne fakultete

Sve veći broj dece bira društveno-jezički smer jer ima bogat akademski program koji pruža odličnu opštu osnovu i daje specifična znanja koja su korisna za dalje školovanje. Dok se ranije smatralo da se nakon gimnazije ne može raditi ništa, danas deca biraju gimnaziju jer im omogućava da po završetku školovanja upišu fakultet koji žele. 

Zahvaljujući izuzetnoj opštoj informisanosti i svestranosti, mladi vrlo lako pripremaju prijemne ispite za fakultete i konkurentni su gde god da se pojave. 

 

Društveno-jezički smer gimnazije Tvrđava

Društveno-jezički smer gimnazije Tvrđava  nastao je u saradnji sa prestižnim firmama sa ciljem da decu uvede u svet najtraženijih poslova u oblasti društvenih nauka. Prema tome, fokus škole je da deca izučavaju društvene nauke na savremen način, kako bi razvili veštine koje će im otvoriti vrata modernih kompanija.  Kroz primenu savremenih obrazovnih sredstava nastavnici Tvrđave teže da kod učenika razviju kreativnosti, veštine govora, čitanja, pisanja, kritičkog mišljenja i znanja potrebnog za savremene poslove i prestižne fakultete. 

Društveno-jezički smer gimnazije Tvrđava:

  • Priprema decu za fakultete kod nas i u inostranstvu
  • Razvija preduzetničke i prenosive veštine koje će im omogućiti da se prilagođavaju promenljivom tržištu rada, te da sazrevaju u svestrano razvijene i samoinicijativne ličnosti.
  • Neguje emocionalni i socijalni razvoj, što doprinosi jačanju liderskih sposobnosti, podsticanju unutrašnje motivacije, kao i uspešnom upravljanju emocijama i funkcionisanju u timu.
  • Obezbeđuje praksu u modernim firmama kao što je Vega IT, što deci omogućava da saznaju šta tačno rade ljudi koji se bave traženim zanimanjima u oblasti društvenih nauka, kao što su HR stručnjaci, menadžeri digitalnog marketing i društvenih mreža, growth hackeri, copywriteri i drugi.
  • Omogućava deci da budu deo velikog broja lokalnih organizacija i aktivnosti kao što je AIESEC. Ovakve aktivnosti pružaju deci priliku da se upoznaju i druže sa ostalom decom iz Novog Sada, da grade poznanstva, jačaju svoje kompetencije i šire svoju mrežu kontakata. 

Za kraj - Društveno-jezički smer kao priprema za perspektivnu budućnost

Možemo zaključiti da je društveno-jezički smer izbor sve većeg broja dece jer pruža ogroman potencijal za izgradnju uspešne karijere u 21. veku. Učenici koji se opredele za društveno-jezički smer stiču temeljno znanje iz društvenih nauka, jezika i književnosti, što ih čini spremnim za dalje studije na prestižnim fakultetima i rad u modernim firmama. 

Kroz različite aktivnosti društvenjaci imaju priliku da pored teorijskih stiču dragocena praktična iskustva, što im otvara mnoga vrata savremenih zanimanja. Deca i njihovi roditelji su svesni da svestrano obrazovanje koje se stiče na društveno-jezičkom smeru podstiče razvoj svih onih veština koje će mladima omogućiti da se uspešno nose sa izazovima budućnosti. 

Upis na društveno-jezički smer gimnazije Tvrđava je u toku. Pogledaj više informacija na našem sajtuPodeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.