Kako unaprediti bezbednost dece u školi

bezbednost dece u školi
Bezbednost dece u školi ima presudnu ulogu u fizičkom, intelektualnom, socijalnom i emocionalnom razvoju. Da bi deca mogla slobodno da se razvijaju, moraju se osećati sigurno i opušteno u sredini u kojoj se nalaze. Poslednjih nekoliko godina sve veći broj slučajeva vršnjačkog i drugog nasilja upućuje na to da se u školama ne vodi dovoljno računa o bezbednosti dece, te da je potrebno veću pažnju posvetiti zaštiti školskih ustanova. U velikom broju škola usled ograničenih finansijskih sredstava, mere bezbednosti svode se samo na dežurstva nastavnika koji često ne mogu ispratiti sve što se dešava, naročito ako škola ima puno učenika. Kako ovo pitanje treba da bude na vrhu liste prioriteta svake obrazovne ustanove, u nastavku teksta navešćemo neke načine da se unaprede bezbedonosne mere u školskoj sredini.
Sadržaj

Angažovanje profesionalnih službi obezbeđenja

Bezbednost dece u školi u velikoj meri može se unaprediti kroz konstantan monitoring od strane stručnih lica. Za razliku od nastavnika, koji imaju brojne aktivnosti u toku dana, profesionalni školski čuvari kontinuirano prate aktivnosti u školskom prostoru, uočavaju neobične situacije ili zadržavanje nepoznatih lica i prate njihovu komunikaciju sa decom.Prisustvo profesionalnih službi obezbeđenja omogućava i pravovremeno reagovanje u slučaju da dođe do bilo kakvog incidenta u školi. 

Instalacija nadzornih kamera i bezbednosnih sistema

Brojni tehnički uređaji mogu doprineti unapređenju bezbednosti dece u školi. Unutrašnje i spoljašnje kamere omogućavaju praćenje aktivnosti u školi, daju jasan pregled ulaza u ustanovu i školsko dvorište, te mogu pomoći u proceni bilo kakvog sumnjivog ponašanja. Vraćanjem kamera vrlo lako se mogu utvrditi sva odstupanja, zbog čega značajno doprinose sprečavanju bilo incidenata u školskoj sredini. 

Pored kamera, svaka škola bi trebalo da ima protivpožarni sistem za ranu dojavu i gašenje požara. Ovi sistemi u velikoj meri predupređuju potencijalne rizike i poboljšavaju bezbednosni pristup. 

Ograničavanje ulaza u školsku zgradu

Glavni ulaz škole trebalo bi osigurati zabranom ulaska za sve osim učenika, zaposlenih i posetilaca škole. Ostali ulazi trebalo bi da budu zaključani kako bi se sprečio neovlašćen ulazak u školsku zgradu. Ukoliko prozori u školi nisu mehanički obezbeđeni ili ako postoje mesta koja nisu pokrivena kamerama, čuvari škole bi trebalo svakodnevno da ih proveravaju, naročito u jutarnjim časovima pre dolaska dece i nastavnika i uveče kada se završi druga smena. 

Takođe, neretko se dešava da deca tokom velikog odmora zovu vršnjake iz drugih škola da ih posete. Ukoliko ovakve posete nisu organizovane i dogovorene sa dežurnim nastavnikom i razrednim starešinom, ne bi trebalo da se dozvoljavaju. Naravno, školski čuvar bi trebalo da identifikuje i tangled svaku nepoznatu osobu koja ulazi u školu, bez obzira da li je deca uvode ili ne. 

Vođenje i praćenje evidencije posetilaca škole

Već smo pomenuli da svaka osoba koja ulazi u školsku zgradu treba da bude identifikovana i upisana u dnevnik evidencije. Podaci koje treba uneti su informacije iz lične kartke, kao i razlog posete školi.  U mnogim školama učenici imaju dežurstva, te oni identifikuju sve one koji ulaze u školu u toku dana. 

Međutim, da ne bi bilo propusta i da bi se izbegli svi rizici preporučuje se da ovo obavlja školsko obezbeđenje. Čuvari škole su u stanju da prepoznaju sumnjive okolnosti i lica koja šetaju kroz školske objekate i u svakom trenutku mogu preduzeti adekvatne mere da ih udalje iz škole, za razliku od dežurnih učenika. 

Definisanje planova i protokola za vanredne situacije

Svaka obrazovna ustanova trebalo bi da ima jasno definisane protokole kako se ko ponaša u vanrednim situacijama. Ovi planovi i protokoli uključuju različite aktivnosti poput komunikacije, evakuacije, zaključavanja i sl. Jednom napravljeni planovi i protokoli moraju se redovno ažurirati kako bi se povećala njihova efikasnost. 

Pored definisanja planova i protokola za vanredne situacije, izuzetno je važno upoznati učenike i zaposlene šta se od njih očekuje u ovakvim stuacijama. To znači da bi timovi zaduženi za bezbednost učenika u školi trebalo da održe kratke obuke za učenike i zaposlene o ponašanju u slučaju vanrednih situacija. 

Nadgledanje zajedničkih prostorija

Pomenuli smo da bi na listi prioriteta svake škole trebalo da bude instaliranje video nadzora. Međutim, i pored toga trebalo bi fizički, redovno nadgledati zajedničke prostorije u kojima deca borave. Na primer, to su školska trpezarija, dvorište, chill zona, hodnici, igrališta i sl. Razredni starešina bi još tokom prvog ČOS-a trebalo da upozna učenike sa pravilima ponašanja koja se očekuju u zajedničkim prostorijama. 

 

Pravila ponašanja u školi

U cilju očuvanja mira, školske imovine i bezbednosti učenika i nastavnika, svaka škola treba da ima “kućni red”, odnosno jasno definisana pravila ponašanja koja važe za sve. 

Svaka škola može definisati pravila ponašanja koja smtra značajni i vrednim, ali postoje neke opšte smernice na kojima se insistira u svakoj ustanovi. Ovde ćemo pomenuti neka od pravila koja su važna u kontekstu održavanja bezbednosti dece u školi. 

  • Ukoliko učenik ima problem odnosima sa drugim učenicima, zaposlenima ili roditeljima drugih učenika, obraća se svom odeljenjskom starešini, dežurnom nastavniku ili drugom zaposlenom u školi. Bilo koji oblik izazivanja nasilja, vređenja ili učestvovanja u tučama je strogo zabranjen. 
  • U školi je zabranjeno nasilje (fizičko, psihičko i socijalno nasilje). Ni na koji način se ne sme ugrožavati i omalovažavati dostojanstvo ličnosti učenika, zaposlenih i roditelja učenika.
  • Ukoliko pomoćno osoblje u školi uvidi da je došlo do narušavanja reda ili bezbednosti u školi, istog momenta obaveštavaju dežurnog nastavnika, direktora, ili obezbešenje. 
  • U školi je zabranjeno ometanje nastavnog procesa, kao i stvaranje buke i nereda u školskom prostoru. 
  • Za vreme trajanja nastave i vannastavnih aktivnosti, učenici borave u školskom prostoru i dvorištu. Nije dozvoljeno samovoljno napuštanje objekta i dvorišta škole. 
  • Nepridržavanje kućnog reda podleže disciplinskoj odgovornosti.
  • Zaposleni, roditelji i drugi posetioci škole, dužni da se pridržavaju zabrane pušenja u školskoj zgradi. 

 

Savetovanje i podrška učenicima

Nastavnici i stručni timovi škole (pedagog i psiholog) treba da pružaju učenicima kontinuiranu podršku u vidu indiviudalnog i grupnog savetovanja i radionica. Deca treba da se podstiču da otvoreno razgovaraju, iznose svoje brige i probleme, što značajno doprinosi izgradnju zdravije školske sredine i prevencije vršnjačkog nasilja. Na ovaj način, stručni saradnici stiču uvid o teškoćama sa kojima se deca suočavaju, imaju mogućnost da predvide i spreče situacije koje potencijalno ugrožavaju bezbednost učenika i istovremeno brinu o mentalnom zdravlju dece. 

Saradnja sa društvenom zajednicom

U cilju unapređenja bezbednosti dece, škola bi trebalo da sarađuje sa roditeljima učenika, različitim organizacijama, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i lokalnom zajednicom. Saradnja sa roditeljima odvija se kroz roditeljske sastanke, individualne razgovore i angažovanje roditelja u školskim aktivnostima.

Više o ovoj temi pročitajte u tekstu Saradnja roditelja i nastavnika kao faktor napretka deteta

Mnoge lokalne zajednice i različite vladine i nevladine organizacije ulažu u unapređenje bezbednosti i uslova dece u školi, kroz investiranje u bezbednosne sisteme, kamere i druge mere koje doprinose sigurnom i zdravom razvoju.  

Kako unaprediti bezbednost dece u školi - Za kraj

Jasno je da unapređenje bezbednosti dece u školi nije ni malo lak zadatak, te da zahteva dosta odgovornosti i finansijskog ulaganja. Međutim, ukoliko sagledamo rizike jasno je da je ovo prioritetan zadatak školske uprave. Pored svih navedenih mera, važno je graditi međusobno poverenje između učenika i stručnih timova škole, kao i podsticati učenike da se i sami uključe u održavanje školske bezbednosti. 

Svesni smo činjenice da je zdrava i inspirativna sredina od presudnog značaja za kvalitet razvoja ličnosti. Zato pedagoški tim gimnazije Tvrđava kreira bezbednu i podsticajnu sredinu, u kojoj se neguje jedinstvo kulture lepog ponašanja, moralnog i akademskog kodeksa.  

Gimnazija Tvrđava posebnu pažnju posvećuje bezbednosti dece, što je bio jedan od razloga zašto smo izabrali da školska zgrada bude na svima dobro poznatom mestu u centru Novog Sada. Naime, Tvrđava se nalazi na mestu stare Baletske škole u Jevrejskoj ulici. Pored fizičkog obezbeđenja škole, dežurnih nastavnika i sistema za nadzor, naši stručni timovi kontinuirano prate razvoj učenika i organizuju radionice o bezbednosti, što je značajna preventivna mera. 

 

 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.