Šta je zajedničko najboljim udžbenicima na svetu

Šta je to zajedničko najboljim udžbenicima na svetu
Kvalitetno obrazovanje u velikoj meri je uslovljeno literaturom koju koristimo, odnosno udžbenicima iz kojih učimo. Udžbenici predstavljaju knjige koje sadrže izdvojena znanja o nekoj oblasti, koja treba savladati na određenom nivou školovanja. Jedan nastavni predmet ima više udžbenika, te izbor onog koji će se koristiti često zavisi od predmetnog nastavnika. Suština sadržaja u udžbenicima obično je ista, odnosno određeno je koja znanja deca treba da usvoje iz neke oblasti u određenom razredu. Šta onda neke udžbenike čini boljim od drugih? U nastavku teksta saznajte šta je zajedničko najboljim udžbenicima na svetu.
Sadržaj

Autori udžbenika su stručnjaci u svojoj oblasti

Zajedničko najboljim udžbenicima je to što su napisani od strane stručnjaka u datoj oblasti. Da bi određena knjiga bila udžbenik, svakako mora ispuniti određene kriterijume, što nužno uključuje i kredibiliet autora.

Autori najboljih udžbenika na svetu su obično iskusni eksperti, čije je znanje rezultat višegodišnjeg istraživanja, učenja i usavršavanja. Prema tome, u svakoj zemlji se izdvajaju imena koja predstavljaju autoritet u nekoj grani nauke, te će njihovi udžbenici zasigurno imati veću edukativnu vrednost.

Neretko se dešava da jedan udžbenik ima više autora, što naravno doprinosi njegovoj pouzdanosti, jer je nastao kao rezultat zajedničkog rada više stručnjaka.

Bazirani su na pouzdanim naučnim činjenicama

Najbolji udžbenici na svetu zasnvaju se na relevantnim teorijskim i empirijskim naučnim dostignućima. Udžbenik ima informativnu i edukativnu vrednost, što znači da je njegova uloga da čitaocu pruži informaciju od značaja, koja nije rezultat nagađanja autora, već je naučno potvrđena.

Udžbenik je svojevrsna zbrika znanja, koja treba da obrazuje. Stoga, detaljno prikupljeni i istraženi podaci čine najveću vrednost jednog udžbenika.

Jasan i koncizan stil pisanja

Jasan i pregledan stil pisanja svakako je zajednička karakteristika najboljih udžbenika na svetu. Udžbenik treba da pouči, odnosno da prenese određeno znanje čitaocu. Prema tome, najbolje udžbenike sveta odlikuje razumljivo i koncizno izlaganje.

Zahvaljujući jasnoj strukturi, čitalac je u mogućnosti da poveže date informacije, dobijajući kvalitetno i celovito znanje.

Bogatstvo primera i zanimljivosti

Pored naučno zasnovanog teorijskog znanja, najbolji udžbenici sveta obiluju praktičnim primerima koji slikovito pojašnjavaju gradivo. Primeri doprinose povezivanju teorije sa stvarnim životom, te na taj način čine usvojeno znanje jasnijim i trajnijim.

Pored primera, reprezentativni udžbenici sadrže zanimljivosti, koje imaju za cilj da čitaoca zainteresuju za datu temu. Nadalje, kroz zanimljive detalje učenici uspevaju lakše da savladaju veliki broj informacija koje dobijaju. Prema tome, primeri i zanimljivosti ne samo da produbljuju interesovanje učenika, već im se zadržava pažnja i doprinosi se lakšem pamćenju gradiva.

Inovativni su – odgovaraju vremenu u kom se koriste

Zajednička karakteristika najboljih udžbenika sveta svakako je inovativnost. Udžbenici ne smeju biti zastareli, bilo da je reč o sadržaju ili o dizajnu.

Naučna ekspanzija i tehnološki razvoj nose sa sobom promenljivost informacija, te stalno nadograđivanje i usavršavanje postojećih saznanja. Da bi bili pouzdani, udžbenici se stalno moraju obnavljati, te prilagođavati društvenim promenama. Ukoliko udžbenik ne prati potrebe društva u kom se koristi, neće biti značajan, bez obzira na relevantnost sadržaja.

Pored toga, vizuelni utisak veoma je bitan prilikom učenja. Najbolji udžbenici imaju atraktivan i inovativan dizajn koji učenike privlači da ga čitaju.

Interaktivni su – traže povratnu informaciju

Učenje i poučavanje su dvosmerni procesi, te najbolji udžbenici pored toga što daju informaciju istovremeno traže reakciju čitalaca.

Bilo da je reč o tradicionalnim, štampanim ili savremenim, elektronskim izdanjima, svi kvalitetni udžbenici traže odgovore od učenika. U starijim verzijama udžbenika na kraju svake lekcije lekcije postoji kratak kviz ili pregled gradiva, koji zahteva od učenika da odgovori na pitanja, odnosno razmisli o onome što je pročitao. Upravo ovi kratki zadaci, čiji cilj nije da provere, već da pomognu u savladavanju pročitanog, doprinose interaktivnosti učenja. Neretko se uz štampane verzije udžbenika dobija disk sa vežbama i audio materijalima koji su takođe važan segment interaktivnosti. 

Naravno, zahvaljujući elektronskim verzijama, interaktivni udžbenici su značajno unapređeni. Pa tako učenici još u toku iščitavanja lekcije mogu učestvovati u procesu izgradnje vlastitog znanja, kroz interakciju sa udžbenikom.

Prilagođeni su starosnoj dobi učenika

Zajedničko najboljim udžbenicima sveta je to što su prilagođeni uzrastu dece. Školski silabus različitih razreda često podrazumeva obradu istih tema, međutim udžbenici nižih i viših razreda će se značajno razlikovati.

Čak i kada je suština sadržaja ista, udžbenici za niže razrede sadrže manju količinu informacija, više zanimljivosti i slika, za razliku od onih u višim. Pored toga, jezik izlaganja je jednostavniji, uz rečnik koji odgovara uzrastu za koji je štivo namenjeno.

Struktura izlaganja, količina informacija i „nepoznatih“ reči se povećavaju sa prelaskom deteta u više razrede, odnosno najbolji udžbenici na svetu su u skladu sa detetovim razvojem.

šta je zajedničko najboljim udžbenicima na svetu

Dostupni su u različitim formatima i izdanjima

Ono što je zajedničko najboljim udžbenicima na svetu je dostupnost velikom broju ljudi koji se interesuju za određenu temu. Što više korisnika udžbenika odluči da baš njega koristi u procesu poučavanja i učenja, to je njegova popularnost veća. Da bi udžbenik bio dostupan širokim masama, veoma je važno da ponudi veliki broj različitih formata i izdanja.

Štampana izdanja udžbenika imaju ograničenu mogućnost upotrebe. Upravo zbog toga, najbolji udžbenici sveta dostupni su u pdf verzijama, onlajn, odnosno na dohvat ruke korisnicima. Ovi udžbenici mogu biti deo elektronskih biblioteka škola, ili se mogu pronaći na relevantnim sajtovima. Na ovaj način oni se šire van granica države u kojoj su napisani, te obezbeđuju širenje znanja. Nadalje, digitalnom revolucijom proces korišćenja udžbenika je znatno olakšan, te kroz samo par klikova možete istaći važno, podvući ili povećati font koliko vam odgovara, ili jednostavno prevesti strani udžbenik.

Sve ovo, svakako povećava upotrebnu i edukativnu vrednost udžbenika, zbog čega dobija atribut najboljeg u svojoj oblasti. 

Šta je zajedničko najboljim udžbenicima – Kako izabrati idealan udžbenik za svoj razred?

Na osnovu svega navedenog možemo zaključiti da i pored toga što se udžbenici značajno razlikuju, postoje neke ključne karakteristike zajedničke svim najboljim udžbenicima na svetu. Pri izboru idealnog udžbenika pored pomenutih odrednica, veoma je važno da uzmete u obzir kulturni i društveni aspekt sredine u kojoj će se udžbenik koristiti, kao i specifičnosti samih učenika. Odnosno, idealan udžbenik, bez obzira što poseduje sve pomenute karakteristike, ne mora davati iste rezultate u svakom razredu. Stoga, važno je da pri izboru udžbenika izaberete onaj koji će vašim đacima biti „pitak“ kako bi bez puno napora usvajali nastavno gradivo.

Pored toga, prilagođavanje udžbenika kulturi sredine u kojoj se koristi, značajno će olakšati razumevanje podataka. Na primer, ukoliko deca ne mogu povezati primere koji se u knjizi navode, sa svojim svakodnevnim iskustvom, ne samo da oni neće biti značajni u procesu učenja, već će ih dodatno zbuniti.

Privatna gimnazija Tvrđava svojim učenicima obezbeđuje udžbenike i ostale inovativne nastavne materijale, koji deci pružaju najkvalitetnija teorijska znanja i praktične veštine, pripremajući ih za nastavak školovanja i rad u 21. veku.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.