Šta su future-ready škole

future-ready škole
Osnovna uloga obrazovanja je priprema mladih za budućnost. Pomislićete, pa zar onda ne bi svaka obrazovna ustanova trebalo da bude future-ready? Trebalo bi, ali nažalost mnoge škole ne prate društvene i tehnološke promene, te samim tim nemaju uslove da kod dece razviju veštine koje će ih učiniti spremnim za promenljivu budućnost. Prema tome, future-ready škole su one institucije koje prihvataju inovacije, podstiču kritičko razmišljanje i opremaju učenike veštinama i znanjima potrebnim za uspeh u svetu koji se neprekidno menja. U ovom članku istražićemo osnovne odlike, ideje i principe koje dele future-ready škole.
Sadržaj

Šta su future-ready škole?

Future-ready (eng. future – budućnost; ready – spreman) škole su one koje su fokusirane na primenu savremenih obrazovnih tehnologija, razvoj kritičkog razmišljanja i učenje kroz rešavanje problema, kako bi decu spremile za izazove koji ih čekaju u budućnosti. 

Future-ready program naglašava važnost kreiranja inovativnog obrazovnog okruženja, timskog rada i liderskih veština. Ovaj koncept  obuhvata različite metode učenja, kao što su vizionarsko planiranje nastave i implementacija digitalnog učenja usmerenog na učenike. Biti spreman za budućnost u ovom kontekstu podrazumeva imati adekvatna sredstva neophodna za postizanje uspeha. Učenicima su danas informacije dostupne svuda, zbog toga zadatak škole nije da im prenosi informacije, već da ih nauči kako da raspoložive informacije odgovorno koriste u cilju svog razvoja. 

Prema tome, u future-ready školama učenik je u centru obrazovnog procesa. To znači da je poseban akcenat stavljen na aktivnost učenika u nastavi i personalizaciju učenja, tako da svako dete napreduje svojim tempom i u skladu sa svojim predznanjem i sposobnostima. Future-ready program pruža edukatorima napredne alate i resurse koji podstiču angažovanje učenika u učionici. 

Pored kognitivnog razvoja, future-ready škole su usmerene na razvoj socio-emocionalnih veština učenika kao važnih faktora uspeha, kako u profesionalnom tako i u privatnom životu. Cilj ovih škola je da učenici po završetku školovanja budu odgovorni i aktivni članovi društvene zajednice, u potpunosti spremni za studije ili posao. Future-ready sistemi su otvoreni, te naglašavaju važnost aktivne saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom kako bi se postigli ciljevi obrazovanja za budućnost.

Koje su glavne odlike future-ready škole?

Postoji nekoliko osnovnih elemenata koji čine svaku školu usmerenu na pripremu dece za budućnost. To su:

Prilagođen kurikulum, nastava i ocenjivanje

Da bi uhvatili i zadržali pažnju današnjih učenika, nastavnici moraju ponuditi zanimljive sadržaje i predstaviti ih na isto tako deci zanimljiv način. Obrazovni sadržaji u future-ready školama su prilagođeni trendovima vremena u kome živimo, pa su samim tim deci bliži i izazovniji. Naravno da nastavnici ne mogu menjati sadržaje koji su propisani, ali i te kako mogu menjati načine na koji ih predstavljaju. Učenici u future-ready školama ne sede jedan iza drugog okrenuti ka prednjem delu učionice i slušaju predavanje dok nemo prepisuju sa table. Naprotiv, nastavnici imaju slobodu da formiraju grupe učenika i podstiču diskusiju i kritičko promišljanje lekcije. Future-ready škole poseduju moderan nameštaj i tehnologiju koja predavanje čini efikasnijim i delotvornijim. 

Umesto sedenja za katedrom, nastavnici se kreću po učionici, obilaze učenike i podstiču ih na angažovanje. Pokretljivost nastavnika pozitivno utiče na pažnju učenika i doprinosi pamćenju informacija. Ovaj pristup nastavnicima omogućava praćenje ponašanja učenika, brzo identifikovanje problema i blagovremeno usmeravanje. 

Kada je reč o ocenjivanju, u future-ready školama se insistira na aktuelnosti i relevantnosti. Zbog toga se umesto jednokratnog ocenjivanja na testu, procena učenika vrši i u realnom vremenu tokom redovnih časova. Nastavnici prilikom nastave analiziraju i beleže odgovore učenika, što doprinosi kontinuiranom praćenju i objektivnosti ocenjivanja. Još jedan benefit ovakvog pristupa je mogućnost da se eventualne teškoće spreče još na početku, te da učenik umesto loše ocene na testu, dobije adekvatnu smernicu i pomoć čim se potencijalni problem pojavi. 

 

Efikasno korišćenje prostora i vremena 

Jedna od osnovnih primedbi nastavnika na usvajanje savremenih tehnologija u učionici je opremljenost učionica i nedovoljno vremena za efikasan čas. Slažemo se da tradicionalni školski prostori nisu adekvatni za potrebe savremenog obrazovanja. Ako za 45 minuta časa treba da pomerate uredno složene klupe i organizujete trideset učenika u grupe, svakako neće ostati dovoljno vremena za uspešan čas. 

Future-ready škole prepoznaju potrebu za fleksibilnim prostorom i nameštajem koji podržava različite oblike nastave i saradnje među učenicima. Umesto čvrsto definisanih časova i rasporeda, ove škole teže ka dinamičnijim rasporedu vremena koji omogućavaju više fleksibilnosti i prilagođavanja individualnim potrebama učenika. To uključuje interdisciplinarno učenje, produžene periode učenja koji omogućavaju dublje uranjanje u temu, kao i integraciju vanškolskih aktivnosti i projekata u učenje.

Nadalje, future-ready škole koriste tehnologiju kako bi osigurale efikasniju upotrebu raspoloživog prostora i vremena. Na primer, digitalni alati i savremeni obrazovni softveri su obično cloud platforme koje omogućavaju učenicima da pristupe obrazovnom materijalu van školskih prostorija, čime se proširuje mogućnost utvrđivanja gradiva van klasičnih učionica i nastavnog časa. 

 

Infrastruktura i tehnološka opremljenost 

 

Da bi ispunile osnovne ciljeve obrazovanja koje sprema učenike za budućnost, savremene škole imaju odgovarajuću infrastrukturu i naprednu tehnološku opremu kao što su interaktivne table, tableti, laptopovi i drugo. Ova oprema omogućava interaktivno učenje i podstiče kreativnost i inovaciju. Preduslov korišćena tehnologije u nastavi je stabilan internet, dobra mreža, adekvatna oprema i tehnološka podrška. 

Kako se nastavni sadržaji i podaci učenika i nastavnika nalaze online, future-ready škole posebno vode računa o zaštiti podataka. Zahvaljujući implementaciji sigurnosnih protokola, edukovanju učenika o bezbednosti na mreži i redovnom ažuriranju softvera i sistema, ove škole vode računa da tehnološka infrastruktura bude potpuno sigurna i zaštićena od sajber pretnji. Partnerstva i saradnje

Za razliku od tradicionalnog obrazovnog sistema koji je dosta zatvoren, savremene škole teže da održavaju partnerstva sa lokalnim, nacionalnim i internacionalnim organizacijama kako bi učenicima omogućili da uče kroz realne projekte, da proširuju svoje iskustvo i mrežu kontakta. 

Ove saradnje omogućavaju deci da posećuju različite institucije, da se uključuju u aktivnosti lokalne zajednice,  slušaju predavanja gostujućih stručnjaka ili da uče sa vršnjacima iz drugih škola i država. Škole koje spremaju decu za budućnost imaju saradnje sa brojnim ustanovama u inostranstvu, jer teže ne samo da deci pruže priliku da razmenjuju znanja i iskustva koja će obogatiti njihovo obrazovanje, već promovišu toleranciju, kulturno razumevanje i buđenje svesti o globalnim pitanjima. Personalizovano učenje

Osnovna odlika future-ready škola je stavljanje učenika u centar obrazovnog procesa. Ovo znači da umesto prilagođavanja deteta sadržajima i metodama poučavanja, čitav obrazovni proces se adaptira tako da odgovara obrazovnim potrebama svakog pojedinačnog učenika. Nastavnici u future-ready školama personalizuju poučavanje, što omogućava učenicima da uče vlastitim tempom i na način koji im najbolje odgovara. 

Future-ready škole koriste adaptivne softvere i tehnologije koje prilagođavaju nastavni materijal i zadatke nivou znanja i napretku svakog učenika. Koncept adaptivnog učenja podrazumeva da svi učenici treba da savladaju iste sadržaje, ali se sam proces učenja za svako dete razlikuje. Naime, usvajanje znanja se u potpunosti prilagođava učenikovom stilu učenja, sposobnostima i predznanjima, tako da svako dete ostvaruje postavljene obrazovne ciljeve svojim tempom, učeći na način koji mu najviše odgovara.

Kako izgleda future-ready učionica?

Učionice u future-ready školama su kreativan i dinamičan prostor specijalno dizajniran da odgovara različitim oblicima nastave. Nameštaj je udoban, fleksibilan i modularan te se lako može prilagoditi različitim potrebama i stilovima učenja. To omogućava grupni rad, individualno učenje i različite aktivnosti unutar istog prostora. 

Učionice sadrže najnoviju edukativnu tehnologiju koja nastavu čini interaktivnom, zanimljivom i podsticajnom. Svaki učenik ima svoj laptop ili tablet koji mu omogućava da učestvuje u interaktivnim kvizovima, istražuje i bude aktivan učesnik nastave. Umesto tradicionalnih tabli, future-ready učionice imaju pametne table koje omogućavaju upotrebu naprednih obrazovnih softvera i primenu gejmifikacije u nastavi. 

Kako prirodna svetlost i čist vazduh značajno utiču na produktivnost, moderne učionice obično imaju dosta prozora i adekvatne sisteme za ventilaciju. Kako je broj učenika u odeljenjima skoro duplo manji nego u tradicionalnim učionicama, atmosfera u učionici je značajno intimnija, a učenje efikasnije. 

Kako izgraditi future-ready škole?

Osnovne karakteristike future-ready koncepta ukazuju nam da je ovde reč o potpuno drugačijem pristupu obrazovanju od tradicionalnog. Da bi škola bila future-ready potrebno je:

  • Da se svakom učeniku osigura pristup internetu i savremenim tehnologijama.
  • Obezbediti nastavnicima neophodne obuke i resurse kako bi efikasno koristili tehnologiju u učionici.
  • Opremiti školu najsavremenijim tehnologijama i izgraditi infrastrukturu koja to podržava. 
  • Podsticati inovativne obrazovne metode i oblike nastave koji podržavaju različite stilove učenja.
  • Primenjivati adaptivni pristup koji dozvoljava svakom učeniku da napreduje svojim tempom i u skladu sa svojim obrazovnim potrebama. 
  • Umesto učenja napamet, podsticati kritičko mišljenje, digitalnu pismenost i sposobnost rešavanja problema kod dece.
  • Promovisati učenje bazirano na postavljanju pitanja, kako bi se negovala radoznalost i motivacija učenika.

Gimnazija Tvrđava - Škola koja sprema za budućnost

Privatna gimnazija Tvrđava u Novom Sadu je škola koja je nastala sa željom da učenicima obezbedi adekvatnu pripremu za 21. vek. Primenom najsavremenijih tehnologija i  obrazovnih pristupa, Tvrđava teži da odgovori na potrebe novih generacija. 

Učionice su dizajnirane po ugledu na svetske future-ready škole, tako da predstavljaju spoj udobnog prostora i savremene tehnologije koja u potpunosti odgovara različitim modelima nastave, donoseći novo iskustvo učenja. Školske prostorije opremljene su najsavremenijim obrazovnim tehnologijama, kao što su interaktivne table, tablet uređaji, računari, te se učenje bazira na gejmifikaciji i online resursima koji su u svakom trenutku dostupni učenicima. 

Pametne table omogućavaju dinamičnu nastavu, upotrebu dokumenata iz različitih softvera, podvlačenje, markiranje i uvećavanje teksta. Uz ovakvu tablu i primenu drugih obrazovnih alata i aplikacija podstiče se istraživačko i problemsko učenje, razvija kritičko mišljenje i pomaže učenicima da ostvare svoj maksimalan potencijal. 

Zahvaljujući adaptivnom modelu učenja svaki učenik ostvaruje obrazovne ciljeve na način koji najviše odgovara njegovom predznanju, interesovanjima i stilovima učenja. Maksimalan broj učenika u odeljenju je 16, što je duplo manje nego u tradicionalnim školskim sistemima. Sve ovo čini Tvrđavu školom specijalizovanom za pripremu novih generacija za budućnost. 

Upis nove future-ready generacije je u toku!

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.