Kako u praksi izgleda zanimljiv i interaktivan čas

zanimljiv i interaktivan čas
Čas koji se zasniva na predavanju nastavnika i ne daje aktivnu ulogu učeniku, ima višestruke negativne posledice na učenje. Pre svega, ovakav čas nije stimulativan, te neće podsticati radoznalost, motivaciju i želju za saznanjem. U svetu gde je sve digitalizovano i interaktivno, da biste privukli pažnju učenika i zainteresovali ga za učenje, potrebno je da mu ponudite intelektulane izazove. Ovakav pristup treba da ponudi potpuno drugačije iskustvo učenja kroz kreativan i zanimljiv rad na času. U tekstu pročitajte kako u praksi sve ovo izgleda, odnosno kako da pripremite zanimljiv i interaktivan čas koji će podstaći aktivnost učenika i doprineti trajnom usvajanju znanja.
Sadržaj

Šta podrazumeva interakcija na času

Zanimljiv i interaktivan čas je onaj koji podstiče decu da se uključe u nastavu, a interakcija u tom smislu predstavlja interpersonalni odnos između učenika i nastavnika, kao i učenika međusobno. 

Zanimljiv i interaktivan čas insistira na „prenošenju akcije“ sa nastavnika na učenike, koji se uključuju u proces sticanja znanja, zajednički uče i ostvaruju ciljeve učenja, kroz obradu i primenu naučenih nastavnih sadržaja. Zanimljiv i interaktivan čas pozitivno utiče na podizanje nivoa motivacije u odjeljenju, na razvoj saradnje kod dece i podstiče odgovornost učenika za učenje.

Dok u tradicionalnoj nastavi učenici jedva čekaju da zvoni, na interaktivnom času oni su zauzeti onime što se dešava u tih 45 minuta, te preduzimaju zajedničke akcije, razmenjuju mišljenja, uključuju se u debate i koriste raznovrsne izvore znanja. 

Prema novijim definicijama, interaktivno učenje obuhvata i primenu tehnologije na času. Pa se određuje i kao dvosmerna komunikacija između učenika i nastavnika, i učenika međusobno, u kojoj uz primenu tehnologija nastavnik ostvaruje proces poučavanja, a učenik proces učenja. 

Zašto je važno da čas bude zanimljiv

Zanimljiv i interaktivan čas podstiče učenike da dolaze na nastavu, da budu fokusirani na temu i da uče. Neki od benefita ovakvog časa za decu su:

 • Sticanje trajnih i primenljvih znanja
 • Motivacija za učenje i učešće u nastavi
 • Razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti
 • Razvoj veština komunikacije
 • Sticanje samopouzdanja i samostalnost
 • Razvoj saradničkih i prijateljskih odnosa u odeljenju
 • Buđenje interesovanja i radoznalosti 

 

Obrazovne tehnologije potrebne da se organizuje zanimljiv i interaktivan čas

Da bi se unapredio proces nastave i učenja koriste se različite obrazovne tehnologije, koje omogućavaju nastavnicima da organizuju zanimljiv i interaktivan čas. To su uglavnom didaktički mediji koji su zasnovani na kompjuterskim tehnologijama i koriste se za realizaciju nastavnog časa. Obrazovne tehnologije potrebne za organizaciju interaktinog časa su:

Obrazovni softver

Obrazovni softver podrazumeva sklup obrazovnih sadržaja u vidu prezentacija, video-materijala, animacija, različitih radnih materijala za samoprocenu i vrednovanje znanja kao što su kvizovi. 

Postoje različiti obrazovni softveri, kao što su oni za vežbanje čiji je cilj utvrđivanje gradiva, vodiči koji pojašnjavaju i proširuju naučeno gradivo, obrazovne igre (gejmifikacija) koje koriste igru kao alat za učenje i mnogi drugi. 

Primer obrazovnog softvera, odnosno eLearning platforme je Virtuelna učionica koja nudi deci zanimljiva video i tekstualna objašnjenja, kao i interaktivne vežbe sa odgovorima. Ova interaktivna platforma za učenje može da se koristi i na času, ali i samostalno. Posebno je zanimljiva mogučnost praćenja vlastitog napretka kroz osvajanje titula i bedževa, kao i rang listu za svaku urađenu vežbu. 

Još neki alati za učenje koji podstiču aktivnost i međusobnu interakciju svih učesnika obrazovnog procesa su:

 • Kahoot
 • Quizizz
 • Socrative
 • ClassCraft
 • WordWall


Više o ovim alatima i kako ih možete koristiti  da biste realizovali zanimljiv i interaktivan čas pročitajte u tekstu Top 5 alata za interaktivnu nastavu. 

Multimedija

Multimedija u obrazovanju predstavlja kombinaciju teksta, grafike, animacije, zvuka i videa u nastavni proces. Prema tome, multimedijalne tehnologije odnose se na razvoj i korišćenje različitih tehnologija kako bi se poboljšala „vizuelizacija sadržaja“ i interakcija između svih aktera na jednom času. Primer multimedije su, filmovi, interaktivne enciklopedije, emisije, prezentacije i sl. 

Elektronski nastavni materijali

Elektronski nastavni materijali su sadržaji za učenje i poučavanje koji su dostupni na internetu ili nekom elektronskom mediju. Upotreba elektronskih nastavnih materijala zahteva aktivnost učenika i može uključivati i učenje putem istraživanja. U elektronske nastavne materijale ubrajamo  interaktivne multimedijalne plakate, digitalne stripove, veb prezentacije i priručnike, interaktivne animacije i online testove za proveru znanja. 

Obrazovne prezentacije

Obrazovne prezentacije koriste tekst, slike, jednostavne animacije i zvuk sa ciljem da privuku pažnju učenika. Nastavnici mogu pripremati prezentacije za svaki čas kako bi uštedeli vreme za pisanje na tabli i omogućili učenicima da kroz primere vide sve o čemu se govori.  Prezentacije su zapravo “slide show” u koji je moguće ubacivati sliku, video i zvuk. Najjednostavniji alat za izradu prezentacija je Microsoft PowerPoint, dok su savremenije verzije Prezi, in3Dgallery, GoAnimate i druge. Prezentacije se mogu izrađivati u cloudu, što zapravo znači da im nastavnik može pristupiti bilo gde, sa bilo kog uređaja ako ima internet konekciju. 

zanimljiv i interaktivan čas

Uloga nastavnika u organizaciji zanimljivog i interaktivnog časa

Organizacija interaktivnog i zanimljvog časa traži nastavnika koji je spreman da napusti tradicionalne oblike poučavanja i okrene tehnologiju u svoju korist u učionici. Umesto oduzimanja telefona deci, nastavnik treba pametne uređaje da upotrebi u realizaciji interaktivnog časa.

Organizacija ovakvog časa podrazumeva da nastavnik posveti dovoljno vremena pripremi, da tačno zna šta je cilj i koje aktivnosti i alate treba da koristi da bi ga ostvario. Ovo zahteva dobro poznavanje savremenih obrazovnih tehnologija, teme koja se obrađuje, kreativnost i ljubav prema svom poslu.

Prema tome, da bi nastavnik uspeo u realizaciji zanimljivog i interaktivnog časa potrebno je da:

 • Bude ekspert u svojoj oblasti
 • Poznaje innovativne oblike poučavanja i savremene obrazovne tehnologije
 • Bude radoznao i istraživač
 • Osmišljava aktivnosti koje podstiču motivaciju i uključivanje dece u proces učenja
 • Priprema se za čas
 • Otvoren je za inicijativu učenika
 • Razvija partnerski odnos sa decom
 • Kritički procenjuje i samoevaluira svoj rad
 • Permanentno se stručno usavršava

 

Zanimljiv i interaktivan čas u gimnaziji Tvrđava

Gimnazija Tvrđava je moderna privatna srednja škola, čiji je direktor i jedan od osnivača Dragan Kovačević, autor poznatog youtube kanala i platforme za e-učenje Virtuelna učionica. Pored toga, Dragan je nastavnik engleskog jezika i vlasnik IT firme Zequester, specijalizovane za izradu internet platformi za učenje na daljinu i interaktivnih edukativnih sadržaja koja omogućava implementaciju najsavremenije tehnologije u nastavi.

Da bi učenici Tvrđave dobili primenljiva i trajna znanja,  učionice škole opremljene su najsavremenijim multimedijalnim, audio i video nastavnim sredstvima. Tehnologija je obavezan deo interaktivno organizovanog časa,  te svaki učenik dobija najnoviji laptop koji mu omogućava da učestvuje u predavanjima, edukativnim igricama, kvizovima i testovima. 

Svaki čas u Tvrđavi je zanimljiv, zahvaljujući interaktivnoj tabli, različitim obrazovnim softverima, kreativnom i kompetentnom nastavnom kadru. Čas u gimnaziji Tvrđava obično počinje zanimljivom prezentacijom nastavnika koja za cilj ima da upozna učenike sa temom, kao i da ih zainteresuje i motiviše da se uključe u proces otkrivanja. Koristeći različite obrazovne tehnologije nastavnik postavlja izazove i daje istraživačke zadatke, na koje učenici treba da odgovore kroz primenu određenih alata i elektronskih materijala, samostalno ili u grupi.  

Za proveru znanja koriste se alati kao što je Quizizz, koji omogućava interakciju u učionici kroz veliki broj kvizova, anketa i lekcija, kojima učenici pristupaju sa svojih uređaja kroz pažljivo vođstvo nastavnika.

Svaki nastavnik gimnazije Tvrđava vrlo dobro poznaje savremena nastavna sredstva i metode i tačno zna na koji način da podstakne aktivnost učenika na času.

Saznajte više o uslovima upisa u gimnaziju Tvrđava. 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.