Razvojni značaj ekskurzija

razvojni značaj ekskurzija
Ekskurzija predstavlja fakultativnu vannastavnu aktivnost koja se realuzuje tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. U našem obrazovnom sistemu, u osnovnoj školi ekskurzija podrazumeva učeničku posetu znamenitostima Srbije i traje jedan do dva dana, dok su srednjoškolske ekskurzije višednevne i provode se u inostranstvu. Kao što je pomenuto, ekskurzija je dobrovoljna aktivnost, čiju stručnu organizaciju i program ostvaruje škola, međutim cenu realizacije u potpunosti snose roditelji. Upravo zbog toga često se postavlja pitanje opravdanosti učeničkih ekskurzija, odnosno smatra se da je to tek još jedan trošak za roditelje. Ovakvo shvatanje je posledica posmatranja ekskurzija samo kroz njihovu turističko-rekreativnu funkciju, te zanemerenosti benefita koji ovaj oblik vannastavnih aktivnosti ima za razvoj svakog deteta. U nastavku teksta ukazaćemo na razvojni značaj ekskurzija, odnosno zašto su one važne sa vaspitno-obrazovnog aspekta.
Sadržaj

Socijalni razvoj

Ekskurzija nastaje od latinske reči ecxursio što znači izlet, kratko putovanje, dok na našim prostorima podrazumeva grupno putovanje koje se organizuje u naučne, kulturne, zabavne i sportske svrhe. S obzirom da je reč o grpunom putovanju, ekskurzije imaju posebnu ulogu u razvoju socijalizacije.

Ekskurzije podstiču socijalni razvoj na nekoliko načina. Pre svega, odvajanjem od roditelja na jedan ili više dana, deca dolaze u situaciju da se za sva važna pitanja obraćaju nastavnicima. Kako je reč o manje formalnom okruženju i okolnostima u odnosu na školu, oni uče da svoj odnos prema „autoritetu“ prilagode, što značajno unapređuje njihove komunikacione sposobnosti. Upravo ovi neformalni odnosi, doprinose razvoju poverenja i izgradnji kvalitetnijih odnosa između nastavnika i učenika.

Vreme koje se provodi van poznatih školskih okolnosti dovodi do zbližavanja dece međusobno. Oni uče da poštuju pravila, da se prilagođavaju grupi i da pomažu jedni drugima, pri čemu se razvijaju empatija, tolerancija i timski duh. Ne ekskurzijama jačaju i grade se prijateljstva jer učenici imaju priliku da upoznaju decu iz drugih razreda ili škola.

Uspostavljanje različitih međuljudskih odnosa u opuštenoj i zabavnoj atmosferi, kao i poštovanje pravila grupe, daje ekskurzijama značajan potencijal za socijalni razvoj deteta.

Razvoj motivacije

Ekskurzija je vannastavna aktivnost koja se zasniva na dobrovoljnosti učenika, te ima veliku ulogu u razvoju motivacije. Poznato je da deca sa nestrpljenjem očekuju ove izlete, bez obzira na destinaciju. Zabavni karakter ekskurzija čini učenike motivisanim i voljnim za sticanje novih znanja. Deca imaju aktivnu ulogu u procesu saznavanja sveta oko sebe, te je kvalitet znanja koje stiču znatno veći. Na ekskurzijama deca uče spontano, kroz svakodnevno iskustvo ili usputna predavanja, bez pritiska da će biti testirani. Zahvaljujući neformlnom okrženju, kao i pravilnom rasporedu obilazaka znamenitosti i slobodnog vremena, ovakav način učenja nije naporan za decu.

Kako ekskurzije imaju i rekreativno-turističku funkciju, nakon ovog kratkog putovanja, učenici se osećaju odmorno, zadovoljno i motivisano po povratku u klupe.

Podstiče samostalnost i odgovornost

Za neku decu ekskurzija predstavlja prvo odvajanje od kuće ili putovanje bez porodice, što zahteva veći stepen samostalnosti i odgovornosti. Dete uči da brine o sebi i svojim stvarima, kao i da raspolaže vlastitim novcem da bi imalo dovoljno do kraja boravka. Zbog velikog broja učenika, pažnja odeljenjskog starešine ne može biti usmerena na jedno dete, tako da deca moraju samostalno da vode računa o  svojim potrebama, te da ih prilagode konkretnim mestima i situacijama.

Ekskurzije nude brojne situacije koje podstiču razvoj samostalnosti i odgovornog ponašanja deteta prema sebi i drugim ljudima. Deljenje hotelske sobe ili mesta u autobusu, poštovanje dogovorenog vremena, pravila ponašanja u hotelu, autobusu i drugim mestima samo su neki od izazova koji dete očekuju.

Razvoj veština snalaženja u prostoru

Na ekskurzijama učenici imaju priliku da istražuju novi grad, da shvate kako je organizovan gradski saobraćaj mesta u kom se nalaze, da koriste mape, što značajno razvija njihove sposobnosti snalažanja u prostoru. Na srednjoškolskim ekskurzijama deca imaju dosta slobodnog vremena koje provode bez nastavnika. Nakon toga oni se nalaze sa grupom na dogovorenom mestu. Na ovaj način pamte se specifični detalji, arhitektura, ulice, sve što bi im pomoglo da se vrate na pravi put. Naravno, uvek mogu nekog pitati za pomoć, što zahteva snalažljivost, veštine komunikacije i poznavanje stranog jezika ako su u inostranstvu. 

Povezuje teoriju i praksu

Na ekskurzijama deca uče aktivnim učešćem u svom socijalnom okruženju. Za razliku od školske sredine, koja nudi uglavnom teorijska znanja, na dobro isplaniranoj i organizovanoj ekskurziji deca imaju priliku da naučeno primene. Bilo da je reč o korišćenju stranog jezika, računanju druge valute, ili obilasku znamenitosti o kojoj se učilo u školi, iskustveno prolaženje učenika kroz ove situacije značajno doprinosi utvrđivanju stečenog znanja.

Razvoj kritičkog mišljenja

Ekskurzija deci daje mogućnost da se sa mnogim pojavama i događajima bolje upoznaju. Oni imaju priliku da sretnu različite ljude, kao i da čuju jednu priču iz više izvora. Sticanjem znanja na ovaj način, kod dece se razvija kritička svest, te sposobnost da zauzmu određen stav prema nečem. Tome doprinosi i činjenica da deca uče od drugih ljudi, ne od svojih nastavnika, te nemaju strah da zauzmu suprotne stavove.

 Učenici razvijaju osećaj za pravdu, etičnost, moralnost i poštovanje prava drugih ljudi. Za razliku od nastave u učionici, gde deca slušaju informacije koje treba da nauče, na ekskurzijama cilj nije reprodukcija činjenica, već njihovo objektivno sagledavanje u čemu deca aktivno participiraju. Na taj način ekskurzija ispunjava sve zahteve savremenog obrazovanja, jer razvija umne sposobnosti dece, bogati njihovo iskustvo, pripremajući ih za život i rad u 21. veku.

Razvoj ekološke svesti

Na ekskurzijama učenici imaju priliku da posete zaštićena prirodna područja, poput nacionalnih parkova, što podstiče njihovo interesovanje za prirodu i buđenje ekološke svesti. Deca se upoznaju sa različitim načinima zaštite životne sredine čime se doprinosi razvoju ekoloških navika. Zahvaljujući neposrednom dodiru sa prirodom deca imaju mogućnost opažanja i posmatranja prirodnih pojava i procesa, što izaziva i podstiče i različite estetske i emocionalne doživljaje. Ovaj „čas očiglednosti“ koji nudi ekskurzija ima veliku vrednost danas u trencuima ogromnog zagađenja životne sredine.

Edukativni značaj

Razlika između ekskurzija i rekreativnog putovanja je upravo u strukturi ove aktivnosti. Naime, ekskurzije predstavljaju sastavni deo vaspitno-obrazovnog rada koji ima unapred određene ciljeve, zadatke i sadržaje kojima se oni ostvaruju. Jedan od ciljeva đačkih ekskurzija je upoznavanje kulturnog, istorijskog, duhovnog nasleđa i privrednih dostignuća. Prema tome, ciljevi ove obrazovne aktivnosti povezani su sa programom pojedinih nastavnih predmeta i uvek obuhvataju više mesta koje treba posetiti. Deca na ovaj način uče iz primarnih izvora, na licu mesta, te je kbalitet usvojenog znanja znatno viši. Posete galaerijama, muzejima, pozorištima i drugim kulturnim institucijama, bude kod učenika interesovanje za umetnost, inspiraciju, podstiču stvaralaštvo i radoznalost.

Stoga, ovaj oblik nastave van učionice, ne samo da bogati dečija saznanja, već podstiče kreativnost i želju za stvaranjem.

Razvojni značaj ekskurzija – vaspitanje svestrane ličnosti

Na osnovu svega navedenog, možemo zaključiti da ekskurzija ima ogroman razvojni potencijal. Zahvaljujući dobrovoljnosti učešća učenici su visoko motivisani i spremni za saradnju. Prolazeći kroz nove, praktične situacije na ekskurzijama učenici bogate svoje iskustvo, pri čemu se razvija samopouzdanje i vera u sopstvene snage. Dobro osmišljena i realizovana ekskurzija vaspitava svestranu ličnost, spremnu na stalno usavršavanje i prilagođavanje zahtevima sutrašnjice.

Misija gimnazije Tvrđava je razvoj svestrane ličnosti, stoga težimo da našim učenicima obezbedimo što veći broj vannastavnih aktivnosti. Veliku pažnju posvećujemo organizaciji ovih oblika rada u želji da razvijemo aktivnog i snalažljivog mladog čoveka, sposobnog za samostalno donošenje odluka, timski rad i kontinuirano usavršavanje.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.