Kako podsticati čitalačke navike kod dece

Kako podsticati čitalačke navike kod dece featured image
Kako podsticati čitalačke navike kod dece je pitanje koje sigurno zanima mnoge roditelje, ali i vaspitače, učitelje i nastavnike koji rade sa mladima. Ranije, čitanje knjiga je bilo dominantna aktivnost koja predstavlja opuštanje i uživanje, stoga nije postojala potreba za ovom temom. Međutim, danas, nove generacije imaju pred sobom bogatstvo sadržaja koji mogu upotpuniti njihovo slobodno vreme bez ikakvog „umnog napora“. Da bismo ispravno odgovorili na pitanje kako podsticati čitalačke navike kod dece, veoma je važno da nam na samom početku cilj bude da razvijemo ljubav deteta prema čitanju, a ne podsticanje dece da čitaju ono što mi smatramo da je zanimljivo. Podsticanje čitalačkih navika kod dece predstavlja osnovu za razvoj mnogih drugih veština potrebnih za život i rad u 21. veku. Pored razvoja komunikacijskih sposobnosti, čitanje značajno doprinosi razvoju kritičkog mišljenja, bogati rečnik, poboljšava sposobnost izražavanja vlastitih misli u govornom ili pisanom obliku. U želji da vam pomognemo da odgovorite na pitanje kako podsticati čitalačke navike kod dece, u nastavku vam dajemo nekoliko praktičnih saveta.
Sadržaj

Ne suprotstavljajte čitanje upotrebi savremenih tehnologija

Kako podsticati čitalačke navike kod dece 21. veka koja su zahvaljujući savremenim tehnlogijama okružena raznovrsnim zanimljivim sadržajima i aktivnostima?

Nove generacije odrastaju uz modernu tehnologiju, koja upućuje na multitasking, odnosno istovremeno obavljanje više radnji. Kao posledica toga, deca uče intuitivno i nelinearno, te čitanje nije osnova učenja kao prethodnim generacijama.

Upravo zbog toga, važno je da čitanje ne suprotstavljate sa upotrebom računara, telefona i drugih uređaja. Poređenje knjige i tehnologije u negativnom kontekstu dovodi do javljanja osećaja odbojnosti dece prema čitanju. Na taj način čitanje se doživljava kao dosadna aktivnost i nužno se povezuje sa školskim učenjem, dok se upotreba tehnologije doživljava kao opuštanje. 

Razvoj ljubavi prema čitanju, ne treba da znači da deca moraju da se odreknu tehnologije i da uzmu štampani primerak knjige u ruke. Tehnologija nam nije neprijatelj, naprotiv, samo treba da je iskoristimo na pravi način. Dozvolite deci da čitaju onako kako je njima lakše i zanimljivije. PDF knjiga, zašto da ne?

Ne terajte decu da čitaju

Obično je prva knjiga koju „tražimo“ da deca pročitaju školska lektira. Odnosno, prvu knjigu koju treba samostalno da čitaju, već na samom početku doživljavaju kao obavezu. I ne samo to, biće detaljno ispitani i ocenjeni za pročitano. Ne zvuči zanimljivo, zar ne? Školske lektire, propisane su nastavnim planom i programom, svakako nose vredne moralne i humane poruke, te imaju značajnu obrazovnu vrednost. Međutim, često one ne odgovaraju interesovanjima dece novog doba. Ovo ne znači da učenici ne treba da ih pročitaju, već da treba da radimo na razvoju čitalačkih navika kod dece puno pre lektire.

Prvi susret deteta sa knjigom treba da bude prijatan i opuštajuć, sadržaj treba da bude zanimljiv, tako da ga podstiče da otkriva i čita dalje. Samo na taj način deca će razviti zdrav odnos prema čitanju u slobodnom vremenu, ali im neće padati teško ni kada moraju da pročitaju obavezne lektire koje im nisu toliko zanimljive. Ukoliko se deci prebacuje da ništa ne čitaju ili ih stalno pitamo „kada si poslednji put nešto pročitao“, zasigurno nećemo razviti ljubav prema čitanju.

Deca uče po modelu – čitajte

U procesu učenja veoma je važna uloga uzora, pre svega roditelja i nastavnika. Poznato je da deca uče oponašajući. Ukoliko dete odrasta okruženo knjigama i vidi da roditelji uživaju u čitanju, velika je verovatnoća da će se ta ljubav preneti na dete. Još jedan važan faktor podsticanja interesovanja za čitanje je slušanje. U mlađem uzrastu, slušanjem roditelja koji čitaju značajno se doprinosi razvoju radoznalosti, mašte i bogaćenju rečnika kod dece.

Kod starije dece,  prepričavanjem neke knjige koju ste pročitali možete preneti svoj doživljaj na dete, te će se želja za čitanjem iste spontano javiti. U odnosu sa decom veoma je važno da ne insistirate na razvoju navika koje ni vi nemate, jer ne samo da će biti kontraproduktivno, već može dovesti do udaljavanja deteta.

Poklonite im knjigu

Razvoj ljubavi prema čitanju u veikoj meri zavisi od izbora knjige. Sigurno se pitate kako podsticati čitalačke navike kod dece, a da pritom ne utičete direktno na njihov izbor. Već smo pomenuli da ne bi trebalo da teramo decu da čitaju nešto što im nije zanimljivo, ali uloga odraslih u usmeravanju dece ka kvalitetnim tekstovima je ogromna. Činjenica je da nije važno samo da dete čita, već i kakve vrednosti prenosi ono što čita.

Danas su na internetu relativno dostupni mnogi sadržaji, te se u želji da nešto pročitaju, deca često mogu izgubiti u mnoštvu preporuka i informacija. Roditelji najbolje poznaju svoje dete, stoga uvek možete pokloniti svom detetu knjigu za koju verujete da je kvalitetna. „Poklonu se u zube ne gleda“ pa se ovaj vid „uticanja“ neće doživeti kao kritika ili pritisak. Naravno, da li će to biti klasik, savremen bestseler, naučna fantastika, istorijska knjiga ili nešto drugo, zavisi samo od vas, ali ne zaboravite da je smisao u tome da navedete dete da vas sledeći put pita za preporuku.

 

Odgovor je u knjizi

Smisao svake radnje je da u njenom obavljanju vidimo neku korist. Čak i slobodno vreme nećemo „gubiti“ na nešto u čemu ne vidimo benefit. Zato je veoma važno da deca osete pozitivne strane čitanja, jer se na taj način najbolje pokreće unutrašnja motivacija koja je osnov bilo koje samostalne i voljne aktivnosti.

Ukoliko se dete interesuje za nešto, i ako znamo odgovor na njegovo pitanje, uvek je bolje da ga uputimo gde da pronađe rešenje sam. Pored toga, što će dobiti više informacija, podstaći ćemo ga da istražuje i otkriva. Dobijanjem odgovora na pitanje koje ga zanima, dete će osetiti zadovoljstvo usled zadovoljene umne potrebe, te će na taj način postati svesno vrednosti čitanja. Stoga, usmeravanje na pravu knjigu uvek je dobro rešenje svake zagonetke.

Kako podsticati čitalačke navike kod dece – za kraj

Možemo zaključiti da je razvoj ljubavi prema čitanju kontinuiran proces koji je u velikoj meri određen iskustvom koje dete dobija najpre u porodici, a zatim u školi. Veoma je važno da se čitalačke navike kod dece razvijaju spontano, te da čitanje ne doživljavaju kao pritisak i obavezu. Unutrašnja motivacija i radoznalost čine osnovu svake voljne aktivnosti. Stoga, da bismo razvili ljubav prema čitanju kod dece, za početak, moramo im ponuditi zanimljive sadržaje koji odgovaraju njihovim interesovanjima.

Svesni uloge koju škola ima u buđenju ljubavi prema čitanju, stručni timovi privatne gimnazije Tvrđava kroz  radionice i aktivnosti  teže da svojim učenicima ponude što raznovrsnije sadržaje. U želji da odgovorimo na interesovanja svakog deteta, jednaku pažnju posvećujemo bogaćenju naše elektronske ali i „štampane“ biblioteke.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.