Šta je interaktivna nastava i zašto je važna?

interaktivna nastava
Potreba za razvojem praktičnih i primenljivih znanja sve više menja proces organizacije nastave i ulogu nastavnika. Nasuprot tradicionalnoj nastavi koja se zasnivala na predavanju nastavnika i pasivnoj ulozi učenika, savremeni obrazovni pristupi insistiraju na dvosmernoj komunikaciji tokom nastavnog procesa, odnosno na interakciji. Zbog toga se savremene škole okreću različitim metodama i tehnikama koje za cilj imaju podsticanje aktivnosti učenika kroz uvođenje interaktivnog učenja i interaktivne nastave. U tekstu pročitajte šta je interaktivna nastava, zašto je važna u savremenoj obrazovnoj praksi i koji su izazovi ovakve organizacije.
Sadržaj

Interaktivna nastava - šta je to?

Interaktivna nastava je model nastavnog procesa koji se zasniva na interakciji između nastavnika i učenika, čiji je rezultat interaktivno učenje i sticanje vrednih i primenjivih znanja. Interaktivno učenje podrazumeva saradničke odnose između nastavnika i učenika. Prema tome, cilj nastavnika nije da prenese znanje, već da pomogne svakom učeniku da analizira, kritički promisli i usvoji određene informacije.

Da bi učenik zapamtio, razumeo i primenio ono što je naučio, potrebno je da se što više uključi u nastavu, da sarađuje, radi na zajedničkim projektima i istražuje. To znači da u interaktivnoj nastavi nastavnici treba da pomognu učenicima da zajedno uče, rešavaju zadatke i vrednuju vlastiti rad. Nastavnik umesto predavača, postaje partner, organizator i medijator, čija se aktivnost na času ogleda u usmeravanju učenika na saradnju i korišćenje različitih izvora informacija.

Mogućnosti organizacije interaktivne nastave

Sprovođenje interaktivne nastave podrazumeva primenu interaktivnih nastavnih metoda, obučene nastavnike i kreiranje pedagoške sredine u kojoj će učenici imati priliku da se uključe u proces izgradnje vlastitog znanja. 

Savremene škole koriste informacione tehnologije i obrazovne softvere što omogućava bolju kontrolu i upravljanje procesom nastave i učenja putem stalne povratne informacije koja ima jaku podsticajnu i motivacionu ulogu. Prema tome, gejmifikacija obrazovanja, upotreba pametnih telefona, tableta, računara i tabli, značajno doprinose organizaciji interaktivne nastave. 

U tradicionalnoj obrazovnoj praksi koju karakteriše veliki broj učenika u odeljenju, nedovoljna tehnološka opremljenost učionica i predavanje nastavnika, mogućnosti za organizovanje interaktivne nastave su ograničene. Ovakav oblik nastave zahteva nastavnika, čija se aktivnost sastoji iz podsticanja učenika na uzajamnu saradnju. Suvoparno prenošenje informacija iz knjige nepovoljno deluje na motivaciju i interesovanje učenika, usled čega oni nisu voljni da se uključe u nastavni proces. 

Stoga, pored tehnološke opremljenosti, organizacija interaktivne nastave zahteva kreativan i didaktičko – metodički stručan nastavni kadar koji studiozno i usmereno priprema i realizuje čas. Interaktivna nastava na jedinstven način treba da kombinuje frontalni oblik rada sa učeničkim angažovanjem. To znači da se obrada lekcije može inovirati unošenjem interaktivnih oblika učenja, kao što su rad u parovima, rad u grupama učenika koji rade iste ili različite zadatke, odnosno kroz primenu kooperativnog učenja.  

Pošto ovako organizovana nastava doprinosi ostvarivanju ciljeva obrazovanja za budućnost, potrebno je da se više radi na usavršavanju i osavremenjivanju nastavnog procesa. Jedan od najefikasnijih načina je upotreba tehnologije u učionici, kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika, kao i smanjivanje broja učenika u odeljenju.

Danas postoje različita softverska rešenja koja olakšavaju organizaciju interaktivne nastave, doprinose unapređenju obrazovnog procesa, efekasnijem učenju, kao i primeni znanja u svakodnevnim životnim situacijama. Više o alatima koje možete koristiti u interaktivno organizovanoj nastavi pročitajte u tekstu Top 5 alata za interaktivnu nastavu

Prednosti interaktivne nastave u obrazovanju

Interaktivna nastava se javila kao odgovor na potrebu da se aktivnost u učionici prebaci na decu, kako bi umesto slepog učenja napamet razvijali kritičko mišljenje, istraživačke i analitičke sposobnosti i trajna znanja potrebna za život i rad u 21. veku. 

Prema tome, najvažnije prednosti interaktivne nastave su:

Trajna i primenljva znanja 

Znanja koja deca kritički promišljaju, analiziraju i do njih dolaze istraživačkim radom su kvalitetnija i trajnija. Zahvaljujući mogućnosti da kod dece izgradi praktična znanja i veštine interaktivna nastava se smatra perspektivom savremenog obrazovanja.

Pamćenje

Na interaktivno organizovanoj nastavi učenici nisu pasivni, uključeni su u predavanje lekcije, što doprinosi  pamćenju informacija i znatno olakšava  samostalno učenje kod kuće.

Motivacija

Tokom interaktivne nastave jača se motivacija učenika za učenje, jer su podstaknuti da se uključe i doprinesu predavanju lekcije, umesto pukog usvajanja gotovih informacija iz knjige. Interaktivna nastava uglavnom uključuje primenu tehnologija, kao što su različiti softveri i alati za interaktivnu nastavu će posebno podstaći interesovanje i motivaciju dece.  

Kritičko mišljenje i kreativnost

Ovo je oblik nastave koji podstiče slobodu učenika da se uključe i iznesu svoja zapažanja. Polazi se od stava da nijedna informacija nije konačna “jer nastavnik tako kaže”, svaki učenik se podstiče da istražuje, argumentuje, kritički promišlja i učestvuje u izgradnji znanja. 

Veštine komunikacije

Tokom interaktivne nastave deca razvijaju komunikacione sposobnosti, učeći da javno iznesu i odbrane svoje mišljenje. Ali i da uvažavaju i poštuju stavove ostalih učenika u odeljenju. 

Samostalnost

Interaktivna nastava jača samopouzdanje i samostalnost učenika, jer zahteva da sami dođu do tačnih odgovora, da budu samostalni i odgovorni u izvršavanju svojih obaveza. 

Povoljna socio-emocionalna klima u odeljenju

Primenom interaktivne nastave vrši se pozitivan uticaj na socio-emocionalnu klimu jer učenici preuzimaju vodeću ulogu, daju podršku jedni drugima i rade primenjujući različite oblike učenja (u paru, u grupama ili samostalno). 

Primer interaktivne nastave - Privatna gimnazija Tvrđava

Da bi se omogućila organizacija interaktivne nastave tako da je svaki učenik ravnopravan učesnik nastavnog procesa, učionice gimnazije Tvrđave opremljene su najsavremenijim multimedijalnim, audio i video nastavnim sredstvima. Tehnologija je obavezan deo interaktivno organizovanog časa, zato svaki učenik Tvrđave dobija najnoviji laptop kako bi učestvovao u predavanju, igricama, kvizovima i testovima. 

Interaktivna nastava u Tvrđavi počinje kratkim predavanjem koje za cilj ima da upozna učenike sa temom, kao i da ih zainteresuje i motiviše da se uključe u proces otkrivanja. Zbog toga nastavnik postavlja pitanja i daje istraživačke zadatke na koje učenici samostalno ili u grupi odgovaraju. 

Sva deca mrze izlazak pred tablu, ali u Tvrđavi to je omiljeno mesto. Pitate se zašto? Jer to nije bilo kakva tabla, već interaktivna. Dete koje je pred tablom se sjajno zabavlja takmičeći se sa ostatkom odeljenja koje na svojim pametnim telefonima istovremeno daje odgovor na pitanje postavljeno na tabli.

Zvuči zabavno? I jeste!

Da bi ovakav nastavni čas imao svoje benefite potrebno je da bude dobro organizovan, tako da se ne pretvori u slobodno ćaskanje i pričanje uglas. Zbog toga gimnazija Tvrđava ima strogu selekciju nastavnog kadra,  te je svaki nastavnik škole visoko kvalifikovan metodičar, didaktičar, pedagog i stručnjak u svojoj oblasti. Svaki nastavnik vrlo dobro poznaje savremena nastavna sredstva i metode, dobro vlada modernim tehnologijama i tačno zna na koji način da podstakne aktivnost učenika kako bi što više naučili.

Saznajte više o Tvrđavi i uslovima upisa. 

 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.