Kako da razvijete empatiju kod dece?

empatiju
Da li znate da je empatija jedna od ključnih stvari za uspeh u ličnom i poslovnom životu? Istina je da škola i svi koji su u kontaktu sa decom ne posvećuju dovoljno pažnje razvoju empatije, mada je ona ključni aspekt emocionalne inteligencije. Brojne studije su pokazale da deca koja imaju razvijenu empatiju i vladaju svojim emocijama, dosta lakše sklapaju prijateljstva, tolerantnija su i grade kvalitetnije odnose tokom života. Razvijanje empatije i emocionalne inteligencije uopšte, pomaže detetu da se lakše izbori sa izazovima u socijalnoj sredini. Emocionalno inteligentna deca sposobna su da identifikuju, procene i izraze svoje emocije na društveno prihvatljiv način, ali i da pokažu i prepoznaju empatiju kod drugih osoba. Evo nekoliko praktičnih saveta kako da razvijete empatiju kod dece i pomognete im da izrastu u zrele i stabilne ličnosti.
Sadržaj

Šta je empatija?

Empatiju možemo definisati kao sposobnost da život posmatramo iz perspektive nekog drugog. Žarko Trebješanin u svom Rečniku psihologije, empatiju objašnjava kao “uživljavanje” u emocionalno stanje, ponašanje i mišljenje drugih ljudi. 

Osobe koje su sposobne da prepoznaju i dožive tuđe emocije, u mogućnosti su da uteše i razumeju druge, da se stave i njihov položaj, što dopirnosi razvoju kvalitetnih međuljudskih odnosa. Razvoj empatije usko je povezan sa izgradnjom sistema vrednosti i moralnim razvojem uopšte.

Psiholog Martin L. Hofman je jedan od najvećih istraživača na polju empatije i on ističe da nam empatija daje emocionalnu pismenost, odnosno veštinu kojom otkrivamo šta drugi osećaju. Kroz razvoj empatije deca stiču sposobnost da iščitavaju neizgovorene znakove o osećanjima drugih, kroz ton glasa, pokret, izraz lica. A ovo je veština koja je od presudne važnosti za život u zajednici ili timski rad. Nesposobnost da se razumeju tuđe emocije vodi ka nedostataku prisnosti i odsustvu emocionalnog sklada. 

Kako da razvijete empatiju kod dece

Razvoj empatije trebalo bi da počne veoma rano i da se neguje tokom čitavog detinjstva. Rezultati studija pokazuju da deca koja imaju veći stepen empatije  imaju manju verovatnoću da tokom detinjstva i tinejdžerskih dana budu agresivna prema svojim vršnjacima. 

Prve znakove empatije možete primetiti vrlo rano, još u drugoj godini deteta, kroz odnos prema igračkama ili životinjama. Na primer, možete se praviti da plačete i posmatrati kako dete reaguje na to. Ukoliko vas pomiluje ili vam ponudi svoju igračku, važno je da prepoznate empatiju i nastavite da je podstičete. 

Već oko četvrte godine, dete počinje da povezuje svoje emocije sa osećanjima drugih, te će vam ponuditi pomoć ukoliko padnete ili podršku ukoliko ste tužni. Do predškolskog uzrasta dete može početi da razgovara o emocijama, pa je ovo idealan period da mu postavljate “kako bi se ti osećao” pitanja. Međutim, budite svesni da je detetu još uvek teško da odvoji svoju perspektivu od perspektive drugih ljudi. 

Evo nekih načina kako da počnete sa razvojem empatije kod svojih mališana:

Pokazujte osećanja

“Dečaci ne plaču”? Ne, ne i ne. Rečenice poput ove, pa makar i želji da utešite dete nisu dobre jer govore detetu da se od njega očekuje da sakrije svoja osećanja. Važan deo razvoja empatije je mogućnostt dece da pokažu kako se osećaju. Da bi pokazali osećanja na adekvatan način, najpre moraju da ih prepoznaju. Prema tome, kroz pokazivanje osećanja ljutnje, sreće, tuge, besa zapravo decu učite kako treba da se ponašaju. Glavna poruka ovoga treba da bude da nijedna emocija nije zabranjenja, ali način izražavanja te emocije mora biti prilagođen. Na primer, sasvim je u redu da dete bude ljuto, ali ne bi smelo da izražava svoju emociju tako što će udarati brata, sestru, vršnjake. 

Slušajte šta deca govore

Da biste naučili decu da slušaju druge, morate im dati priliku da i sami budu saslušani. Deca moraju iskusiti saosećanje da bi mogla da saosećaju. Pitajte ih kako su proveli dan, da li ih je nešto naljutilo, kako se osećaju, da li misle da je neka igra bila fer. Potrudite se da slušate šta vaša deca imaju da kažu, ne samo kada imaju problem, već pre nego što do tog problema dođe. 

Igrajte se uloga

Igranje uloga je jedna od najboljih vežbi za razvoj empatije jer deci dajete mogućnost da direktno “uđu u cipele” druge osobe. Kroz glumu stvarnih situacija, deca počinju da razmišljaju o osećanjima i reakcijama drugih ljudi, što im kasnije omogućava da ih bolje razumeju. Igre uloga možete počinjati različitim situacijama, kako bi deca iskustveno prošla kroz što više događaja u kojima mogu pokazati empatiju. Na primer možete ih pitati šta bi uradili da ako vide im drugar plače ili kako bi se ponašali da vide da osoba sa štakama ulazi u autobus i nema gde da sedne i sl. 

Analizirajte postupke 

Još jedan način da razvijete empatiju je razgovor o tuđim postupcima i osećanjima jer na ovaj način dete počinje samostalno da zaključuje o osećanjima drugih i da zamišlja kako bi se i samo ponašalo u odrešenoj situaciji. Za ovo možete koristiti likove iz knjiga, filmova, crtaća ili svakodnevnih životnih situacija. Analizirajući postupke i osećanja junaka deca uočavaju suptilne emocije i počinju  da saosećaju sa pojedinim likovima, čime se povećava kapacitet za empatiju. 

Na primer, ako ste u gostima kod prijatelja gde starije dete ne dozvoljava mlađem da se igra sa njim. Pričajte sa detetom o ovome, kako se mlađe dete oseća, šta bi ono uradilo da je na njegovom mestu, a da je na mestu starijeg, zašto ono zapravo ne voli da se igra sa svojim bratom ili sestrom. Kroz analiziranje postupaka drugih, deca se neće osećati kritikovano jer nije reč o njima, te su zbog toga idealan način za razvoj saosećanja. 

Budite uzor i podrška

Empatija se najviše razvija kroz lični primer koji dajemo deci.  Kroz brigu, saosećanje, pažnju i adekvatne međuljudske odnose prema članovima porodice, komšijama, kolegama ili slučajnim prolaznicima kod dece se indirektno stvara slika očekivanog ponašanja. 

Kada primetite da vaše dete pokazuje znakove empatičnog ponašanja obavezno ga pohvalite i istaknite situaciju u kojoj je dete saosećalo sa drugima. “Baš je lepo što si pomogao drugaru da pronađe loptu danas u parku”, je sjajan način da pohvalite dete za empatično ponašanje. Takođe, veoma je važno da kritikujete ponašanja koja nisu prilagođena, odnosno koja izazivaju bilo koji oblik patnje drugima. 

Za kraj: Empatija kao preduslov zdravih socijalnih odnosa

Empatija je jedna od osnovnih emocionalnih sposobnosti, te je kao takva preduslov izgradnje konstruktivnih i zdravih međuljudskih odnosa. Deca koja nemaju razvijenu empatiju nailaze na velike poteškoće u socijalnim odnosima kasnije kroz život, bilo da je reč o poslu ili porodici. To se dešava jer nisu sposobni da  prepoznaju niti razumeju emocionalna stanja drugih ljudi, zbog čega često nisu dobri prijatelji, partneri ili kolege. Prema tome, razvoj empatije ako jedne od glavnih determinanti uspeha u životu deteta je važan zadatak porodice i škole, tokom čitavog odrastanja. 

Gimnazija Tvrđava pored kognitivnog razvoja veliku pažnju posvećuje socijalnom i emocionalnom razvoju svojih učenika. Kroz radioničarski i timski rad na zajedničkim projektima tokom školovanja,naš pedagoško-psihološki tim u saradnji sa nastavnicimai teži da razvije empatiju i da podstakne emotivno sazrevanje kod dece. 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.