Kakve veštine traži tržište rada budućnosti

veštine koje traži tržište rada budućnosti
Svedoci smo nestajanja brojnih zanimanja i pojavljivanja novih. Svetski ekonomski forum upozorava da će do 2025. godine čak 50% zaposlenih morati da se usavrši kako bi se prilagodili brzom tehnološkom razvoju. Razvoj tehnologije i veštačke inteligencije čine tržište rada nepredvidivim. Ovo znači da je pred obrazovanjem, čija je uloga da pripremi mlade za svet rada, važan zadatak. Kod dece treba razvijati one veštine koje će zasigurno biti primenjive i koje će im omogućiti da se adaptiraju poslovima budućnosti, bez obzira kakvi će oni biti. Pošto ne možemo predvideti koji poslovi će dominirati tržištem rada budućnosti, fokus ćemo staviti na veštine koje će biti vrednovane i tražene.
Sadržaj

Osnovne razlike između tradicionalnih i modernih zanimanja

Veštine koje traži tržište rada budućnosti uslovljene su promenama u načinu obavljanja pojedinih poslova. Činjenica je da će se u budućnosti pojavljivati novi poslovi i industrije, ali će se i mnoga postojeća zanimanja samo obavljati na drugačiji način. 

Kako će tehnologija sve više napredovati, ljudi će manuelne i repetitivne poslove moći da prepuste različitim tehnološkim rešenjima. To znači da će se ljudi uglavnom fokusirati na poslove koje nije moguće “isprogramirati”, odnosno one koji zahtevaju instinkt, kreativnost, komunikaciju, inovativnost, stvaralačko rešavanje problema i spontanost. 

Istraživanja pokazuju da će ljudi u budućnosti težiti fleksibilnosti i balansu između privatnog života i posla. Pa će tragati za poslovima koji omogućavaju remote rad, fleksibilno radno vreme i duge beneficije koje i danas kompanije nude da bi privukle talente. 

Za razliku od tradicionalnih zanimanja koja su zahtevala da ih naučite jednom i na isti način obavljate do kraja radnog veka, moderna zanimanja traže da se ljudi konstantno usavršavaju i prilagođavaju promenama.

Trendovi na tržištu rada trenutno

Od pandemije virusom Covid 19, tržište rada je videlo brojne promene – od prelaska na rad na daljinu, do hybridnog modela rada i učestalog menjanja poslova. Ovo su neki od trendova koji nas očekuju u 2024. godini:

 

Fokus na profesionalnom razvoju 

 

Dugo vremena jedina stvar na koju su se zaposleni fokusirali prilikom izbora posla bila je kompenzacija, odnosno plata. Danas, glavni motivator za privlačenje talenata, posebno u tehnološkoj industriji je mogućnost za karijerni napredak. 

Nedavno istraživanje McKinsey-a otkrilo je da današnji kandidati uglavnom postavljaju pitanje – “Koliko mogu da napredujem ovde?” i čak 83% radnika smatra da je na random mestu važna mogućnost izgradnje znanja i veština. Fleksibilnost

 

Još jedan trend za kojim zaposleni danas žude je fleksibilnost. Nakon pandemije postalo je normalno da ljudi imaju mogućnost fleksibilnih radnih sati ili lokacije na kojoj rade. Da bi privukle talente mnoge kompanije nude mogućnost izbora lokacije zaposlenima, kao i izbor načina na koji će obavljati  posao i radnog vremena. 

 

Čak i male mere, poput mogućnosti odlaska na lekarske preglede u bilo koje vreme ili eksperimentisanje sa načinima obavljanja zadataka mogu povećati angažovanost, zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih.  

 

Agilna otpornost

 

Često pitanje koje se čuje na razgovoru za posao u današnje vreme je “Kako se nosite sa stresom i pritiskom?”. Otpornost na stres i krizne situacije je izuzetno cenjena veština na današnjem dinamičnom tržištu rada. 

 

Agilna otpornost kao novi trend na savremenom tržištu rada ne samo da podrazumeva otpornost i reakciju na promene, već proaktivno traženje novih rešenja. To znači da zaposleni treba izazove ne samo da prevaziđu, već da ih vide kao prilike za inovacije. 

 

Da bi se ovo postiglo potrebno je da ljudi budu osposobljeni da razmišljaju van poznatih okvira, da sarađuju sa drugim timovima i neguju multidisciplinarni pristup u radu. 

 

Usmeravanje na ljudski kapital

 

Ova godina smatra se godinom ulaganja u ljude, odnosno ljudski kapital. Sve više organizacija počinje da eksperimentiše pristupom upravljanju promenama usmerenim na ljude. 

 

Šta to zapravo znači?

 

Naime, kompanije teže da razviju i implementiraju različite programe sa ciljem da pomognu svojim zaposlenima da se lakše nose sa promenama. Mišljenje zaposlenih izuzetno se vrednuje, te dobijaju pravo glasa kroz ankete, fokus grupe, opšte sastanke ili pojedinačne razgovore. 

 

Pored toga, kompanije teže da im obezbede neophodne obuke i podršku. Prema tome, ovaj novi trend podrazumeva da se zaposleni razvijaju zajedno sa organizacijom.

 

Veštine koje traži tržište rada budućnosti

Na osnovu analize razlika između tradicionalnih i modernih zanimanja i uvidom u trenutne trendove na tržištu rada, možemo zaključiti koje osobine će sigurno biti vrednovane u budućnosti. 

Umesto da se obrazovni sistem oslanja isključivo na memorisanje činjenica, potrebno je usmeriti se na razvoj praktičnih i primenljivih veština koje će omogućiti učenicima da se lakše prilagode promenama i inovacijama na tržištu rada. 

Fokusiranjem na razvoj ovih veština, umesto slepog učenja informacija iz knjiga, škole učenicima mogu da ponude ključne alate za uspeh u budućnosti. 

Jedino na taj način obrazovanje će postati relevantno i usmereno ka stvarnim potrebama modernog društva i ekonomije.

Kreativnost i originalnost

Osnovna vrednost čoveka u odnosu na veštačku inteligenciju je upravo sposobnost da ponudi nešto novo. Veštačka inteligencija nudi rešenja koja već postoje. Zbog toga obrazovanje umesto gušenja dečije mašte i insistiranja na jednom gotovom rešenju, treba da podstiče kreativnost kod dece. 

Nastavnici treba da daju deci izazove i prilike da sami istraže teme, te da izvedu nove zaključke i daju vlastite deje. Učionica treba da postane prostor za eksperimentisanje i inovacije, gde su učenici podstaknuti da misle izvan okvira i da koriste maštu. To se može postići kroz primenu inovativnih obrazovnih sredstava,  metoda i aktivnosti. 

Inicijativa

Pasivnost i poslušno odrađivanje posla ostali su na tržištu rada prošlog veka. Preuzimanje inicijative, istupanje i davanje predloga su poželjne karakteristike zaposlenih u savremenim kompanijama. Ako škole insistiraju na slepoj i bespogovornoj polsušnosti, gde je nastavnikova reč jedina opravdana i ispravna, deca neće naučiti da pokažu inicijativu.

Zbog toga je ključno da obrazovni sistem promoviše kulturu preuzimanja inicijative i proaktivnog ponašanja. To se može postići kroz različite metode i aktivnosti koje omogućavaju učenicima da preuzmu odgovornost za svoje učenje i da aktivno učestvuju u izgradnji znanja, donošenju pravila i odluka u učionici. 

Na primer, škola može podsticati učenike da se uključe u različite sekcije usmerene na razvoj preduzetništva. To mogu biti, na primer, simulacije vođenja poslovnih sastanaka, kreiranje biznis planova ili učestvovanje u takmičenjima za mlade preduzetnike.

Veštine javnog nastupa

Istraživanja pokazuju da osobe koje imaju strah od javnog izlaganja imaju znatno manju mogućnost unapređenja i profesionalnog napretka od onih koji se ne plaše da javno izlažu. 

Sposobnost komunikacije i prezentovanja biće sve cenjenija u budućnosti i ona je zasigurno ono što veštačka inteligencija i tehnologija ne mogu preuzeti. 

Veštine javnog nastupa grade se i u porodici i u školi. Nastavnici treba da podstiču decu da iznose svoje mišljenje, uvažavaju ga i uključuju u proces donošenja odluka. Sve ovo povoljno deluje na njegov kasniji odnos prema javnom istupanju. 

Više o ovoj temi pročitajte u tekstu Zašto je razvoj veština javnog nastupa bitan za kasniji uspeh dece u životu. 

Stvaralačko rešavanje problema 

U vreme veštačke inteligencije, sposobnost stvaralačkog rešavanja problema i fleksibilnog pristupa sve više se ceni.  Tradicionalni pristupi obrazovanju uglavnom se fokusiraju na memorisanje činjenica i primenu standardnih načina za rešavanje problema.

Da bi se podsticalo stvaralaštvo u školi umesto zadataka sa jednoznačnim rešenjima učenicima treba davati zadatke sa problemima otvorenog tipa, koji zahtevaju razmišljanje i eksperimentisanje. 

Takođe, mlade treba podsticati da rade u timovima i zajednički traže rešenja problema. Kroz saradnju i brainstorminge neguje se inovativnost i stvaralački pristup.  

Informatička pismenost

Budućnost se vrti oko tehnologije i interneta. 

Digitalna i kompjuterska pismenost su i danas neke od najvažnijih kompetencija za posao. A za nekoliko godina biće nemoguće raditi bez ovih veština. Ovladavanje tehnološkim rešenjima, pronalaženje, analiziranje i odgovorno korišćenje informacija na internetu biće osnova ne samo za zapošljavanje već za snalaženje u savremenom svetu. 

Da bi išle u korak sa vremenom, škole moraju kod dece razvijati kompjutersku i digitalnu pismenost. To se postiže pravilnom upotrebom digitalnih alata u učionici i podsticanjem dece da kritički promišljaju informacije do kojih dođu. 

Na primer, gimnazija Tvrđava je srednja škola usmerena na razvoj veština koje decu u potpunosti pripremaju za budućnost. Pored savremenih obrazovnih metoda, interaktivnih časova i istraživačkog rada, učenici dobijaju lične laptopove koji im omogućavaju da prate časove i uče uz pomoć modernih tehnologija. 

Kakve veštine traži tržište rada budućnosti - Za kraj

Iako je teško da sa sigurnošću tvrdimo kako će izgledati tržište rada budućnosti, jasno je da  će zahtevati veštine koje tradicionalni obrazovni sistem često zanemaruje. Kako bi se osiguralo da mladi steknu veštine potrebne za uspeh u dinamičnom radnom okruženju budućnosti, potrebna je promena u načinu obrazovanju. 

Umesto tradicionalnog, pasivnog pristupa, obrazovni sistem treba da promoviše učenje kroz interaktivne nastavne metode. Učionice bi trebalo da budu opremljene savremenom tehnologijom koja podržava ovaj pristup. Nastavnici kao mentori treba aktivno da uključuju učenike u proces sticanja znanja i veština, pomažući im da razviju sposobnosti potrebne za uspeh u budućem poslu.

Ovakav pristup nastavi i obrazovanju se neguje u srednjoj školi Tvrđava u Novom Sadu. Saznajte više o uslovima upisa

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.