E-učionica u srednjoškolskoj nastavnoj praksi

e-učionica u srednjoškolskoj nastavnoj praksi
Pandemija virusom COVID-19 značajno je ubrzala prihvatanje i prilagođavanje novih tehnologija u obrazovanju, te je poslednjih nekoliko godina online učionica u našoj zemlji gotovo menjala tradicionalnu. Iako se ovaj oblik učenja primenjivao i ranije, posebno u svrhe neformalnog obrazovanja, tokom pandemije svi nivoi obrazovanja dobili su svoju online formu. Međutim, sam pojam e-učionice je mnogo širi od online nastave i njeni benefiti su neuporedivo veći. Najveća prednost e-učionice u srednjoškolskoj nastavnoj praksi jeste fleksibilnost, jer se sve aktivnosti učenja odvijaju pomoću pametnih uređaja. Učenici se prijavljivanjem na platformu za učenje međusobno povezuju i dobijaju sve materijale neophodne za rad. U nastavku teksta pročitajte koje karakteristike ima e-učionica u srednjoškolskoj nastavnoj praksi i kako doprinosi kvalitetu učenja i poučavanja.
Sadržaj

E-učionica kao inovativni oblik obrazovanja - Karakteristike

E-učionica u Pedagoškom leksikonu definiše se kao posebna vrsta učionice opremljene audio-vizuelnim nastavnim sredstvima koja su međusobno povezana i čine jednu funkcionalnu celinu. To je sistem koji omogućava stalnu dvostranu komunikaciju između učenika i nastavnika, kao i dobijanje stalne povratne informacije o kvalitetu odgovora, tj. učenja. 

E-učionica na jedinstven način kombinuje karakteristike e-obrazovanja i obrazovanja na daljinu. Kao nastavno okruženje koje je kreirano na mreži World Wide Web, e-učionica ne samo da predstavlja sjajan način za prezentovanje informacija učenicima već omogućava samostalno istraživanje, jednostavnu komunikaciju, evaluaciju i upravljanje procesom učenja uopšte.  

E-učionica je zapravo interaktivan prostor u kome učenici i nastavnici mogu lako da komuniciraju i rade kao tim. Na osnovu svega navedenog možemo zaključiti da su osnovne karakteristike e-učionice sledeće:

 • Digitalizovano okruženje sa kompjuterskom opremom i audio-vizuelnim nastavnim sredstvima
 • Podstiče stalnu interakciju između nastavnika i učenika
 • Uključuje primenu digitalnih nastavnih materijala 
 • Podržava nastavu na daljinu
 • Sve informacije su dostupne online
 • Personalizovan pristup učenju

Kako su svi materijali uvek dostupni učenicima, e-učionica prevazilazi ograničenja fizičkog prostora, obezbeđujući inovativnost, fleksibilnost i beskonačne obrazovne mogućnosti. 

 

E-učenje u srednjoškolskoj nastavnoj praksi

E-učenje u srednjim školama u našoj zemlji primenjuje se uglavnom kao dopuna tradicionalnom obrazovanju. Moderne srednje škole koriste inovativna obrazovna sredstva u nastavi kako bi poboljšale kvalitet učenja i poučavanja. U e-učionici srednjoškolci uz pažljivo vođstvo nastavnika koriste virtuelni prostor i savremena tehnološka sredstva da steknu znanja na zanimljiviji i potpuniji način koji podstiče istraživačko i aktivno učenje. 

E-učionica u modernom srednjoškolskom obrazovanju deo je pametne učionice u kojoj se mogu naći multimedijalni projektori, touch screen monitori, pametne table, laptop računari, tableti, kamere visoke rezolucije, lajv strim predavanja, blu-ray plejeri, 3D štampači, 3D naočare i drugo. Pored toga što pripremaju učenike za rad na tržištu budućnosti, srednje škole koje primenjuju ova savremena obrazovna sredstva značajno doprinose motivaciji i interesovanju učenika za sadržaje koji se uče. 

Najznačajniji doprinos e-učenja srednjoškolskoj nastavnoj praksi ogleda se u:

 • Fleksibilnosti koju omogućavaju savremene informaciono-komunikacione tehnologije
 • Digitalnom pristupu sadržajima koji prevazilazi prostorna i vremenska ograničenja 


Fleksibilnost se ogleda u mogućnosti da se sadržaji personalizuju, odnosno prilagođavaju obrazovnim potrebama i mogućnostima svakog učenika. Primena savremenih tehnologija omogućava nastavniku da prati postignuće svakog pojedinačnog učenika, te da mu obezbedi sadržaje koji odgovaraju njegovom predznanju i tempu učenja. 

Uz pažljivo planiranje i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija nastavnik može transformisati učionicu za potrebe različitih zadataka i ciljeva učenja (individualno učenje, rad u malim grupama, rad u većim grupama, debate…). Korišćenje elektronskih sadržaja, obrazovnog softvera i digitalnih tabli u pametnoj učionici čini prostor za učenje prilagodljivim potrebama srednjoškolaca.

Digitalni pristup sadržajima je jedan od najvećih benefita e-učenja.Čak i ako je reč o e-učenju kao dopuni tradicionalnog poučavanja, učenici imaju pristup lekcijama u e-učionici koliko god puta žele i gde god da se nalaze. Na taj način, lako se mogu podsetiti o čemu se govorilo na času, jer na samo klik od njih nalaze se prezentacije nastavnika, e-knjige ili zajednički projekti sa časa. Takođe, nastavnici jednostavno mogu ažurirati sadržaje i obezbediti dodatne izvore informacija učenicima u svakom trenutku. Neka istraživanja pokazuju da je učenje putem online lekcija do 60% brže u odnosu na tradicionalno, zahvaljujući dostupnosti sadržaja. 

Jedna od srednjih škola u Novom Sadu na čijem primeru možemo videti kako izgleda pametna i e-učionica u srednjoškolskoj nastavnoj praksi je gimnazija Tvrđava. Ova škola svoje metode, tehnike i oblike rada bazira na filozofiji savremenog obrazovanja. Učionice gimnazije Tvrđava opremljene su modernim tehnologijama koje podstiču kreativnost, socijalnu interakciju i aktivno usvajanje znanja. Svaki učenik prilikom upisa dobija vlastiti laptop koji mu omogućava da prati nastavu i aktivno učestvuje u predavanju. 

Uz stručno vođstvo nastavnika učenici koriste različite obrazovne softvere, multimedije, obrazovne prezentacije i elektronske materijale koji pospešuju njihovo učenje i razvoj. Primer jedne takve obrazovne platforme je Virtuelna učionica koja nudi deci zanimljiva video i tekstualna objašnjenja, kao i interaktivne vežbe sa odgovorima. Posebno je zanimljiva mogućnost praćenja vlastitog napretka kroz osvajanje titula i bedževa, kao i rang listu za svaku urađenu vežbu. Takođe, zahvaljujući platformi Knjiga priča, učenici Tvrđave svoje lektire iz srpskog jezika mogu slušati na putu od kuće do škole, dok sede u prevozu ili treniraju. 

Više o obrazovnim softverima i alatima koji se koriste u gimnaziji Tvrđava pročitajte u tekstovima Top 5 alata za interaktivnu nastavu i Kako u praksi izgleda zanimljiv i interaktivan čas.  

Tipovi sadržaja u e-učionici

Koji tipovi sadržaja će se naći u e-učionici zavisi od ciljeva konkretnog časa i obrazovnih potreba svakog učenika. Kako se učenici razlikuju prema stilu učenja, nastavnik treba da primenjuje što raznovrsnije sadržaje u e-učionici da bi svakom učeniku pružio jednake mogućnosti za napredak. Najčešći tipovi sadržaja su:

 • Audio i video predavanja 
 • Knjige, priručnici i uputstva
 • Testovi i drugi oblici provere znanja
 • Interaktivne edukativne igre 

Upravljanje e-učionicom u srednjoškolskoj nastavnoj praksi

Uspeh učenja i poučavanja u e-učionici umnogome zavisi od kompetencija nastavnika. Za razliku od uloge nastavnika u tradicionalnoj školi koja se svodila na “prenošenje” znanja na učenike, u e-učionici nastavnik je ravnopravan partner koji vodi učenike kroz proces izgradnje znanja i veština. Da bi e-učenje ostvarilo svoje potencijale mora biti pažljivo organizovano i vođeno ka unapred određenom cilju. Zbog toga je potrebno posebnu pažnju posvetiti obuci nastavnika za upravljanje e-učionicom (Classroom management) i upoznavanje sa savremenim obrazovnim softverima i programima.

Nastavnik koji uspešno upravlja e-učionicom:

 • poznaje programe za upravljanje e-učionicom
 • ističe ciljeve časa i jasno komunicira sa učenicima
 • podstiče angažovanje učenika primenom odgovarajućih tehnika
 • poznaje savremene obrazovne tehnologije i zna kada i kako da ih primenjuje
 • prati postignuće svakog pojedinačnog učenika
 • ekspert je u svojoj oblasti
 • daje blagovremen i jasan feedback

Za kraj

Možemo zaključiti da savremena tehnologija značajno utiče na način učenja i poučavanja u srednjim školama, a efekti njene primene zavise od stručnosti nastavnika i tehničke opremljenosti škole. E-učionica se u školama u Srbiji primenjuje kao dopuna drugim oblicima obrazovanja (kombinovano obrazovanje) ili kao deo pametne učionice u modernim privatnim školama. 

Zahvaljujući upotrebi savremenog obrazovnog softvera i multimedije, pametne učionice gimnazije Tvrđava omogućavaju adaptivno učenje, te svaki učenik ostvaruje obrazovne ciljeve na način koji najviše odgovara njegovoj ličnosti.  
Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.