Zašto je razvoj veština javnog nastupa bitan za kasniji uspeh dece u životu

veština javnog nastupa
Razvoj veština javnog nastupa smatra se jednom od najvažnijih kompetencija današnjice. Činjenica je da ljudi koji umeju da izraze svoje mišljenje javno, lako impresioniraju druge i imaju značajnu prednost u profesionalnom i privatnom životu. Zbog toga savremeno obrazovanje veliku pažnju posvećuje razvoju veština komunikacije i javnog nastupa. I dok neka deca uživaju u izlaganju i pažnji drugih, druga postaju nervozna i uplašena kada treba da stoje ispred gomile ljudi i javno iznose svoja zapažanja o određenoj temi. Ukoliko se deca tokom odrastanja adekvatno podstiču, mogla bi da nauče da govore uverljivo i da izgrade veštine javnog nastupa. Pročitajte zašto je razvoj veština javnog nastupa bitan za kasniji uspeh dece u životu i kako ga podsticati.
Sadržaj

Benefiti veština javnog nastupa

Razvoj veština javnog nastupa u detinjstvu značajno utiče na kasniji uspeh deteta u životu. Prema istraživanjima, osobe koje imaju strah od javnog izlaganja imaju 10% nižu platu i oko 15% manju mogućnost za unapređenje u menadžerske pozicije, od onih koje nemaju ovaj strah. 

Neki od najvažnijih benefita koje donose razvijene veštine javnog nastupa su:

Visok nivo samopouzdanja

Iznošenje svog znanja i mišljenja pred grupom pozitivno utiče na samopouzdanje, te su ljudi koji imaju dobre veštine javnog nastupa samouvereni i sigurni u sebe. Oni kritički promišljaju ono o čemu govore i teže da grupi prenesu svoja uverenja i znanja. Kako se samopouzdanje u velikoj meri gradi na priznanjima drugih, kao i doživljaju zadovoljstva i uspeha, jasno je da je uspešan javni nastup važan u razvoju sigurne i samostvarene ličnosti. 

Profesionalni napredak

Kao što prethodno pomenuta istraživanja pokazuju veština javnog nastupa značajno povećava šanse za napredovanje u karijeri. Bez obzira kojom profesijom da se dete bavi u budućnosti, veština javnog nastupa omogućava mu da svoje ideje, osećanja i stavove prenese drugima i da na taj način ostvari određene ciljeve. Bilo da želi da proda svoj proizvod, da pokaže svoje znanje u određenoj oblasti ili da predstavi poslovnu ideju saradnicima, osoba koja je elokventna i samouverena u izlaganju, postizaće veći profesionalni uspeh. 

Umrežavanje

Ljudi koji se imaju razvijene veštine javnog nastupa lakše se upoznaju i povezuju sa drugima, te šire mrežu kontakata i poznanika, što je važan preduslov poslovnog uspeha. Veštine javnog nastupa omogućavaju im da aktivno učestvuju na stručnim konferencijama i skupovima, da komuniciraju sa stručnjacima iz svoje oblasti, bez straha odgovaraju na pitanja i kontinuirano se usavršavaju. Sva ta iskustva i poznanstva donose nove prilike za uspešan i ispunjen profesionalni, kao i privatni život. 

Moć ubeđivanja i liderske veštine

Osobe koje imaju razvijenu veštinu javnog nastupa u stanju su da kroz neverbalnu i verbalnu komunikaciju ubede ljude da prihvate njihove ideje. Bilo da je reč o ubeđivanju potencijalnog klijenta da kupi neki proizvod, investitora da uloži u ideju ili dece da urade domaći zadatak, potreba za ubeđivanjem drugih da urade nešto u našem interesu je sastavni deo života. Važno je naglasiti da ubeđivanje ne podrazumeva laganje i smicalice, već je to tehnika prenošenja istinite poruke na način koji će je učiniti primamljivijom za određenu grupu. 

Šta ometa spremnost za javni nastup?

Nisu svi ljudi dobri govornici, niti svi vole da privlače pažnju. Često javno prezentovanje izaziva jaku tremu, nervozu i osećaj nelagodnosti. U određenoj meri ovo je normalna reakcija na javni nastup, koja se javlja čak i kod ljudi koji su iskusni govornici. Prema tome, što više vežbate veštine javnog nastupa, što bolje poznajete oblast o kojoj pričate i stičete iskustvo u javnom izlaganju bićete sigurniji tokom javnog nastupa, te će i trema biti manja. 

Neke od najčešćih prepreka spremnosti za javni nastup su:

Nedostatak samopouzdanja

Pomenuli smo da ljudi koji imaju razvijene veštine javnog nastupa obično imaju visoko samopouzdanje i sigurni su u sebe. Sa druge strane nedostatak vere u svoje sposbnosti i nesigurnost, neke su od najčešćih prepreka zbog kojih deca ili odrasli izbegavaju javno da izlažu.

Ukoliko dete ne veruje u sebe, najpre je potrebno da kontinuirano radite na podsticanju i izgradnji negovog samopouzdanja. Saznajte više o tome kako možete razviti samopouzdanje kod dece. 

Nedovoljno poznavanje materije o kojoj se govori

Spremnost za javno izlaganje povezana je i sa poznavanjem određene oblasti, te će oni koji nisu dobro pripremili svoju prezantaciju ili nisu sigurni o čemu treba da pričaju postizati manji uspeh na javnim izlaganjima. Obično ovi ljudi nerazgovetno i brzo pričaju, mucaju, prave duge pauze i koriste poštapalice. Da bi se ovo prevazišlo potrebno je pripremiti se za javni nastup, odnosno dobro se upoznati sa temom o kojoj se govori. 

Strah od javnog nastupa – glosofobija

Čak 74% ljudi na svetu ima strah od javnog nastupa – glosofobiju. Ovaj strah je toliko jak da osoba bez obzira koliko dobro poznaje materiju o kojoj izlaže, počinje veoma brzo da priča i zaboravlja svoj tekst usled pojačane nervoze. 

Poštapalice i loša dikcija

Još jedna prepreka uspešnog javnog nastupa je korišćenje previše poštapalica iz svakodnevnog života, kao i loša dikcija koja ne drži pažnju publike. Dobar javni nastup nužno podrazumeva dobru dikciju, razgovetnost, jasnoću, tonalitet i intonaciju jer upravo to budi slušaoce i usmerava njihovu pažnju na ono što govorite. 

Strah od tuđeg mišljenja

Zajedno sa nedostatkom samopouzdanja neretko ide i strah od mišljenja drugih ljudi. Ovo se naročito javlja kod dece, te ponekad neće izneti svoje mišljenje na času ili postaviti pitanja da ih neko ne bi ismevao ili da ne bi izazvali negativnu reakciju vršnjaka. Zbog toga je izuzetno važno kreirati sigurnu atmosferu na času, tako da se svako dete može bez stida i straha da iznese svoje mišljenje. 

Kako podsticati razvoj veština javnog nastupa?

Veštine javnog nastupa grade se tokom čitavog odrastanja deteta, u porodici i u školi. Roditelji koji neguju demokratski i autoritativni vaspitni stil podstiču dete da iznese svoje mišljenje, uvažavaju ga i uključuju u proces donošenja odluka, što pozitivno utiče na njegov kasniji odnos prema javnom istupanju. 

Evo nekih načina na koji možete podsticati veštine javnog nastupa:

Igra uloga. Davanje detetu određene uloge kroz koju treba da predstavi i iznese neki stav izuzetna je tehnika za razvoj prezentacionih veština. Kako dete treba da glumi ulogu koju je unapred dobilo, neće imati strah od mišljenja drugih ljudi, a sa druge strane će vežbati javni nastup i sticati iskustvo govora pred publikom.

Zanimljive debate. Uključite dete u diskusiju o određenim temama, podstaknite da ga istraži, kritički promisli i argumentuje svoje stanovište. Potrudite se da tema o kojoj se govori bude podsticajna i interesantna za učesnike debate. 

Slušanje izlaganja drugih ljudi. Veštine javnog nastupa razvijaju se i posmatranjem modela. Budite uzori deci i trudite se da vas vide kako i sami javno nastupate. Pored toga, slušajte zanimljive govore zajedno. Na ovaj način, deca će početi nesvesno da usvajaju tehnike verbalne i neverbalne komunikacije koje vide i čuju. 

Uključivanje u vannastavne aktivnosti. Vannastavne aktivnosti poput glume, pevanja, recitovanja i sviranja su sjajan način za razvoj veština javnog nastupa. Ove aktivnosti pored toga što su dobrovoljne i dete u njima uživa, daju mu priliku da vežba ono u čemu je dobar zajedno sa vršnjacima, te da na času, priredbama ili takmičenjima prezentuje ono što je naučilo. 

Uloga škole u razvoju veština javnog nastupa

Osnovna uloga savremene škole je da kod mladih razvije kompetencije za uspešan život i rad u 21. veku. Kako razvoj veština javnog nastupa zahteva individualni pristup svakom detetu, kao i kreiranje sigurne i pozitivne sredine, državne škole sa velikim brojem učenika i zastarelim metodama rada nemaju uslove da kontinuirano podstiču razvoj ovih veština. Stoga, veštine javnog nastupa ostaju rezervisane samo za ekstrovertnu decu koja su uključena u školske priredbe, ističu se na času i dobrovoljno angažuju u debatama. Sa druge strane, deca koja su povučenija ostaju u senci, što se negativno odražava na razvoj komunikacionih, prezentacionih i veština javnog nastupa. 

Savremene škole koje primenjuju raznovrsne oblike nastave, poput grupne, projektne, ili tandemske, teže da svakom detetu daju priliku da javno nastupa. Jedna od takvih škola je gimnazija Tvrđava. Nastavnici škole posebnu pažnju na društveno-jezičkom smeru posvećuju upravo  razvoju samopouzdanja i sigurnosti prilikom javnog obraćanja. Mladi vežbaju pravilnu dikciju, uče da kontrolišu svoje emocije i glas prilikom javnog nastupa, ali i kako da ostvare kontrolu nad publikom u smislu pažnje, interesovanja i usmeravanja mišljenja. Sve ovo ima za cilj da decu pripremi za javni nastup i učini ga sastavim delom profesionalne svakodnevice. Na taj način, gimnazija Tvrđava svoje učenike u potpunosti priprema za najtraženija zanimanja 21. veka

Za kraj - Misliti brzo i izlagati pametno

Savremeno društvo traži pojedinca koji je sposoban da jasno iznese svoje stavove i da inspiriše druge ljude na akciju. Svaki poslodavac želi da sarađuje sa osobom koja kritički razmišlja, ume da prezentuje i izrazi svoje mišljenje na prilagođen način. Zbog toga, ovladavanje veštinama javnog nastupa još tokom odrastanja omogućava uspešno prevazilaženja izazova koje donosi tržište rada 21. veka. 

Pogledajte više o veštinama koje razvija društveno-jezički smer gimnazije Tvrđava.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.