Prednosti i mane privatnih srednjih škola u Srbiji

prednosti i mane privatnih srednjih škola u srbiji
Poslednjih nekoliko godina u našoj zemlji sve veći broj roditelja odlučuje da svoje dete upiše u privatnu srednju školu. Uporedo sa rastom broj zainteresovanih za sticanje kompetencija van državnih škola, nastaje sve veći broj privatnih obrazovnih ustanova koje postaju jednaka alternativa državnim. Iako mnogi sumnjaju u verodostojnost diplome stečene u privatnoj srednjoj školi, istina je da su mnoge od ovih ustanova akreditovane, odnosno priznate pred zakonom Republike Srbije, te se vreduju na isti način kao i državne. Štaviše, ukoliko uzmemo u obzir da mnogi inostrani fakulteti više vrednuju diplome privatne nego državne srednje škole, postaje jasno zašto roditelji biraju privatno obrazovanje za svoju decu. Činjenica je da sve izraženiji nedostaci i propusti državnih škola iniciraju potrebu za privatnim školstvom, međutim ni ove škole nisu idealne. U želji da vam pomognemo da napravite pravi izbor u nastavku teksta ukazaćemo na osnovne prednosti i mane privatnih srednjih škola u Srbiji.
Sadržaj

Prednosti privatnih srednjih škola u Srbiji

Moderno opremljen prostor

Moderno i funkcionalno opremljen prostor je svakako jedna od značajnih prednosti privatnih srednjih škola. Za razliku od državnih učionica koje poseduju samo veliki broj klupa, tablu i katedru, učionica privatne škole obično je opremljena najsavremenijom tehnologijom koja može da podrži inovativne obrazovne pristupe. Pored udobnosti o kojoj se vodi računa, prostorije privatnih srednjih škola poseduju interaktivne table, tablet uređaje, računare i drugu opremu koja proces učenja čini dinamičnim i zanimljivim.

Primena savremenih tehnologija u nastavi obezbeđuje veću raznovrsnost nastavnih metoda i sadržaja, te svaki učenik ima priliku da stiče znanje na način koji njemu najviše odgovara. Umesto pasivnog prepisivanja nastavnih sadržaja sa table, ovakav način rada podstiče aktivnost, kreativnost i razvoj digitalnih veština kod dece.

Savremeni obrazovni pristupi

Za razliku od državnih škola, koje još uvek primenjuju tzv. frontalni pristup u nastavnom procesu, u radu privatnih srednjih škola akcenat je na aktivnosti učenika u procesu izgradnje vlastitog znanja. U privatnim srednjim školama, nastavnik koji stoji ispred trideset učenika i jednolično ponavlja propisane nastavne sadržaje, zamenjen je edukatorom koji nastavu postavlja problemski i traži umnu aktivnost učenika.

Ovakav pristup podstiče kritičko razmišljanje, istraživački rad i kreativnost dece. Učenici rade na zajedničkim projektima, čime razvijaju komunikacione veštine, empatiju, spremnost za timski i individualni rad, kao i sposobnost da naučeno primene u praksi.

Motivisan nastavni kadar

Privatne srednje škole veliku pažnju posvećuju izboru nastavnog kadra, jer od nastavnika u velikoj meri zavisi kvalitet nastave, a samim tim zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja.

U državnim školama nastavnici su često nedovoljno motivisani za rad, te svoj posao obavljaju „rutinski“. Nezadovoljni položajem prosvete u našoj zemlji, niskim platama i odnosom roditelja prema njima, često nesvesno svoje nezadovoljstvo prenose u učionicu. Nadalje, državna škola ne prepoznaje i ne vrednuje individualne razlike između nastavnika, te će isti položaj imati nastavnik koji kreativno, posvećeno i odgovorno obavlja svoj posao i onaj koji to radi formalno. Ovakakv pristup dodatno negativno utiče na motivaciju kod dece.

Odnos učenika prema nastavnom predmetu u velikoj meri zavisi od predmetnog nastavnika, stoga, privatne srednje škole teže da motivišu svoje nastavnike, te da postignu zadovoljstvo svih aktera u procesu vaspitanja i obrazovanja.

Manji broj učenika u odeljenjima

Jedna on najznačajnijih prenosti privatnih škola u odnosu na državnu je svakako manji broj učenika u odeljenjima. U zavisnosti od konkretne škole, ovaj broj je često dva do tri puta manji nego u državnoj.

Postoje brojne prednosti malog broja učenika. Pre svega, nastavni proces se individualizuje i prilagođava predznanju, potrebama i mogućnostima konkretnog deteta. Ovakvim pristupom nastavnik može da prati i evaluira rad svakog deteta, te da podstiče maksimalan razvoj njegovih potencijala, umesto prilagođavanja učenika proseku koji je sistem propisao.

Nadalje, mnogi roditelji su privatne škole prepoznali kao bezbednije za svoju decu. Usled velikog broja učenika u državnoj školi je teško voditi računa o sigurnosti svakog deteta. Privatne škole pored toga što imaju mali broj učenika, često su pokrivene video nadzorom i obezbeđenjem koje se stara o bezbednosti dece u školi.

Nema dodatnog plaćanja udžbenika i materijala za rad

Jedna od prednosti privatnih srednjih škola je to što su učenicima uglavnom obezbeđeni udžbenici i svi neophodni materijali za rad. Naime, u cenu školarine uračunata je oprema i sadržaji koje će deca služiti u procesu sticanja znanja.

Ukoliko uzmemo u obzir koliko su skupi novi udžbenici i da je sve teže pronaći baš one izdavače, izdanja i autore na kojima pojedini nastavnici insistiraju, pripremanje svih radnih materijala za svoje učenike je svakako važna prednost privatnih srednjih škola u odnosu na državne.

Više o benefitima privatnih srednjih škola u odnosu na državne pročitajte u tekstu 7 prednosti privatne škole u odnosu na državnu.

Mane privatnih srednjih škola u Srbiji

Visoke cene školarine

Već smo pomenuli da se privatne i državne škole razlikuju prema načinu finansiranja. Naime, za razliku od državnih škola koje su besplatne, privatne srednje škole plaćaju učenici, odnosno njihovi roditelji. Školarine se razlikuju u zavisnosti od konkretne škole, te mogu varirati od 1500 do 15 000 evra godišnje. To znači da privatne srednje škole nisu dostupne svim učenicima, već samo onima koji mogu da ih priušte. Ovo je svakako najveći nedostatak privatnog školstva, jer često najbolji učenici zbog socijalnog statusa porodice ostaju uskraćeni za kvalitetno obrazovanje.

Privatna gimnazija Tvrđava u saradnji sa firmama Vega IT i Stiga iz Novog Sada, svake godine pokriva troškove školovanje dva najbolja učenika u punom iznosu sve četiri godine na IT smeru. Cilj ove stipendije je da nagradi i vrednuje mlade talente, ali i da motiviše druge privatne škole da slede primer i da obezbede izuzenim učenicima mogućnosti za napredak. Više o stipendiji gimnazije Tvrđava saznajte u tekstu Kako privatno obrazovanje može da bude dostupno svima.

„Poklanjanje“ ocena

Jedna od mana privatnih srednjih škola je predrasuda javnosti da su u ovim školama kriterijumi slabiji, odnosno da se ocene „poklanjaju“ jer su ih učenici platili školarinom. Naravno, ovo može biti moguće, ali ne bi trebalo generalizovati. Odnodno ovu manu pripisivati svim privatnim školama, jer se politika i vrednosti svake od njih razlikuju.

Zasigurno „popuštanje“ nastavnika ne treba nužno da se vezuje za privatno školstvo, jer je ono često prisutno i u državnim školama. Nastavni sadržaji i kriterijumi evaluacije propisani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, važe kako za državne, tako i za privatne škole, pa je svako njihovo nepoštovanje isključivo lična odgovornost nastavnika ili rukovodećeg lica, u jednoj, odnosno drugoj vrsti ustanove.

Nastavni kadar gimnazije Tvrđava teži da svoje učenike nauči da ne jure ocene, već da svoje postignuće mere konkretnim kompetencijama koje su razvili i znanjima koje su sposobni da primene. Akcenat škole je da kod učenika razvije motivaciju za dugoročne rezultate, odnosno znanja i veštine koje će im obezbediti nastavak školovanja na fakultetu ili posao. Na tom putu ocene su važne njima kao kratkoročan pokazatelj trenutnog postignuća i podstrek da nastave da napreduju. Stavljanje ocena u službu učenika, ne samo da će promeniti njihov pristup učenju, već će težiti da sami ostvare izuzetne akademske rezultate.

Fleksibilnost u smislu prisustva učenika na nastavi

Još jedna mana koja neretko proizilazi iz plaćanja školovanja je uverenje učenika da na nastavu mogu dolaziti kad god žele. U tom smislu, roditelji često javljaju da će učenici izostati navodeći razloge koji bi u državnoj školi bili sasvim neprihvatljivi. Međutim, kao što smo napomenuli ovo je još jedan nedostatak koji se menja u zavisnosti od politike ustanove i onih koji je vode, ali i od konkretnih roditelja.

Misija gimnazije Tvrđava je da učenike pripremi ne samo da budu eksperti u onome što rade, već da budu odgovorni članovi društva. Stoga, škola teži da kod svojih učenika izgradi zdrav odnos prema obavezama i razvoj radnih navika kroz redovno ispunjavanje školskih obaveza i obavezno prisustvo nastavi.

Elitizam obrazovanja

Mnogi navode da je privatno školstvo namenjeno samo deci bogatih roditelja, te se ovim produbljuju socijalne razlike zbog čega se naziva i elitističko. Činjenica je da se za privatne škole uglavnom odlučuju roditelji koji zarađuju značajno više iznad proseka. Međutim, rast broja privatnih škola dovodi do smanjenja školarina, koje su znatno pristupačnije u odnosu na pre nekoliko godina. Pored toga, roditelji imaju mogućnost plaćanja na rate, te je danas privatno obrazovanje dostupno većem broju dece.

Kako se mogu prevazići mane privatnih srednjih škola u Srbiji

Možemo zaključiti da rad privatnih srednjih škola umnogome može unaprediti kvalitet sistema obrazovanja u Srbiji, ali samo ukoliko oni koji ih vode postupaju savesno i odgovorno. Učenicima i njihovim roditeljima još pre upisa u privatnu srednju školu treba predočiti da školarinom plaćaju inovativan pristup u radu sa detetom, ali da se nerad i neadekvatno ponašanje prema školi i školskim obavezama sankcionišu u skladu sa pravilnikom ustanove. Stoga, privatne srednje škole treba da teže prevazilaženju pomenutih mana, te da se pozitivnim primerima bore protiv predrasuda o privatnom obrazovanju.

Gimnazija Tvrđava je privatna škola koja je nastala iz potrebe da se prevaziđu svi nedostaci državnih i privatnih škola, te da se deci ponudi jedan drugačiji pristup obrazovanju. Ova škola jedinstvenom kombinacijom savremenih obrazovnih pristupa svojim učenicima nudi sticanje primenljivih znanja i sposobnosti traženih na svetskom tržištu rada. Plan i program gimnazije Tvrđava propisani su od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali se realizuju na inovativan način uz mentorstvo vrhunskih stručnjaka.

Pored sticanja teorijskih znanja uz upotrebu najsavremenije tehnologije, naši učenici će tokom četvorogodišnjeg obrazovanja da naučeno primene u praksi zahvaljujući obezbeđenoj praksi u prestižnim IT firmama.

Gimnazija Tvrđava je obrazovna i vaspitna ustanova, koja pored obrazovanja brine o celokupnom razvoju ličnosti. Stoga, glavni zadatak našeg pedagoškog tima je da kreira bezbednu i podsticajnu sredinu u kojoj se neguje jedinstvo lepog i odgovornog ponašanja, kao i moralnog i akademskog kodeksa.

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.