Trendovi u obrazovanju za 2024. godinu

Trendovi u obrazovanju
Godina iza nas donela je brojne izazove školama. Fokus je bio na usvajanju novih metoda poučavanja, primeni tehnologije i veštačke inteligencije u nastavi. Dok su briga o mentalnom zdravlju učenika i pitanja o bezbednosti u školi ostala najosetljivija područja kojima treba posvetiti posebnu pažnju u periodu koji je pred nama. Praćenje trendova omogućava nam da unapred vidimo šta se od obrazovanja očekuje, što može biti od ključnog značaja za stvaranje efikasnijih i relevantnijih obrazovnih sistema. Pored toga, ovo nam pomaže da osvetlimo propuste u obrazovanju iz prethodnog perioda i da u kontekstu novih zahteva pronađemo načine da ih prevaziđemo. Pročitajte koji su to trendovi u obrazovanju za 2024. godinu.
Sadržaj

Zadržavanje nastavničkog kadra u struci

Trendovi u obrazovanju za 2024. godinu posebno će se fokusirati na ulogu nastavnika, kao ključnog faktora u unapređenju kvaliteta obrazovanja. Složićemo se da je u poslednjih nekoliko godina nastavnička profesija pretpela brojne izazove koji rezultiraju sve manjim interesovanjem za posao nastavnika, ali i prekvalifikacijom postojećih kadrova. 

Prema podacima iz decembra 2023. godine  u Srbiji će u narednih pet godina nedostajati pet do sedam hiljada nastavnika. Štaviše, koliko nastavnička profesija nije privlačna u društvu svedoči i podatak da je na smeru za nastavnika hemije ove godine upisano tri učenika, na smer biologije dva, fizike sedam, matematike tri, geografije dvadeset, srpskog jezika 60, a istorije 84. Smatra se da je to istorijski minimum upisanih studenata. Da situacija bude gora, nastavničke fakultete više ne upisuju najbolji đaci, što se značajno odražava na kvalitet obrazovanja. 

Razlozi deficita nastavničkog kadra kriju se kombinaciji više faktora, kao što su nedovoljna finansijska naknada koja odbija kvalifikovane pojedince gurajući ih u profesije gde se njhove veštine i znanja više cene; političko mešanje u zapošljavanje koje može dovesti do toga da kvalifikovani kandidati budu zapostavljeni u korist politički povezanih pojedinaca; nedostatak priznanja i poštovanja profesije u društvu; preopterećenost; porast nasilja u školama koji stvara osećaj nedovoljne bezbednosti; nedostatak tehnološke podrške, resursa i prilika za stručno usavršavanje i profesionalni napredak.  

Trend odlaska kvalitetnih nastavničkih kadrova nije samo u našoj zemlji, na primer, u Sjedinjenim Državama alarmantne su stope odlaska nastavnika sa godišnjom stopom fluktuacije od oko 8%

 

Adekvatna obuka nastavnika

Paralelno sa porastom gejmifikacije, inovativnih metoda poučavanja i primene tehnologije u učionici, raste i potreba za obezbeđivanjem specifične obuke nastavnicima. Ignorisanje tehnologije, oduzimanje pametnih telefona i tableta u učionici u trenutnim uslovima može doneti više štete nego koristi obrazovanju. Generacija Z rodila se i raste sa tehnologijom, te je važan zadatak današnjih nastavnika da tom tehnologijom ovladaju i da shvate kako da iskoriste njenu moć u obrazovanju. 

Ovaj pristup zahteva od nastavnika, ne samo osnovnu informatičku pismenost, već i dublje razumevanje tehnologije. Stoga, potreba za kontinuiranom i ciljanom obukom nastavnika postaje presudna u društvu koje teži da odgovori na dinamične zahteve novih generacija i savremenog tržišta rada. Kroz plansko usavršavanje i obuku nastavnici bi trebalo da se osposobljavaju za kreativno i efikasno integrisanje inovativnih obrazovnih metoda u svoje predavanje. 

Personalizacija učenja i okretanje ka “mikro” školama

Trend koji će biti aktuelan i naredne godine je individualizacija učenja, odnosno prilagođavanje sadržaja, metoda i oblika poučavanja svakom pojedinačnom detetu, umesto proseku. Ovo će posebno biti izazovno za državne škole zbog velikog broja učenika u odeljenjima i nedostataka relevantne opreme. Gotovo je nemoguće da se tokom 45 minuta, koliko traje čas, nastavnik posveti svakom od trideset ili više učenika i obezbedi im individualne uslove za napredak. 

Zbog toga nastaju tzv. mikro škole, čija je glavna odlika mali broj učenika u odeljenju i personalizovano iskustvo učenja. Uporedo sa nezadovoljstvom tradicionalnih modela obrazovanja u 2024. godini očekuje se porast mikro škola, kao alternativnih načina da se novim generacijama obezbedi kvalitetna priprema za budućnost. 

U našoj zemlji ovaj trend se ispoljava kroz sve veći broj privatnih osnovnih i srednjih škola, koje nastaju kao alternativa državnim školama, sa ciljem da prevaziđu njihova ograničenja. 

Jedna od takvih škola je privatna srednja škola u Novom Sadu – gimnazija Tvrđava. Odlikuje je primena adaptivnog modela učenja, prema kome svaki učenik ima priliku da usvaja znanja i napreduje svojim tempom. Zbog optimalnog broja učenika u odeljenju, koji je duplo manji nego u državnim školama, nastavnici uspevaju da personalizuju predavanje i pruže svakom detetu šansu da ostvari svoj pun potencijal. 

Učenje na daljinu i primena veštačke inteligencije

Učenje na daljinu i primena veštačke inteligencije (AI) predstavljaju ključne trendove koji su prethodne tri godine transformisali obrazovni pejzaž i čiji će se razvoj nastaviti u 2024. godini. Rastuća potražnja za online obrazovanjem koja je počela nakon pandemije virusom COVID 19,  kao i napredak obrazovne tehnologije dovode do potrebe za primenom sve inovativnijih metoda učenja, kako u virtuelnim, tako i u realnim učionicama. Savremene obrazovne tehnologije idu ka tome da omoguće pristup obrazovanju širom sveta uz potpunu fleksibilnost i prilagođenost individualnim potrebama učenika. 

Pored toga, primena chatbotova koji se zasnivaju na veštačkoj inteligenciji je još jedan trend koji će uticati na oblast obrazovanja u godini koja je pred nama. Iako nastavnici izražavaju zabrinutost da će veštačke inteligencije, poput ChatGPT-a omogućiti “varanje” učenicima, činjenica je da je ovo trend čiji je razvoj tek počeo. Umesto “borbe” sa programima veštačke inteligencije, pred nastavnicima je važan zadatak – da je prihvate, ovladaju njome i još kroz školovanje nauče decu kako odgovorno da je koriste.

Internacionalne saradnje

Jedan od trendova koji će se nastaviti u sferi obrazovanja i u 2024. godini je jačanje internacionalnih partnerstava i učeničkih razmena. Internacionalne razmene omogućavaju deci učenje van uobičajenog školskog programa, pružajući im priliku da steknu praktična iskustva i veštine, da uče o drugim kulturama, jezicima, tradicijama i načinu života, što gradi njihovu globalnu svest i razvija međunarodno razumevanje.

U našoj zemlji postoje brojne nevladine organizacije, kao što su Erasmus + i Tempus, koje se bave kreiranjem programa kulturne razmene za učenike i studente. Međutim, kako ovaj trend sve više jača, brojne škole počinju i same da sklapaju internacionalna partnerstva koja njihovim učenicima donose jedinstveno obrazovno iskustvo sa vršnjacima iz drugih zemalja.Trend sklapanja saradnje između škola je osnova za nove zajedničke projekte, razmene iskustava i inicijative koje obogaćuju obrazovanje svih učesnika.

Zahvaljujući jednoj ovakvoj saradnji između škole Insituto G. Salerno na Siciliji i Gimnazije Tvrđava u Novom Sadu, sicilijanski učenici su posetili Novi Sad i zajedno sa učenicima Tvrđave su istraživali kulturu, istoriju i tradiciju našeg naroda i obrazovnog sistema. Više o tome pročitajte ovde. 

Veće učešće roditelja u aktivnostima škole

Težnja za pružanjem podrške celovitom razvoju ličnosti deteta zahteva blisku saradnju između porodice i škole. U 2024. godini insistiraće se na većoj uključenosti roditelja u aktivnostima škole, kako bi se osigurala potpuna bezbednost i najbolji uslovi za napredak učenika. Uključivanje roditelja kao aktivnih učesnika u školske aktivnosti omogućava stvaranje partnerskog odnosa između škole i porodice koje doprinosi boljem razumevanju potreba učenika i stvaranju podrške kako u školi tako i kod kuće.

Pored pozitivnog delovanja na postignuće i motivaciju učenika, uključenost roditelja u školske aktivnosti takođe ima benefite za mentalno zdravlje dece. Osećaj podrške i prisustvo roditelja u školi može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti. 

Kroz učestvovanje u školskim aktivnostima, kreiraju se zajedničke vrednosti i ciljevi. Više o ovoj temi pročitajte u tekstu Kako izgraditi poverenje između porodice i škole.  

Trendovi u obrazovanju za 2024. godinu - Za kraj

Trendovi u obrazovanju za 2024. godinu pokazuju nam da obrazovni sistem mora biti fleksibilan, otvoren i spreman da se prilagođava da bi odgovorio na izazove. Da bi uspešno pripremile učenike za promenljivo tržište rada, škole, nastavnici ali i sistem u celini moraju kontinuirano da se prilagođavaju inovacijama i trendovima.  

Međutim, ako uzmemo u obzir da veliki broj škola u našoj zemlji još uvek primenjuje tradicionalne metode obrazovanja, da se suočavamo sa ogromnim odlivom nastavnog kadra i da su mere bezbednosti učenika u školi upitne, od presudne je važnosti posvetiti se razvoju novih obrazovnih strategija. 

Gimnazija Tvrđava je škola koja kontinuirano prati trendove i prilagođava svoje pristupe kako bi osigurala najbolje uslove za obrazovanje i vaspitanje novih generacija. Pročitajte više o načinu rada u Tvrđavi. Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.