Nezainteresovanost deteta za školu i kako je prevazići

nezainteresovanost
Nedostatak interesovanja deteta za školu je čest problem u savremenom društvu. Razlozi nezainteresovanosti mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Unutrašnji leže u samom učeniku, dok spoljašnji proizilaze iz okruženja. Prvi su povezani sa gubitkom motivacije, zdravstvenim problemima, stresom ili usmerenošću deteta na druge aktivnosti. Nasuprot tome, spoljašnji uzroci koji izazivaju nezainteresovanost su nastavnici, tradicionalni oblici rada koji dete prilagođavaju proseku ili neusklađenost sistema obrazovanja sa zahtevima 21. veka. Spoljašnji faktori neretko mogu izazivati unutrašnje. Na primer, tradicionalni oblici nastave koji podrazumevaju pasivnu ulogu učenika u učionici, mogu dovesti do pada motivacije i gubitka interesovanja deteta za školu. Kao posledica nezainteresovanosti javlja se slabo ili nedovoljno školsko postignuće, mehaničko učenje, bunt i nezadovoljstvo kod dece. Sve ovo predstavlja veliki izazov za nastavnike i roditelje koji treba kontinuirano da podstiču motivaciju i ljubav prema otkrivanju, te da nastavne sadržaje učine zanimljivim, inovativnim i korisnim. Evo nekoliko saveta kako to da uradite.
Sadržaj

Dajte deci izbor

Nezainteresovanost je često uslovljena moranjem. Moraš da:

  • pročitaš lektiru
  • napišeš referat
  • dobiješ 5 iz matematike
  • uradiš kolut unapred
  • sediš i ćutiš na času
  • se slažeš sa mišljenjem nastavnika
  • naučiš 100 strana napamet

Ako detetu kažete da sve ovo mora da uradi, samo zato jer to piše nastavnom planu i programu, zasigurno mu nećete probuditi motivaciju ili interesovanje za učenje. Ali ako detetu ukažete na sve benefite koje mu to donosi i ako mu date izbor sigurno ćete probuditi njegovu radoznalost.

 Na primer, umesto obaveze da pročita lektiru, možete dati detetu priliku da pročita knjigu po izboru i da je predstavi, da objasni zašto je izabralo baš tu knjigu, šta mu se tu dopalo. Na taj način stičete  uvid u detetova interesovanja, koji će vam pomoći da individualizujete nastavni proces. Možete mu ispričati samo jedan detalj lektire koji verujete da će njemu biti zanimljiv i koji će ga podstaći da pročitadelo u celini. Smisao učenja je da pronađete način da motivišete dete i da mu stvorite želju da uči, a ne da ga naterate da sedi, ćuti i uči ono što je propisano.

Podstaknite aktivnost u procesu učenja

Najveći nedostatak tradicionalne nastave je pasivna uloga učenika, koja podrazumeva ćutanje, slušanje i pažljivo upijanje nastavnikovih reči. Ovakakv vid jednosmerne komunikacije izaziva dosadu i nezainteresovanost učenika. To se može manifestovati dremanjem na času, izbegavanjem nastave ili ometanjem časa.

Savremena nastava u centar obrazovnog procesa stavlja učenika, te on postaje aktivan učesnik svog razvoja i sticanja znanja.

Koristite inovacije u nastavi

Zastareli oblici nastavnog rada izazivaju nezainteresovanost učenika. Podstaknite decu na istraživački rad unošenjem inovacija u učionicu. Umesto bežanja od tehnologije, iskoristite sve obrazovne mogućnosti koje vam ona nudi da biste podstakli kreativnost, kritičko mišljenje i uključenost učenika u proces učenja. Pokažite deci da i sadržaji koji se učine dosadnim mogu da budu zanimljivi ako promenimo pristup.

Na primer, nastava u privatnoj gimnaziji Tvrđava realizuje se u moderno dizajniranim učionicama koje nastavni proces čine dinamičnim, a učenje zanimljivim. Škola je opremljena najsavremenijim obrazovnim tehnologijama, kao što su interaktivne table, tablet uređaji, računari, te se učenje bazira na „gejmifikaciji“ i online materijalima koji su u svakom trenutku dostupni učenicima. Upotreba edukativnog softfera podstiče istraživačko i problemsko učenje, razvija kritičko mišljenje i budi ljubav učenika prema učenju.

Ne donosite odluke umesto dece

Nezainteresovanost za školu, pre svega srednju, može biti izazvana težnjom deteta da udovolji roditeljskim željama. Neretko se dešava da roditelji svesno ili nesvesno usmeravaju decu ka ostvarivanju njihovih želja, pa deca uče nemački, čak i ako zaista uživaju u francuskom. Ili, biraju srednju školu koju članovi porodice ističu kao najbolje rešenje.

Sve ovo dugoročno izaziva odbojnost deteta prema školi. Zbog toga je važno da roditelji budu savetnici svog deteta kada biraju izborne predmete ili srednju školu, ali da nikako oni ne budu ti koji donose odluku za dete. Više o ovoj temi možete pročitati u tekstu Vodič za roditelje – 7 saveta kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu.

Koristite primere iz svakodnevnog života

Nezainteresovanost za školu je često uslovljena nemogućnošću dece da povežu ono što uče sa svakodnevnim životom. Zbog toga školsko gradivo opadaju kao dosadno i beskorisno. Ukoliko im pokažete njihovu primenu i navedete primere koji su im bliski podstaći će te interesovanje i radoznalost. 

Pored toga, možete pitati učenike da sami navedu primere, osobe iz okruženja ili sve što ih asocira na temu o kojoj se govori. Aktiviranjem deteta na ovakav način ono počinje da doživljava gradivo, da ga promišlja, što produbljuje interesovanje i doprinosi trajnosti naučnog.

Ohrabrite inicijativu

Nezainteresovanost za školu se može javiti i usled pada motivacije. Zamislite dete koje je aktivno, uključuje se u razgovor na času, javlja se da odgovara, pokazuje trud i interesovanje, ali ne dobija povratnu informaciju od okoline. Dugoročno, ovo može izazvati gubitak interesovanja za školu. Zbog toga je važno da pohvalite dete u procesu učenja, da ohrabriti njegovu inicijativu i da ga podstaknete da nastavi da otkriva. Na ovaj način nećete “pogurati” interesovanje samo tog deteta, već sve ostale dece u razredu. 

Ako želite dodatne informacije o ovoj temi pročitajte i tekst Kako motivisati decu. 

Prilagodite rečnik

Slažemo se da je komunikacija na školskom času formalna, te da je cilj svakog nastavnog predmeta da dete ovlada i određenom stručnom terminologijom. Ali ako se deci obraćate samo stručno i formalno, potencijalno vas neće razumeti. Deca lako odustaju. Ako ne shvate šta pričate, neće se preterano truditi i ispitivati vas šta koja reč znači. 

Prema tome,  odlika dobrog nastavnika je približavanje sadržaja deci, na način koji je njima blizak i razumljiv. Na primer, kada koristite stručnu terminologiju, pitajte decu da li znaju šta određena reč znači, na šta ih asocira, da li su je ikad čuli… Možda nećete doći do tačnog odgovora, ali će te se lepo nasmejati i zabaviti. Deca će biti zainteresovana da im otkrijete značenje te reči i sigurno će je zapamtiti. 

Budite prijatni i pružite podršku

Razvoj interesovanja kod dece je kontinuiran proces, koji zahteva strpljenje. I pre nego što se naljutite na decu jer su nezainteresovana za školu, dobro razmislite o faktorima koji su do toga doveli. Ljutnja i napadi izazvaće dodatnu otpornost. Deca neće uživati na času istorije, samo jer se nastavnik ljuti jer im je dosadno. Ali će zaista uživati ako je čas zanimljiv i budi radoznalost. 

Isti slučaj je i kod kuće. Nijedno dete se nije zainteresovalo za školu da bi smirilo ljutog roditelja. Zbog toga je važno da prilagodite svoju komunikaciju, da budete prijatni i puni razumevanja. Pričajte sa decom, otkrijte razloge njihove nezainteresovanosti i pružite im podršku. 

Škola koja podstiče interesovanje

Škola je glavni faktor od kog zavisi interesovanje deteta. Kada uđu u školu deca treba da se osećaju dobrodošlo, prijatno i inspirisano. Zbog toga je važno kreirati okruženje koje nije “dosadno”, hladno i formalno. Unesite različite oblike rada u učionicu, igre, tehnologiju, knjige – podstaknite decu da otkrivaju. 

Adaptivni model učenja koji se primenjuje u gimnaziji Tvrđava polazi od talenata i mogućnosti svakog učenika. Ovakav obrazovni pristup u kombinaciji sa modernim, podsticajnim okruženjem i stručnim  nastavnim kadrom omogućava svakom učeniku da dostigne svoj maksimum, a da u isto vreme neguje svoja interesovanja.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pročitajte:

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.